3 Μαρτίου 2009


Απολογία


'Ανθρωπε ! τι με κοιτάζεις ;
τι γογγίζεις ; τι φωνάζεις ;
χωρίς να χεις αφορμή ;
Δεν σ΄αρέσω ; μη με πιασεις
μη με ιδείς ! μη με διαβάσεις !
τι μου κοφτεις την ορμή ;
Το του Ερωτος δοξάρι,
και του Βάκχου το πιθάρι
να υμνεί ο Λυρικός,
ήξευρε πως εχει χρέος
απαραίτητο, αλλέως
είναι ποιητής κακός.
Αν δε το επαγγελμά σου
δεν σε συγχωρεί κοντά σου
να με φέρεις φανερά,
αφες ν΄απολαυσουν άλλοι
των χαρίτων μου τα κάλλη
και συ λαλει σοβαρά.


Το βιβλίο.

Απο τα Λυρικά του Ευαγ. Αρχ. Καμηνάρη
Κυρίου Αθανασίου Χριστόπουλου
μετατυπωθέντα εν Βιέννη 1817

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...