26 Φεβρουαρίου 2011

Περιστερὰ ὄρειος

H αναλυση των λεξαρίθμων θα ακολουθήσει στο επόμενο κείμενο, αλλα ήδη ορισμένοι πήραν μια ιδέα,  γιατι ήδη υπάρχουν έτοιμα κείμενα που πρέπει ν΄ανεβούν για να συνεχίσουμε τα περι ωών (αυγών) και περιστερών...


Περιστέρια όμως υπάρχουν πολλά και διαφορετικών ειδών.

Βέβαια η Σεμίραμις είναι το άγριο περιστέρι και δεν έχει σχέση με τα ήμερα και εξημερωμένα περιστέρια. 
Hesychius Lexicogr., Lexicon (Π – Ω)
Alphabetic letter sigma, entry 406, line 1


<Σεμίραμις>· περιστερ ρειος λληνιστί


Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1m, line 5

           Pro Christ.
3o:
κα θυγάτηρ τς Δερκετος Σεμίραμις, λάγνος γυν κα μιαιφόνος, δοξε Συ-
ρία θεός, κα δι τν Δερκετ κα τς περιστερς κα τν Σεμίραμιν σέβουσι Σύροιτ γρ δύνατον, ες περιστερν μετέβαλεν γυνή.

Georgius Monachus Chronogr., Chronicon breve (lib. 1-6) (redactio recentior)
Volume 110, page 53, line 40

          
χων δ γυνακα Σεμίραμιν, τν έαν
καλουμένην παρ σσυρίοις, σχεν υος δύο κα
θυγατέραν μίαν· κα τν μν προσηγόρευσεν Δίαν
κα
Ζε ες νομα το πλανήτου στέρος· τν δ
πωνόμασεν Ννον, κα τν θυγατέραν ραν, ν
κα λαβεν ες γυνακα Πκος, κα Ζες, τν δίαν
δελφήν.

Τα κείμενα συνεχίζουν να μας προσφέρουν μια σειρά από απίστευτες πληροφορίες.


Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1b, line 77

 νομα θέμενον Σεμίραμιν, περ στ κατ τν τν
Σύρων διάλεκτον παρωνομασμένον π τν περιστερν, ς π' κείνων τν
χρόνων ο κατ Συρίαν παντες διετέλεσαν ς θες τιμντες. 

Και τα είδη των Περιστεριών κατα τον Αριστοτέλη 
    ΦΑΣΣΑΙ. ριστοτέλης φησ (p. 288 R) περι-
στερν μν εναι ν γένος, εδη δ πέντε, γράφων
οτως· ‘περιστερά, ονάς, φάψ, φάσσα, τρυγών.’ ν
δ πέμπτ περ ζων μορίων (h. a. 5, 13) τν φάβα
οκ νομάζει…

μν ον ονάς, φησν ριστοτέλης,
μείζων στ τς περιστερς, χρμα δ' χει ονωπόν,
δ φψ μέσον περιστερς κα ονάδος, δ φάσσα
λέκτορος τ μέγεθος, χρμα δ σποδιόν, δ τρυγν
πάντων λάττων, χρμα δ τεφρόν. ατη δ θέρους
φαίνεται, τν δ χειμνα φωλεύει. δ φψ κα
περιστερ αε φαίνονται, δ' ονς φθινοπώρ μόν.
πολυχρονιωτέρα δ εναι λέγεται τούτων φάσσα·
κα γρ τριάκοντα κα τεσσαράκοντα ζ τη.


Το άγριο περιστέρι είναι η Πελειάς  όπως και η Φάβα, η  Φάσσα, η φαψ, η οινάς (το κόκκινο και άγριο ) η Ιωνάς, και η τρυγών


Eustathius Philol., Scr. Eccl., Commentarii ad Homeri Iliadem
Volume 2, page 762, line 4

                                                                     ς γρ παρ
τ φθείρειν κα φονεύειν Φθερσεφόνη κα εφωνώτερον Φερσεφόνη κα τι
μμελέστερον Περσεφόνη, οτω παρ τ ατ φθείρειν κα τ φάζειν, στι
φονεύειν, Φθερσέφασσα κατ τ κάλλιον Φερσέφασσα κα τι λειότερον
Περσέφασσα].

Φθερσεφόνη λοιπόν είναι και άλλη ονομασία της Περσεφόνης που προκύπτει από το φθείρειν = χαλώ, αφανίζω, καταστρέφω, λιώνω, διακορεύω κλπ και φονεύω = σκοτώνω, θανατώνω, δολοφονώ.
Φθερσέφασσα ή Φερσεφαττα ή  Φερσεφασσα όμως είναι  μια ακομη ονομασία της Περσεφόνης και δηλώνει βέβαια ως Φερέπαφα και την Επαφήν με τον/την Θεό.
Χάριν ομαλότητας και ευστομίας…

Plato Phil., Cratylus
Stephanus page 404, section d, line 8

                    Φερέπαφα” ον δι τν σοφίαν κα τν
<παφν> το <φερομένου> θες ν ρθς καλοτο,
τοιοτόν τι – δι' περ κα σύνεστιν ατ ιδης σοφς
ν, διότι τοιαύτη στίν – νν δ ατς κκλίνουσι τ νομα
εστομίαν περ πλείονος ποιούμενοι τς ληθείας, στε
Φερρέφατταν” ατν καλεν.Tatianus Apol., Oratio ad Graecos
Chapter 10, section 1, line 3
μεταμορφονται δ παρ' μν κα ο θεοί. δένδρον έα γίνεται,  
δράκων δ Ζες δι τν Φερσέφασσαν, αγειροί <τε> α το
Φαέθοντος δελφα κα Λητ ζον ετελές,


Porphyrius Phil., De abstinentia
Book 4, section 16, line 34
τν μν ρτεμιν λύκαιναν, τν δ λιον σαρον, λέοντα, δράκοντα,
έρακα, τν δ' κάτην ππον, ταρον, λέαιναν, κύνα.
τς δ Φερρεφάττης παρ τ φέρβειν τν φάτταν  (φέρβω = βόσκω, τρέφω, φυλάσσω, σώζω και διατηρώ την φάσσαν = το μέγαλο αγριοπερίστερο)
φασν ο πολλο τονομα τν θεολόγων· ερν γρ
ατς φάττα. δι κα α τς Μαίας έρειαι ταύτην
ατ νατιθέασι. Μαα δ ατ τ Φερσεφόν ς  
ν μαα κα τροφς οσα· χθονία γρ θες κα
Δημήτηρ ατή.Οινιάς και οινάς είναι άλλη ονομασία άγριου περιστεριού που όμως σημαίνει συγχρονως και το κλήμα, το αμπέλι, τον αμπελώνα, αλλα και τον οίνο, αλλα είναι ακόμα κι ένα από τα επίθετα της Αρτέμιδος ως Οινάτις στην Οινόη της Αργείας/ Αργους

                                          ονις δ κα ονς γρία
περιστερά, κα ονοττα μζα ον δεδευμένη. (Julius Pollux Gramm., Onomasticon Book 6, section 22, line 8)

Theognostus Gramm., Canones sive De orthographia
Section 125, line 9

στιν δ κα τ ονς εδος ν ρνέου.


Hesychius Lexicogr., Lexicon (
ΑΟ)
Alphabetic letter omicron, entry 311, line 1

  *<
ονάς>· γένος κόρακος.

Hesychius Lexicogr., Lexicon (
ΑΟ)
Alphabetic letter omicron, entry 315, line 1

<
ονάς>· εδος περιστερς γρίας
<
Οντις>· ρτέμιδος τς ν Ονό τς ργείας <πώνυμον>

*<
οναχθής>· μέθυσος ASv. μεθύων
<
ονη>· μπελος.


Scholia In Lycophronem, Scholia in Lycophronem (scholia vetera et recentiora partim Isaac et Joannis Tzetzae)
Scholion 348, line 5
 <γ δ τλήμων> ρνησαμένη τν πόλλωνος
συνουσίαν ς ποθοσα χειν τν παρθενίαν φθαρτον
κατ ζλον τς θηνς τς τοισδε κα τοισδε π τς
φυλακς τς σκοτεινς συγκρύψασα τ <δέμας> τότε <βιαίως
φάσσα γ ονς> κα μπελος *<λκυσθήσομαι>
ς μν <φάσσα πρς τόργου> τοι γυπς συνουσίαν, ς
δ <ονς> κα μπελος *<γαμφασι> κα σιαγόσιν <ρπαις>
γουν δρεπάναις < ρπης> κα δρεπάνης. T πλανηθες
π τν λλων (13912) επον κα ατ<ς> <ονς> μπελος.
οκ χει δ οτως, λλ' ονάς στιν εδος ρνέου, ς φησιν
Αλιανς (HA IV 58) κα ς τεροι μυρίοι, τ δ <γαμφας
ρπαις> τοι πικαμπέσιν νυξι. γ1

Suda, Lexicon
Alphabetic letter omicron iota, entry 107, line 1

<
Ονάς:> εδος ρνιθος.

Athenaeus Soph., Deipnosophistae
Book 11, Kaibel paragraph 80, line 3

    δ το νόματος κτροπή, καθ' ν α Πλειάδες λέγονται Πέλειαι
κα Πελειάδες, παρ πολλος στι τν ποιητν.


 Πέλειαι αλλα και Πελειάδες εκτός από τις άγριες περιστερές  ονομάζονται όμως και οι ιέρειες του Μαντείου της Δωδώνης.
Το πέλειος ως επίθετο δηλωνει κάποιον που είναι πελιδνός μελανός ή και μελανιασμένος. Γνωστή και η έκφραση Πελειάδων τηλόθεν – μακρία από τις Πελειάδες !!!  Πελείες αλλα και Πελειάδες είναι και οι γνωστές μας Πλειάδες – ο αστερισμός

Ο Ηρόδοτος στην ιστορία του μας εξυστορεί την άφιξη των δύο Πελειάδων- Ιέρειών για την ιδρυση του Μαντείου της Δωδώνης

Herodotus Hist., Historiae
Book 2, section 55, line 3
Χρηστηρίων δ πέρι το τε ν λλησι κα το ν Λιβύ
τόνδε Αγύπτιοι λόγον λέγουσι. φασαν ο ρέες το
Θηβαιέος Δις δύο γυνακας ρς κ Θηβέων ξαχθναι
π Φοινίκων, κα τν μν ατέων πυθέσθαι ς Λιβύην
πρηθεσαν, τν δ ς τος λληνας· ταύτας δ τς γυνα-
κας εναι τς δρυσαμένας τ μαντήια πρώτας ν τοσι
ερημένοισι θνεσι. Ερομένου δέ μεο κόθεν οτω τρεκέως
πιστάμενοι λέγουσι, φασαν πρς τατα ζήτησιν μεγάλην
π σφέων γενέσθαι τν γυναικν τουτέων, κα νευρεν
μέν σφεας ο δυνατο γενέσθαι, πυθέσθαι δ στερον
τατα περ ατέων τά περ δ λεγον. Τατα μέν νυν τν
ν Θήβσι ρέων κουον, τάδε δ Δωδωναίων φασ α
προμάντιες. Δύο πελειάδας μελαίνας κ Θηβέων τν Αγυ-
πτιέων ναπταμένας τν μν ατέων ς Λιβύην, τν δ
παρ σφέας πικέσθαι· ζομένην δέ μιν π φηγν αδάξα-
σθαι φων νθρωπηί ς χρεν εη μαντήιον ατόθι Δις
γενέσθαι, κα ατος πολαβεν θεον εναι τ παγγελλό-  
μενον ατοσι καί σφεα κ τούτου ποισαι. Τν δ ς
τος Λίβυας οχομένην πελειάδα λέγουσι μμωνος
χρηστήριον κελεσαι τος Λίβυας ποιέειν· στι δ κα
τοτο Διός. Δωδωναίων δ α ρήιαι, τν τ πρεσβυτάτ
ονομα ν Προμένεια, τ δ μετ ταύτην Τιμαρέτη, τ δ
νεωτάτ Νικάνδρη, λεγον τατα· συνωμολόγεον δέ σφι κα
ο λλοι Δωδωναοι ο περ τ ρόν. γ δ' χω περ α-
τν γνώμην τήνδε. Ε ληθέως ο Φοίνικες ξήγαγον τς
ρς γυνακας κα τν μν ατέων ς Λιβύην, τν δ ς
τν λλάδα πέδοντο, δοκέει μο γυν ατη τς νν
λλάδος, πρότερον δ Πελασγίης καλεομένης τς ατς
ταύτης, πρηθναι ς Θεσπρωτούς· πειτα δουλεύουσα
ατόθι δρύσασθαι π φηγ πεφυκυί ρν Διός, σπερ
ν οκς μφιπολεύουσαν ν Θήβσι ρν Διός, νθα
πίκετο, νθατα μνήμην ατο χειν. κ δ τούτου
χρηστήριον κατηγήσατο, πείτε συνέλαβε τν λλάδα
γλσσαν. Φάναι δέ ο δελφεν ν Λιβύ πεπρσθαι π
τν ατν Φοινίκων π' ν κα ατ πρήθη. Πελειάδες
δέ μοι δοκέουσι κληθναι πρς Δωδωναίων π τοδε α
γυνακες, διότι βάρβαροι σαν, δόκεον δέ σφι μοίως
ρνισι φθέγγεσθαι. Μετ δ χρόνον τν πελειάδα
νθρωπηί φων αδάξασθαι λέγουσι, πείτε συνετά σφι
ηδα γυνή· ως δ βαρβάριζε, ρνιθος τρόπον δόκεέ  
σφι φθέγγεσθαι, πε τέ τρόπ ν πελειάς γε νθρωπηί
φων φθέγξαιτο; Μέλαιναν δ λέγοντες εναι τν πελειάδα
σημαίνουσι τι Αγυπτίη γυν ν. δ μαντηίη τε ν
Θήβσι τσι Αγυπτίσι κα <> ν Δωδών παραπλήσιαι
λλήλσι τυγχάνουσι οσαι. στι δ κα τν ρν
μαντικ π' Αγύπτου πιγμένη. 

 Ομως εκτος απο την πελειάδα και την οινάδα και την φάσσα και την τρυγόνα   υπάρχει και η  περιστερα που ονομάζετε Δρακοντιάς  όμως δρακοντιάς ονομάζετε κι ένα είδος σταριού..Συνεχίζετε...

25 Φεβρουαρίου 2011

Σημήιον της Περιστεράς

Στα προηγούμενα κείμενα αναλυτικά παρουσιάστηκαν στοιχεία και σημεία.

Η Περσεφόνη και η Μήδεια και η Ηριγένεια/Ηριγόνης/Δήμητρας/Περσεφόνης/ Ειρήνης/Τύχης δεν είναι τίποτ΄ άλλο από Αλήτισσες, με την σημερινή μετάφραση της λέξης του επιθέτου ΑΛΗΤΗΣ,  αυτές δηλαδή που περιδίνιζονται, περιστρέφονται, στροβιλίζονται, στριφογυρίζουν κλπ … ως  μετέωρα, ως άστρα αλλά και ως ιδιότητα που δίνετε μέσω δυνατότητας της «πτήσης» εντός του αέρος, αιθέρος και της Ηρας/αηρ – Αέρος…ακομα και ως Περι-αστέρια !!!


Η  Ηρα όμως στα λατινικά αναφέρετε και ως DJune  ή Περιστεράκι με ή δίχως το άρθρο, Juno ( Ηρα) το όνομα της Ρωμαικής «βασίλισσας των ουρανών»  που έχει ακριβώς την ίδια σημασία και με την μορφή της Περιστεράς. Της Περιστεράς που γενικότερα παριστάνετε με το κλαδί ελιάς στο στόμα της καθώς και η ίδια η θεά απεικονίζετε να κρατά το  Περιστέρι στο κεφάλι της ή στο χέρι της

Αυτή η απεικόνιση, την είδαμε και σε προηγούμενες απεικονίσεις και άλλων θεοτήτων, όπως της Σεμιράμιδος, Αταργάτιδος, αλλα και της Παρθένου Αφροδίτης  που την ταυτίζουν με την Ηρα /Αήρ κλπ.

Σε κείμενα αρχαίων είδαμε ότι με την Σεμιράμιδα έχει ασχοληθεί ο Λουκιανός και η προκειμένη θεότητα ανήκει στην ομάδα των χετταϊκών ή να πούμε ακριβέστερα, των μικρασιατικών μητέρων - θεών, η οποία ταυτιζετε με τη βαβυλωνοασσυριακή Ιστάρ -Αστάρτη


Ιερά ζώα της Θεάς είναι τα περιστέρια, διότι, κατά την παράδοση που σώζεται από τον Νιγιδίο Φιγούλο, ψαράδες βρήκαν στον Ευφράτη ένα αυγό θαυμαστού μεγέθους, το οποίο μετέφεραν στη χώρα και εκεί επωάστηκε από μια περιστέρα και γεννήθηκε η Σεμιραμίς . Επίσης, ιερά προς τη θεά εκτός από τα περιστέρια  είναι τα φίδια και τα ψάρια.

Μέσα στο ιερό του ναού της βρίσκονται δύο χρυσά αγάλματα ένα της Ηρας κι ένα του Δία μα που του δίνουν άλλο όνομα.
Η περιγραφή του αγάλματος της ‘Ηρας παρουσιάζει  ένα πολύμορφο σύνολο και εξηγεί ο Λουκιανός : έχει κάτι από την Αθηνά, από την Αφροδίτη, τη Σελήνη, την Ρέα, την Αρτέμιδα, τη Νέμεση και τις Μοίρες.


ν μέσ δ μφοτέρων στηκεν ξόανον λλο
χρύσεον, οδαμ τοσι λλοισι ξοάνοισι εκελον.
τ δ μορφν μν δίην οκ χει, φορέει δ τν
λλων θεν εδεα. καλέεται δ σημήιον κα π'
ατν σσυρίων, οδέ τι ονομα διον ατ
θεντο, λλ' οδ γενέσιος ατο κα εδεος
λέγουσιν. καί μιν ο μν ς Διόνυσον, λλοι δ
ς Δευκαλίωνα, ο δ ς Σεμίραμιν γουσιν· κα
γρ δ ν π τ κορυφ ατο περιστερ
χρυσέη φέστηκεν, τονεκα δ μυθέονται Σεμι-
ράμιος μμεναι τόδε σημήιον. ποδημέει δ δς
κάστου τεος ς θάλασσαν ς κομιδν το επον
δατος.

Στο κέντρο ανάμεσα στα δύο αγάλματα βρίσκετε στημένο άλλο χρυσό ξόανο  που δεν μοιάζει με τα άλλα ξόανα. Δεν έχει μορφή ξεχωριστή και μοιάζει με τους θεούς.  ΟΙ Ασσύριοι το ονομάζουν ΣΗΜΗΙΟΝ - ΣΗΜΑΔΙ, και δεν του έχουν δώσει ξεχωριστό όνομα, μήτε και λένε τίποτα για την προέλευσή του και τι παριστάνει. Άλλοι νομίζουν ότι είναι ο Διόνυσος κι άλλοι η Σεμίραμις, γιατί πραγματικά στο κεφάλι του κάθετε ένα χρυσό περιστέρι που είναι το σημάδι της Σεμιράμιδος.

Και αυτό το περιστέρι το κατεβάζουν δυο φορές το χρόνο στη θάλασσα σαν φέρουν το νερό, που χύνουν μέσα στο ιερό και στο χάσμα που βρίσκεται κάτω από το ιερό. Εις ανάμνηση της σωτηρίας  του Δευκαλίωνα από τον κατακλυσμό.

Οι Ασσύριοι επιθυμούν να έχει ο Αέρας ολη την ανωτερότητα των στοιχείων διότι έχουν ταυτίσει αυτό το φυσικό στοιχείο με την Ηρα (JUNO) ή την Παρθένο Αφροδίτη. Ετσι ανάμεσα στον Δια και την Ηρα υπάρχει ένα ακομα πρόσωπο που δεν είναι τίποτα άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Ασσυριακής Αγίας Τριάδας δηλαδή το Πνεύμα, που προέρχεται από το πνεύμα του ίδιου του Θεού. 

Το σύμβολο όμως στο νόμισμα μας δειχνει καθαρά ότι στην ουσία το ενδιάμεσο ξοανο δεν είναι παρά ένα σήμα ένα είδος ναού μέσα στον οποίο βλέπουμε καθαρά ένα δέντρο της ζωής;  που αποτελείται από τέσσερεις ή πέντε  κύκλους που καθένας απ΄αυτούς στην κορυφή του έχει δύο κλάδους ;;  ή τέσσερεις/πέντε κεφαλές με κέρατα !!! ή το κηρύκειο του Ερμή με τα φτερά της κορυφής ν΄απεικονίζονται ξεχωριστά ως περιστερά στην κορυφή του μικρού ναίσκου στην ουσία.

 Ένα αρχαίο σύμβολο το κηρύκειο, σημάδι και του DNA αλλα και της νέας ζωής ή του πνεύματος  της δημιουργίας μέσα στο Φυτουργείο/Παράδεισο που δημιουργησε η Σεμιράμιδα… 


Νεότερη εκδοχή του Κηρυκείου και του DNA 

Ομοια και η λέξη ΣΗΜΗΙΟΝ δεν μπορεί παρα να σημαίνει όχι μονο ένα σημάδι αλλα ισως κι ένα ΣΗΜΑ ένα γνωρισμα, ένα σύμβολο, ένα τεκμήριο, έναν οιωνό, ένα θεικό σημάδι,  ακόμα κι έναν τάφο, ένα μνήμα, ένα στόχο, ένα γραπτό, μια σφραγίδα της ένδειξης της Αγίας τριάδος ή για να το πάμε ακόμα πιο πέρα το σήμαδι της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ εκ νέου της ανθρωπότητας με αλλαγή ισως DNA !!! μετα τον κατακλυσμό του Δευ-καλίωνα

Όμως ποια ακριβώς είναι η έννοια της λέξης ΣΗΜΗΙΟΝ (δηλ. ΣΗΜΑΔΙ ΣΗΜΕΙΟΝ )= 386 = ΓΟΡΓΙΑΣ = ΓΟΛΓΙΟΣ= ΓΟΛΓΟΘΑΣ = ΓΟΛΓΟΙΣ = ΗΓΕΜΟΝΙΣ = ΗΓΕΜΟΣΙΝ= ΗΓΕΤΟ = ΠΑΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟ = ΠΕΡΑΣ  = ΖΙΡΚΟΝΙΟΝ =  ΑΕΡΙΟΣ = ΔΙΒΟΛΟΣ = ΔΙΛΟΒΟΣ = ΘΕΙΟΠΑΓΗΣ = ΙΣΟΛΕΞΙΑ = ΜΕΛΙΤΑ = ΟΡΕΙΑΣ =ΠΕΤΑ = ΠΟΛΕΑΣ

Η Σεμιραμις και η ελληνική Αφροδίτη έχουν παραμείνει  ως θεότητες σε πολλούς μύθους και με διαφορετικά ονόματα της  όμως με κοινά σύμβολα. Άλλοτε ως ψάρια ή με χαρακτηριστικά ψαριών, ουρές κλπ και συγχρόνως περιστέρια

Ο σύζυγος της Σεμιράμιδος ο Nimrod είναι η απεικονιση του ψαρο-θεού Dagon ο οποίος απεικονίζεται ως μισός άνθρωπος, όπως και η Σεμιραμις άλλοτε ως από την μέση και κάτω ψάρι,  διότι οι Βαβυλώνιοι πίστευαν ότι τα ψάρια είναι αφροδισιακό και έγινε το σύμβολο της θεάς της αγάπης, όπως και το περιστέρι. Ακομα και σήμεραι τα πιτσούνια αποτελούν μέχρι σήμερα  τον ίδιο συμβολισμό περί του ερωτισμού τους και της πίστης τους ως προς το ζευγάρι τους.
Γνωστή η χρήση των  ψαριών  στη χριστιανική συμβολισμό και την αρχιτεκτονική.  Όμως το Περιστέρι ταυτίζετε με το «Άγιο Πνεύμα» Στο πλαίσιο του ρόλου της ως «Άγιο Πνεύμα», η Σεμίραμις είχε σκιαγραφηθεί ως ένα περιστέρι να κρατάει κλαδί ελιάς και  είναι η κομιστής κλάδου όπως είναι στην ουσία και  η μετάφραση της λέξης  »Semiramis».
Νοείται όπως στο «Ζε» = «εκείνος/η », ή «ο/η» - «emir»= «Κλάδος» και «amit»= κομιστή  δηλαδή ο/η Κομιστής του Κλάδου- της Ελαίας στην συγκεκριμένη περίπτωση Σημειώστε, επίσης, ο συμβολισμός του παρόντος στην ιστορία του Δευκαλίωνα και τη μεγάλη πλημμύρα, όταν το περιστέρι επέστρεψε φέρνοντας  πίσω ένα κλαδί ελιάς. picture section ).

Ομοια και στην Αργοναυτική εκστρατεία πριν η Αργώ – από το αργός=  λευκός, γρήγορος, περάσει από τις Συμπληγάδες πέτρες προηγήθηκε η δοκιμασία του Περιστεριού/Περιστεράς.


 Το όνομα, Semiramis, λέγετε ότι εξελίχθηκε από την παλαιότερη ινδική θεότητα, Σάμη-Ράμα-ISI ή ημι-Ramis.  Τα ψάρια και ένα περιστέρι είναι δύο σύμβολα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε θρησκευτικό τελετουργικό και εθνική τελετή, αν και οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν έχουν ιδέα για  το πραγματικό νόημα.
Σιν Φέιν, της πολιτικής πτέρυγας της Βόρειας Ιρλανδίας τρομοκρατική οργάνωση του IRA, έχει ένα περιστέρι ως σύμβολο του και μπορείτε να βρείτε το περιστέρι σε πολλά από τα σκήπτρα που κρατούνται  από το βρετανό μονάρχη
Και οι δύο χρησιμοποιούν σύγχρονα τα παλαιά σύμβολα και τα περιστέρια συμβολίζουν τη  Βασίλισσα Σεμίραμιδα. Το περιστέρι τους  όμως δεν είναι ένα σύμβολο της ειρήνης, αλλά του θανάτου και της καταστροφής, λόγω της αντιστροφής συμβολισμού. Κανείς δεν διαμαρτύρεται  όμως επειδή δεν έχουν ιδέα ποια είναι αυτά τα σύμβολα, όπως το περιστέρι, και τι πραγματικά εκπροσωπούν.

Κάτω μερικά από τα σκήπτρα του Βρετανικού Θρόνου και σύμβολα της Σεμιράμιδος της κομίστριας του Κλάδου/Κλώνου σε νεότερη εκδοχή πλέον ...

 

 

Συνεχίζετε ...

19 Φεβρουαρίου 2011

Ζεὺς ἄρσην γένετο, Ζεὺς ἄμβροτος ἔπλετο νύμφη


Στο έργο του Πορφύριου «Περι Αγαλμάτων» φαίνεται η κρυμμένη σοφία
των προγόνων μας. Ο Δίας ο νούς του Κόσμου ο οποίος τα εν τω κοσμω δημιουργήσε.

 ρα δ τν τν λλήνων σοφίαν οτωσ διασκοπού-
μενος. Τν γρ Δία τν νον το κόσμου πολαμβάνοντες,
ς τ ν ατ δημιούργησεν χων τν κόσμον, ν μν τας
θεολογίαις ταύτ περ ατο παραδεδώκασιν ο τ ρφέως
επόντες·

Ο Δίας ο νούς του Κόσμου ο οποίος δημιουργησε όλα οσα υπάρχουν εντός του και είναι αυτός που κατευθύνει τον κοσμο.

Ο Ζεύς είναι όλος ο κόσμος, ο Ζων που περικλείει όλες τις ζωές, Ο Θεός που περιλαμβάνει όλους τους θεούς. Ο Ζεύς είναι όπως ο Νούς από τον οποίο προέρχονται τα πάντα και ο οποίος δημιουργεί μέσω των νοημάτων.

Ζες πρτος γένετο, Ζες στατος ργικέραυνος,
 Ζες κεφαλή, Ζες μέσσα, Δις δ' κ πάντα τέτυκται.
 Ζες ρσην γένετο, Ζες μβροτος πλετο νύμφη.
 Ζες πυθμν γαίης τε κα ορανο στερόεντος,
 Ζες βασιλες, Ζες ατς πάντων ρχιγένεθλος.  

Ο Ζεύς πρώτος έγινε, ο Ζεύς είναι ο τελευταίος των κεραυνών
Ο Ζευς είναι η κεφαλή, Ζευς είναι το μέσον, από τον Δία τα πάντα δημιουργήθηκαν.
Ο Ζεύς γεννήθηκε αρσενικός, o Ζεύς υπήρξε η αθάνατος νύμφη.
Ο Ζεύς είναι το στήριγμα της γής και του ουρανού του γεμάτου αστέρια
Ο Ζεύς είναι ο Βασιλεύς, ο Ζεύς είναι αυτός που πρώτος απ΄όλους γεννήθηκε.


Και συνεχίζει να αναλυει ολες τις ιδιότητες του Διός  όπως και ο  Ωριγένης εξάλλου δηλώνει : Σε τι διαφέρει αν τον ΔΙΑ τον καλέσεις Υψιστον ή Ζήνα ή
Αδωναιον ή Σαβαώθ ή όπως οι Αιγύπτιοι, Αμούν ή Παπαίον κλπ …

Origenes Theol., Contra Celsum
Book 5, section 45, line 2

λλ' πε Κέλσος οεται μηδν διαφέρειν Δία
ψιστον καλεν Ζνα δωναον Σαβαθ , ς
Αγύπτιοι, μον , ς Σκύθαι, Παπαον….

Όλοι οι θεοί είναι ένας θεός. Όλες οι θεές είναι μια θεά και υπάρχει ένας μυητής.
Στην αρχή υπήρχε το διάστημα και σκοτάδι και ακινησία, αρχαιότερο από το χρόνο και ξεχασμένο από τους θεούς. Η κίνηση αναδύθηκε στο διάστημα. Αυτή ήταν η αρχή.

Και συνεχίζει ο Πορφύριος :

 Τν δ ραν σύνοικον τ Δι πεποιήκασιν, τν
αθέριον κα έριον δύναμιν ραν προσειπόντες. στι
γρ αθρ ἀὴρ λεπτομερέστατος.
 Κα το μν παντς έρος δύναμις ρα τονομα
π το έρος κεκλημένη· το δ π σελήνην φωτιζομένου
κα σκοτιζομένου έρος Λητ σύμβολον· ληθ γρ
ατν εναι δι τν κατ τν πνον ναισθησίαν· κα τι
ψυχας π σελήνην γενομέναις λήθη ξυνομαρτε το  
θείου· δι τοτο δ κα μήτηρ πόλλωνός τε κα ρτέμιδος
τν ατίων φωτισμο τ νυκτί.

Την Ηρα λοιπον την θεωρησαν σύνοικο του Διός αφού Ηρα/Αηρ ονόμασαν την αιθέρια και αέρια δύναμη. Πράγματι ο Αιθέρας είναι λεπτομερέστατος αέρας. Και όλη η αέρια δύναμις ονομάσθηκε Ηρα κατ΄αναγραμματισμόν του  ΑΗΡ.

Η Λητώ είναι το σύμβολο του αέρα που ευρίσκεται κάτω από την Σελήνη, ο οποίος φωτίζετε και άλλοτε σκοτεινιάζει, όντως το ονομά της είναι Ληθώ εξ΄αιτίας της αναισθησίας που φέρνει ο ύπνος και για τον λόγο ότι οι ψυχές ευρίσκοντια κάτω από τη Σελήνη καταλαμβάνονται από λήθη του Θείου γι΄αυτό και θεωείται μητέρα του Απόλλωνος και της Αρτέμιδος που ειανι οι  αιτίες φωτισμού της νύχτας. Κα τ μν γεμονικν τς χθονίας δυνάμεως
στία κέκληται, ς γαλμα παρθενικν φ' στίας πυρς
δρυμένον· καθ δ γόνιμος δύναμις, σημαίνουσιν
ατν γυναικς εδει προμάστου. Τν δ έαν προσεπον
τν τς πετρώδους κα ρείου γς δύναμιν, τν δ
Δήμητραν τν τς πεδινς κα γονίμου. Δημήτηρ δ τ
μν λλα κατ τ ατ χει τ έ, διενήνοχε δ τι
ατ κυε τν Κόρην κ Διός, τουτέστι τν κόρον κ
τν φρυγανωδν σπερμάτων. Δι κα κατέστεπται τ
βρέτας ατς τος στάχυσι, μήκωνές τε περ ατν τς
πολυγονίας σύμβολον

Ετσι για την Εστία γράφει όμοια ότι δηλώνει το ηγεμονικό μέρος της γήινης δύναμεως, είναι η γόνιμη δύναμη και την απεικονίζουν ως γυναίκα με ώριμους μαστούς.

Η δύναμη της πετρώδους και ορεινής γής είναι η Ρέα ενώ η δύναμη της πεδινής και γόνιμης γής είναι η Δημητρα.

Η Δημητρα ως προς τα άλλα χαρακτηριστικά είναι ίδια με τη Ρεα αλλα διαφέρει στο ότι αυτή γεννά την Κόρη εκ του Διός. Δηλαδή τον Κόρο που προέρχεται από τους ξηρούς σπόρους. Γι’ αυτό κοσμειται το αγαλμά της με στάχυα και γύρω της τοποθετούνται παπαρούνες που είναι το σύμβολο της πολυγονίας

πε δ κα τν ες γν βαλλομένων σπερμάτων ν
τις δύναμις, ν λιος περ τ κάτω μισφαίριον ἰὼν λκει
κατ τς χειμερίους τροπάς, Κόρη μν δύναμις
σπερματοχος, Πλούτων δ π γν ἰὼν λιος κα τν
φαν περινοστν κόσμον κατ τς χειμερίους τροπάς.
ς ρπάζειν λέγεται τν Κόρην, ν ποθε Δημήτηρ
κρυπτομένην π γν.
 Τν δ κροδρύων κα λως τν φυτευτικν δύναμις
Διόνυσος νομάζεται.

Και επειδή και στους σπόρους που φυτεύονται στη γή υπάρχει κάποια δύναμη, τη οποία ο ήλιος έλκει κατά τις χειμερινές τροπές όταν ευρίσκεται στο κάτω ημισφαίριο
Κόρη είναι η δύναμη που υπάρχει στους σπόρους, ενώ ο Πλούτων είναι ο κινούμενος κάτω από τη γή ήλιος, ο οποιος περιτρέχει τον αφανή κοσμο κατά την διάρκεια των χειμερινών τροπών, Αυτος λέγετε ότι αρπάζει και κρύβει κάτω από την γή την Κορη, την οποία υπεραγαπά η Δήμητρα.
Διονυσος ονομάζετε η δύναμις των ακροδρυων (καρποί με σκληρό φλοιό) και γενικώς όλων των φύτρων.

ρα δ κα τούτων τς εκόνας. Σύμβολα γρ Κόρη
φέρει τς προβολς τν κατ τος καρπος πρ τν γν
κφύσεων· δ Διόνυσος κοιν μν πρς τν Κόρην χει τ
κέρατα, στι δ θηλύμορφος, μηνύων τν περ τν γένεσιν
τν κροδρύων ρρενόθηλυν δύναμιν. Πλούτων δ Κόρης
ρπαξ κυνν μν χει το φανος πόλου σύμβολον, τ δ
σκπτρον τ κολοβν σημεον τς τν κάτω βασιλείας

Ως σύμβολα της η Κορη, φέρει τις προβολές των υπέρ της γής εκβλαστήσεων των καρπών. Ο Διόνυσος σε σχέση με την Κορη έχει κοινά τα κέρατα, ενώ ο ίδιος εχει θηλυκή μορφή και διαμηνύοντας την αρρενοθηλεια δύναμη που σχετίζετε με την γένεση των ακροδρύων.

Ο Πλούτων που πραγματοποιεί την αρπαγή της Κορης φοράει Κυνέα, η οποία είναι σύμβολο του αφανούς πόλου, ενώ το σκήπτρο είναι σημειο της βασιλειας του κάτω κοσμου.

Ομοια όμως η Ρέα δεν είναι άλλη από τη Ροή. Τούτη η θάλασσα του απείρου διαστήματος υπήρξε η πηγή όλης της ζωής. Η ζωή ξεπήδησε από εκεί σαν μια παλίρροια στη σιωπηλή θάλασσα. Τα πάντα θα επιστρέψουν εκεί, όταν έλθει η νύχτα των θεών. Αυτή είναι η Μεγάλη Θάλασσα, η Μάρα, η Πικρή. Η Μεγάλη Μητέρα. Επειδή επικρατούσε ακινησία στο διάστημα πριν την εμφάνιση της κίνησης ως παλίρροιας, γι' αυτό ονομάστηκε από τους Σοφούς Παθητική Αρχή της Φύσης και αποδόθηκε σαν Νερό ή Ρέον Διάστημα. Ωστόσο, δεν μπορεί να υπάρξει ροή στο διάστημα, αν δεν αφυπνιστεί η δύναμη. Και αυτή η δύναμη είναι η Ενεργητική Αρχή της δημιουργίας. Όλα τα πράγματα είναι μέρη της φύσης της Ενεργητικής ή της Παθητικής Αρχής και αποδίδονται σε αυτές.

Όμως ο Διας/Ζευς και η Ρέα/Κυβέλη/Δήμητρα δεν είναι παρα εκφρασεις της μια και μονο θεότητας και του ιδίου Θεού.  Για τους Αιγύπτιους είναι ο Οσιρης και η Ισιδα

Είναι ακόμη πιο δύσκολο να ορίσουμε την αρχική σημασία της θεάς Ίσιδας απ' ό,τι του αδερφού και συζύγου της Όσιρη. Οι ιδιότητες και τα επίθετά της ήταν τόσα πολλά, ώστε στα ιερογλυφικά ονομάζεται “αυτή με τα πολλά ονόματα”, “αυτή με τα χίλια ονόματα”, και στις ελληνικές επιγραφές “αυτή με τα μύρια ονόματα”. Επιπλέον, στην πολυσύνθετη φύση της είναι ίσως δυνατό να βρούμε ακόμη τον αρχικό πυρήνα γύρω από τον οποίο μια αργή πορεία επαύξησης συγκεντρώθηκαν τα άλλα στοιχεία. Γιατί, αν ο αδερφός και σύζυγός της Όσιρης σε μια από τις μορφές του ήταν ο θεός-σίτος, όπως έχουμε λόγο να πιστεύουμε, θα πρέπει σίγουρα αυτή να ήταν η θεά-σίτος. Υπάρχουν τουλάχιστον κάποιοι λόγοι για να σκεφτόμαστε έτσι. Γιατί, αν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον Διόδωρο το Σικελιώτη, του οποίου πηγή φαίνεται να ήταν ο Αιγύπτιος ιστορικός Μανέθων, η ανακάλυψη του σιταριού και του κριθαριού θεωρούνταν έργο της Ίσιδας και στις γιορτές της μετέφεραν σε πομπή βλαστήματα αυτών των σπόρων, για να γιορτάσουν το δώρο που έκανε στους ανθρώπους.
Όπως και η Δήμητρα στους Αθηναίους και η Σεμιραμις στους Φρυγες και τους Λυδούς.
Μια ακόμη λεπτομέρεια έχει προστεθεί από τον Αυγουστίνο. Λέει ότι η Ίσιδα ανακάλυψε το κριθάρι, όταν θυσίαζε στους κοινούς προγόνους του συζύγου της και ους δικούς της και ότι έδειξε στον Όσιρη και στο σύμβουλό του Θοθ ή Ερμή, όπως τον ονομάζουν οι Ρωμαίοι συγγραφείς, τα στάχυα του κριθαριού που μόλις είχε ανακαλύψει. Να γιατί, προσθέτει ο Αυγουστίνος, ταυτίζουν την Ίσιδα με τη Δήμητρα. Επίσης, κατά την εποχή της συγκομιδής, όταν οι Αιγύπτιοι θεριστές θέριζαν τα πρώτα στάχυα, τα τοποθετούσαν κάτω και χτυπούσαν τα στήθη τους θρηνώντας και καλώντας την Ίσιδα. Το έθιμο έχει ήδη ερμηνευτεί ως θρήνος για το πνεύμα του σίτου που φονεύτηκε κάτω από το δρεπάνι. Ανάμεσα στα επίθετα με τα οποία προσδιορίζεται η Ίσις στις επιγραφές είναι: “Δημιουργός των πράσινων πραγμάτων”, “Πράσινη θεά, της οποίας το πράσινο χρώμα είναι όμοιο με την πρασινάδα της γης”, “Δέσποινα του Άρτου”, “Δέσποινα της Μπίρας”, “Δέσποινα της Αφθονίας”. Σύμφωνα με τον Brugsch, αυτή είναι “όχι μόνο η δημιουργός της δροσερής πρασινάδας της βλάστησης, που καλύπτει τη γη, αλλά στην πραγματικότητα είναι το ίδιο το πράσινο χωράφι των σιτηρών, το οποίο προσωποποιείται ως θεά”. Αυτό επιβεβαιώνεται από το επίθετό της Sochit ή Sochet, που σημαίνει “χωράφι σιτηρών”, σημασία την οποία διατηρεί ακόμη η λέξη στα κοπτικά. Οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν την Ίσιδα ως θεά-σίτο, γιατί την ταύτιζαν με τη Δήμητρα. Σε μια ελληνική επιγραφή καθορίζεται ως “αυτή που γέννησε τους καρπούς της γης” και ως “μητέρα των σταχυών”. Και σ' έναν ύμνο, που συντέθηκε προς τιμήν της, μιλά η ίδια για τον εαυτό της ως “βασίλισσα του σιταγρού” και παρουσιάζεται ως “επιφορτισμένη με τη φροντίδα του γεμάτου στάρι μονοπατιού της γόνιμης αλετριάς”. Έτσι, Έλληνες ή Ρωμαίοι καλλιτέχνες συχνά την παρίσταναν με στάχυα σίτου στο κεφάλι ή στα χέρια της.
Αυτή, μπορούμε να πούμε, ήταν η Ίσις την αρχαία εποχή, μια αγροτική Μητέρα-Σίτος που λατρευόταν με παράδοξες ιεροτελεστίες από τους Αιγύπτιους αγρότες. Αλλά τα απλά χαρκτηριστικά της αγροίκας θεάς δύσκολα μπορούν να επισημανθούν στην εξευγενισμένη, στην άγια μορφή, που εξαϋλωμένη μέσα από χρόνια θρησκευτικής εξέλιξης παρουσιάζεται στους πιστούς της των μετέπειτα χρόνων ως εικόνα της πραγματικής συζύγου, της τρυφερής μητέρας, της αγαθοεργής βασίλισσας της φύσης, της στεφανωμένης με το φωτοστέφανο της ηθικής αγνότητας, της πανάρχαιης και μυστηριακής αγιότηταςΚαι ο Πορφύριος στο έργο του συνεχίζει

δ κύων ατο δηλο τν κύησιν τν καρπν ες τρία
διρημένην, ες τν καταβολν κα τν ποδοχν κα τν
νάδοσιν· ο γρ παρ τ τς κρας χειν βοράν, δηλο
τς ψυχάς, κέκληται κύων, λλ παρ τ κυεν, χορηγς
Πλούτων, ταν ρπάσ τν Κόρην.  
 ττις δ κα δωνις τ τν καρπν εσιν ναλογί
προσήκοντες. λλ' μν ττις τν κατ τ αρ προφαι-
νομένων νθέων, κα πρν τελεσιογονσαι διαρρεόντων·
θεν κα τν τν αδοίων ποκοπν ατ προσανέθεσαν,
μ φθασάντων λθεν τν καρπν ες τν σπερματικν
τελείωσιν· δ δωνις τς τν τελείων καρπν κτομς
σύμβολον.

Ό Πλούτων πού πραγ­ματοποιεί τήν αρπαγή της Κόρης φοράει κυνέα, ή οποία είναι σύμβολο τού αφανούς πόλου, ένώ τό σκήπτρο του είναι σημείο της βασιλείας του κάτω κόσμου. Ό κύων πού τόν συνοδεύει δηλώνει τήν κύηση των καρπών, ή ο­ποία διαιρείται σέ τρία στάδια: τήν καταβολή, τήν υπο­δοχή καί τήν άνάδοση· δεν ονομάστηκε κύων άπό τό «κηρας βοράν έχει», δηλονότι, αυτός «πού τρέφεται άπό τις ψυχές, αλλά από το κυείν (Κυοφορώ, γεννώ, εγκυμονώ)  του οποίου χορηγός είναι ο Πλούτων, όταν αρπάζει την Κόρη. ( το δε κύω έχει τρείς σημασίες φιλώ, προσκυνώ, τίκτω)

Ό ‘Αττις καί ο Άδωνις αναφερόνται στήν ανάπτυξη τών καρπών. Ό μεν  Αττις αναλογεί στά πρωτοεμφανι ζόμενα άνθη της άνοιξης, τά οποία πέφτουν χωρίς νά κυοφορήσουν γ’  αυτό και απέδωσαν σ αυτόν τήν αποκοπή των γεννητικών οργάνων, δηλώνοντας μέ αυτό τους καρ­πούς πού δέν έφτασαν σέ σπερματική τελείωση.
Ό  δε Αδωνης  είναι σύμβολο της αποκοπής τών τέλειων καρπών. Η παθητικότητα της παρθένας αντιστοιχεί στη στιγμή ακριβώς του αρχέγονου διαστήματος πριν την εμφάνιση των παλιρροιών. Ο άνδρας είναι ο δότης της ζωής. Αυτοί είναι που παίζουν τον ενεργητικό και τον παθητικό ρόλο στη δημιουργία της ζωής. Από εκείνον γίνεται αυτή δημιουργική και γόνιμη. Όμως τα παιδιά είναι δικά της. Έτσι, αν και ο άνδρας είναι ο δότης της ζωής, μένει με άδεια χέρια. Αυτοαναλώνεται και δεν έχει τίποτε δικό του, εκτός του ότι εκείνη τον αποκαλεί σύζυγο.
Η ζωή του βρίσκεται στα χέρια της. Η ζωή του, όπως ήταν, είναι και θα είναι. Άρα θα έπρεπε να λατρεύει την Παθητική Αρχή, γιατί δίχως αυτή δεν υπάρχει. Ελάχιστα αναγνωρίζει πόσο τη χρειάζεται σε κάθε τομέα της ζωής. Τούτη η Αρχή είναι η Μεγάλη Θεά.
Αν και πολλοί την αποκάλεσαν με διάφορα ονόματα, για όλους είναι η Μεγάλη Θεά, το διάστημα, η γή και το νερό. Σαν διάστημα την ονομάζουν Ρέα, μητέρα των θεών, που δημιούργησε τους θεούς. Είναι πιο αρχαία και από το χρόνο: αυτή είναι η μήτρα της ύλης, η ουσία της αιτίας όλης της ύπαρξης, αδιαφοροποίητη, αγνή. Είναι, επίσης, το Μπίνα, η Θεία Μητέρα, εκείνη που δέχεται το Χόχμα, το Θείο Πατέρα. Αυτή είναι η μορφοποιός αιτία της άμορφης δύναμης και μέσω αυτής δομούνται οι μορφές. Η ίδια είναι και φορέας του θανάτου, γιατί ό,τι έχει μορφή πρέπει να πεθάνει, να χαθεί, ώστε να μπορέσει να γεννηθεί ξανά σε μια άλλη ζωή. Καθετί που γεννιέται πρέπει να πεθάνει. Γιατί ό,τι πεθαίνει, ξαναγεννιέται. Γι' αυτό την ονομάζουν Μάρα, Πικρή, Κυρά της Θλίψης. Επειδή φέρνει το θάνατο. Την ονομάζουν και Γαία γιατί είναι η πιο αρχαία γη, η πρώτη μορφή που σχηματίστηκε από το άμορφο. Όλα αυτά είναι η Θεά και τα βλέπουμε σε αυτήν. Ό,τι ταιριάζει στη φύση της, ανταποκρίνεται σε αυτήν και εκείνη είναι κυρίαρχος. Οι παλίρροιές Της είναι οι παλίρροιες όλων. Η πορεία της είναι πορεία όλων. Αναγνωρίζεται μέσα στα δημιουργήματά της.
Οτιδήποτε αναδύεται από το τίποτε, το δίνει αυτή. Οτιδήποτε βυθίζεται στο τίποτε, εκείνη το δέχεται. Αυτή είναι η Μεγάλη Θάλασσα, από όπου αναδύεται η ζωή και στην οποία επιστρέφουν όλα στο τέλος ενός αιώνα.
Καθώς βυθιζόμαστε στον ύπνο, βουλιάζουμε στα αρχέγονα βάθη, επιστρέφοντας στις χαμένες μνήμες πριν την ύπαρξη του χρόνου: και η ψυχή ανανεώνεται, ερχόμενη σε επαφή με τη Μεγάλη Μητέρα. Όποιος δεν μπορεί να στραφεί προς το αρχέγονο, δεν έχει βαθιές ρίζες στη ζωή και ξεραίνεται όπως το γρασίδι. Τέτοιοι άνθρωποι είναι ζωντανοί νεκροί, είναι εκείνοι που ορφάνεψαν από τη Μεγάλη Μητέρα.


Η Περσεφόνη είναι η κόρη της Μεγάλης Μητέρας, η Βασίλισσα του Άδη, που κυβερνά τα βασίλεια του ύπνου και του θανάτου. Οι άνθρωποι την λατρεύουν και με τη μορφή της Σκοτεινής Βασίλισσας, αλλά ταυτίζεται και με την Αφροδίτη. Εδώ κρύβεται ένα μεγάλο μυστήριο, γιατί είναι διακηρυγμένο πως κανείς δεν θα καταλάβει τη μια αν δεν καταλάβει την άλλη.
Όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι, πηγαίνουν σε αυτήν διασχίζοντας το σκοτεινό ποτάμι και η ίδια είναι φύλακας των ψυχών τους μέχρι την αυγή. Όμως, υπάρχει ένας θάνατος και στη ζωή, ο οποίος οδηγεί σε αναγέννηση. Γιατί φοβάστε τη Σκοτεινή Βασίλισσα ω! Άνθρωποι; Αυτή είναι ο Ανανεωτής. Ξυπνάμε από τον ύπνο ανανεωμένοι. Ξυπνάμε από το θάνατο ξαναγεννημένοι. Ο άνθρωπος παίρνει δύναμη από την αγκαλιά της Περσεφόνης.
Όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με την Περσεφόνη, τότε η ψυχή επαναπροσανατολίζεται. Βυθίζονται στη Μήτρα του χρόνου. Γίνονται όπως οι αγέννητοι. Καθώς εισέρχονται στο Βασίλειο της Περσεφόνης, στέκουν δεκτικοί και περιμένουν τον ερχομό της ζωής.
Και η Βασίλισσα του Άδη εισχωρεί εντός τους και τους γονιμοποιεί προσφέροντας ζωή, οπότε βαδίζουν αναζωογονημένοι, χαρούμενοι και ενδυναμωμένοι από το άγγιγμα της Βασίλισσας που διαφεντεύει τον ύπνο.
Όπως η Βασίλισσα του Άδη είναι κόρη της Μεγάλης Μητέρας, έτσι και η χρυσή Αφροδίτη, η θεά της αγάπης, αναδύθηκε από τη Μεγάλη Θάλασσα και σχετίζεται με μια από τις όψεις της Ίσιδας.
Είναι η Αφυπνίστρια. Αυτή που διεγείρει καθετί που βρίσκεται σε λανθάνουσα κατάσταση. Ταυτίζεται με την ελκτική δύναμη του εξώτερου διαστήματος, η οποία οδηγεί το κέντρο στην εκδήλωση. Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτο το πανίσχυρο κέντρο, γεμάτο προσμονή και προσδοκία, είναι ανίκανο να εκπορευθεί και να ορμήσει σε εκδήλωση, εάν δεν το ελκύσει το εξώτερο διάστημα.
Μια σταθερή ισορροπία ενυπάρχει στην ακινησία, μέχρι που τη διαταράσσει το εξώτερο διάστημα και ο Πατέρας όλων εισχωρεί για να ικανοποιήσει τη λαχτάρα του διαστήματος. Πόσο παράξενες και βαθιές είναι αυτές οι αλήθειες. Όντως αυτά είναι τα κλειδιά στη ζωή των ανδρών και των γυναικών που τα αγνοούν όσοι δε λατρεύουν τη Μεγάλη Θεά.
Η Χρυσή Αφροδίτη δεν ήρθε σαν μια παρθένα, σαν θύμα: είναι η Αφυπνίστρια, η Επιθυμητή. Ως εξώτερο διάστημα στέλνει το κάλεσμά της και ο Πατέρας των πάντων ανταποκρίνεται και αρχίζει να ερωτοτροπεί. Εκείνη ξύπνησε την επιθυμία του και δημιουργήθηκαν οι κόσμοι. Ιδού! Αυτή είναι που Αφυπνίζει.
Ό,τι υπάρχει δραστηριοποιημένο στο εξώτερο, είναι λανθάνον στο εσώτερο, περιμένοντας να αφυπνιστεί,ανίκανο να εκπορευθεί εάν δε δεχθεί αυτό το άγγιγμα. Αγωνίζεται με πόνους, σαν κάποια που δεν μπορεί να γεννήσει, έως ότου η Μεγάλη Μητέρα μετατρέψει το λανθάνον σε ενεργό.
Πόσο ισχυρή είναι η χρυσή Αφροδίτη, η διεγέρτρια των ανδρών! Μία άλλη όψη της Μεγάλης Κυρίας είναι το Φεγγάρι, και άλλοι την αποκαλούν Σελήνη, άλλοι Λούνα, αλλά οι σοφοί την ονομάζουν Λεβανάχ, γιατί σε αυτό περιέχεται ο ιερός αριθμός του ονόματός Της. Αυτή κυβερνά τις περιόδους της πλημμυρίδας και της αμπώτιδας και σε αυτήν ανταποκρίνονται τα νερά της Μεγάλης Θάλασσας. Το ίδιο και τα νερά όλων των θαλασών πάνω στη γη και, συνεπώς, κυβερνά τη φύση της γυναίκας.
Κατά παρόμοιο τρόπο και στις ψυχές των ανθρώπων υπάρχει η πλημμυρίδα και η αμπώτιδα των παλιρροιών της ζωής, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους εκτός από τους σοφούς. Και αυτές τις επιβλέπει η σεληνιακή όψη της Μεγάλης Θεάς. Καθώς προχωρεί από την ανατολή ως της δύση της, οι παλίρροιες ανταποκρίνονται ανάλογα. Ανατέλλει από τη θάλασσα σαν απογευματινό αστέρι και τα νερά της γης πλυμμυρίζουν. Βυθίζεται στο δυτικό ωκεανό και τα νερά αποσύρονται στο εσωτερικό της γης και μένουν ακίνητα σε εκείνη τη μεγάλη σκοτεινή λίμνη που αντικατοπτρίζονται το φεγγάρι και τα αστέρια. Όποιος είναι γαλήνιος σαν τη σκοτεινή λίμνη της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο, θα αντικρύσει τις παλίρροιες του Αόρατου να κινούνται και θα γνωρίσει όλα τα πράγματα. Γι αυτό ονομάζουμε τη Σελήνη δωρήτρια των οραμάτων.
Όμως όλα αυτά είναι ένα πράγμα. Όλες αυτές οι θεές είναι μια θεά που την ονομάζουμε Ίσιδα, Γυναίκα των πάντων, στην οποίας τη φύση περιέχονται όλα τα πράγματα. Παρθένα και ταυτόχρονα προκλητική. Ζωοδότρια και φορέας του θανάτου μαζί. Αυτή είναι η αιτία της Δημιουργίας, γιατί ξυπνά την επιθυμία του Πατέρα των Πάντων και εκείνος για χάρη της δημιουργεί. Τούτη είναι η αιτία που οι σοφοί ονομάζουν όλες τις γυναίκες Ίσιδα.
Αυτή είναι που σαν Μεγάλη Θάλασσα καλεί το σοφό να επιστρέψει κοντά της, να βυθιστεί στα βάθη της, να αυτοαναλωθεί και να κοιμηθεί σε απόλυτη άρνηση. Αυτή είναι που σαν Ίσιδα του Κάτω Κόσμου τον ξυπνά μες στο σκοτάδι με τα φιλιά της και την ημέρα εκείνος γεννιέται πανίσχυρος σαν τον Όσιρι. Αυτή είναι που αναδύεται από την θάλασσα σαν άστρο και τον καλεί να έρθει σε εκδήλωση. Και εκείνος ανταποκρίνεται στο κάλεσμά της και η γη πρασινίζει από βλάστηση. Όλα αυτά είναι η Μεγάλη Θεά και πολλά περισσότερα. Οι συνεχείς αλλαγές που συμβαδίζουν με τις φάσεις της σελήνης και τις ανάγκες της ανθρώπινης ψυχής, ανταποκρίνονται στις δικές της.
Εξωτερικά ο άντρας είναι ο κύριος, ο ζωοδότης. Αλλά εσωτερικά, γονατίζει εμπρός της και παίρνει ζωή από τα χέρια της, καθώς αυτή σκύβει πάνω του. Επομένως, θα έπρεπε να λατρεύει τη Μεγάλη Θεά, γιατί χωρίς Αυτήν αυτός δεν έχει ζωή και ιέρειά Της είναι κάθε γυναίκα. Στο πρόσωπο κάθε γυναίκας ας αναζητά τα χαρακτηριστικά της θεάς, παρακολουθώντας τις φάσεις της μέσα από την πλημμυρίδα και την αμπώτιδα των παλιρροιών στις οποίες ανταποκρίνεται η ψυχή της. Περιμένοντας το κάλεσμά της, γιατί του είναι απαραίτητο, υποφέροντας μέσα στην απόμόνωσή του.
Κάθε γυναίκα είναι μια ιέρεια της θεάς. Αυτή είναι η ισχυρή βασίλισσα του κάτω κόσμου, που μαγνητίζει με τα φιλιά της και δίνει ζωή. Εσωτερικά αυτή είναι η πανίσχυρη. Αυτή είναι που γονιμοποιεί. Αυτή παρακινεί τον άνδρα στη δημιουργία, γιατί χωρίς επιθυμία, η ζωή δεν συνεχίζεται.
Το κάλεσμά της μέσα από το σκοτάδι είναι που ανακουφίζει. Γιατί εσωτερικά το αρσενικό είναι αδρανές. Η εκδήλωσή του οφείλεται στην επιθυμία της και όχι εξαιτίας της δικής του ζωής. Μέχρι να τον αγγίξουν τα χέρια της, μοιάζει σαν νεκρός στο βασίλειο των σκιών. Είναι ζωντανός νεκρός.
Ω κόρες της Ίσιδας λατρεύετε τη θεά και στο όνομά της προσφέρετε το κάλεσμα που αφυπνίζει και γεμίζει αγαλίαση. Έτσι θα έχετε την ευλογία της και θα ζήσετε μια ολοκληρωμένη ζωή.
Οι αρχαίοι σοφοί θεωρούσαν όλα τα δημιουργήματα σαν φωτισμένα ενδύματα του Δημιουργού. Και στις εκδηλώσεις της Φύσης διέκριναν τις εκδηλώσεις του Θεού. Και λάτρευαν το Θεό όπως φανερώνεται στη Φύση, διακηρύσσοντας: “Ας γίνει η Φύση μέσα μου εκδήλωση του Θεού”.

Η Ίσιδα είναι όλες οι γυναίκες και όλες οι γυναίκες είναι η Ίσιδα. Ο Όσιρις είναι όλοι οι άνδρες και όλοι οι άνδρες είναι ο Όσιρις. Η Ίσιδα είναι καθετί παθητικό, δεκτικό και λανθάνον. Ο Όσιρις είναι καθετί δυναμικό και ισχυρό. Ό,τι είναι λανθάνον εξωτερικά, είναι ισχυρό εσωτερικά. Συνεπώς η Ίσιδα είναι η  Ρέα, η Δήμητρα, η Περσεφόνη και η Αφροδίτη μαζί. Ο Όσιρις, ο ζωοδότης, μοιάζει με τον Άρχοντα των Βασιλείων του Θανάτου. Αυτός είναι ο νόμος της εναλασσόμενης πολικότητας, τον οποίο γνωρίζουν οι σοφοί.
Ο άντρας δεν πρέπει να είναι πάντα δυναμικός, αλλά χρειάζεται να αφήνεται στην αγκαλιά της Περσεφόνης. Τότε αυτή που ήταν σκοτεινή και κρύα, όπως το εξώτερο διάστημα πριν από τη Δημιουργία, θα γίνει βασίλισσα του κάτω κόσμου, αντλώντας δύναμη από την υποταγή του και τα φιλιά της αποκτούν δύναμη πάνω στα χείλη του.
Αφυπνισμένος από τα φιλιά της θα ανυψωθεί, παντοδύναμος ενώ η επιθυμία του θα προσελκύσει τη χρυσή Αφροδίτη μέσα του. Δίχως, όμως, τα φιλιά της Περσεφόνης, θα κοιμάται στον Άδη για πάντα.
Και εκείνη που είναι ιέρεια της Ίσιδας, κυβερνά τις ευαίσθητες, εσώτερες παλίρροιες της ανδρικής καρδιάς ως Λεβανάχ, η σελήνη. Σαν Περσεφόνη τον τραβά κάτω στα σκοτάδια, όπου μπορεί να είναι δεκτικός και παθητικός. Σαν Αφροδίτη τον μυεί στο φως και στη ζωή. Ανταποκρίνεται αλλάζοντας φάσεις ανάλογα με τις ανάγκες της μυστικής του ζωης και νιώθοντας πως τον γεμίζει αισθάνεται θριαμβευτής στη δύναμή του. Και η ίδια, αφυπνίζοντάς τον, προκαλώντας τον και ανταποκρινόμενη προς αυτόν, πλημμυρίζει με την πληρότητα της ζωής, γιατί αυτή είναι η αγαπημένη της θεάς. 

Συνεχίζετε
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...