2 Ιουλίου 2014

ὅτι Γλαῦκός τις Σάμιος πρῶτος σιδήρου κόλλησιν ἐξεῦρε.Κάποιες άλλες εκδοχές μιλούν για την μοναδική τέχνη του Γλαύκου του Χίου ή του Σάμιου καθώς είναι  αυτός που βρήκε την κόλληση του σιδήρου, ένα τεχνίτης Γλαύκος που γνωρίζει το σίδηρο την επεξεργασία του και την κατεργασία του. Η αρχαιότατη ανακάλυψη της κατεργασίας του σιδήρου ανήκει στους Έλληνες.


Michael Apostolius Paroemiogr., Collectio paroemiarum
Centuria 5, section 49, line 1

 <Γλαύκου τέχνη:> π τν μ ῥᾳδίως κατεργαζομένων.
π τν πάνυ πιμελς κα ντέχνως εργασμένων· πειδ
οτος ερε σιδήρου κόλλησιν, Χος ν

Pausanias Perieg., Graeciae descriptio
Book 10, chapter 16, section 1, line 4

                                      τοτο <Γλαύκου>
μέν στιν ργον το Χίου, σιδήρου κόλλησιν νδρς ερόντος·

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...