10 Μαΐου 2013

ἐκαλεῖτο δὲ ὁ Νεβρὼδ καὶ Εὐήχιος.

Ο Νεβρώδ είναι - όπως φαίνεται από τα βυζαντινά κείμενα – αυτός που έκτισε την Πόλη  της Βαβυλώνας ή από  τους πρώτους δημιουργούς-οικιστές της.
Έμαθε στον λαό του και στους  πολίτες να κυνηγούν και τους δίδαξε την αστρονομία και την αστρολογία, τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων - άστρων.
Γίγαντα τον ονομάζει ο Ιωάννης Μαλαλάς όπως κι άλλοι χρονογράφοι και βυζαντινοί συγγραφείς.
Κυνηγός μέγας και μάγος, που τους γνώρισε την τέχνη της επιβίωσης μέσω της Θήρας, του κυνηγιού και του πολέμου αλλά και την μαγεία-  όπου μαγεία όμως η μαγική τέχνη ή παιδεία και η θεολατρεία των μάγων της Περσίας, η φαρμακεία και η γνώση των επικλήσεων.  Μάγος ο ιερεύς των Περσών, ο μάντης και ο γόης, ο μαγικός και ο μαγευτικός που επρώτευσε στους Πέρσες.
Άρα ο μεγάλος  πολεμιστής/κυνηγός/βασιλεύς αλλά και ο μέγας ιερέας – θρησκευτικός  ηγέτης που συνδύαζε την πολεμική τέχνη του κυνηγού – αρχιστρατήγου και βασιλέα καθώς και τις γνώσεις  ενός Μάγου-Ιεροφάντη - θρησκευτικού ηγέτη.

Joannes Malalas Chronogr., Chronologica Page 17, line 1

ν δ τος προειρημένοις χρόνοις γέγονέ τις γίγας, τονομα 
Νεβρώδ, υἱὸς Χος το Αθίοπος, κ φυλς Χάμ, ς κτίσας
τν Βαβυλνα πόλιν κα πρτος καταδείξας κυνηγίαν κα μα-
γείαν Περσν πρώτευσε, διδάξας ατος στρονομίαν κα
στρολογίαν, τ ορανί κινήσει τ περ τος τικτομένους πάντα
δθεν σημαίνοντα· φ' ν λληνες τν γενεθλιαλογίαν μαθόν-
τες ρξαντο τος γενομένους π τν τν στρων κίνησιν διαφέρειν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...