20 Ιουνίου 2015

τῶν ἰχθύων μὴ ἅπτεσθαι...                                                                                            Στην μνήμη του Παύλου Κυράγγελου 
                                                                                                   που "έφυγε" στις 22 Ιουνίου 2008Pythagoristae (D-K) Phil., Testimonia et fragmenta
Fragment c3, line 12

<
τν χθύων μ πτεσθαι, σοι εροί>·

Τα ψάρια να μην αγγίζεται όσα είναι ιερά.

Είδαμε τις κατηγορίες των ιερών ιχθύων σε προηγούμενα κείμενα. Στα κείμενα του Πλουτάρχου και ειδικά στο «περί Ίσιδος και Οσιρίδος» δίδονται οδηγίες για την βρώση ή μη  των ιχθύων, από τους ιερείς αλλα και τις συνήθειες των κατοίκων της πόλης της Οξυρύγχου, και των περιοχών του Νείλου. Όπως και αναφορές για την διατροφή του Οδυσσέως κατά τον Όμηρο.
 Plutarchus Biogr., Phil., De Iside et Osiride (351c-384c)
Stephanus page 353, section C, line 6

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...