24 Δεκεμβρίου 2014

Ἀφροδίτην νομίζει τὴν Δάειραν καὶ τὴν αὐτὴν τῇ Δήμητρι λέγει.Οι  λεξάριθμοι  που δόθηκαν σε προηγούμενο κείμενο είναι ενδεικτικοί. Όμως είναι προφανές των σχέσεων που διέπουν τα ονόματα που αναλύονται- δίδονται και πως οι ιστορίες και οι μύθοι των προγόνων μας είναι όχι μόνο αληθινά και μαθηματικά δομημένοι αλλά περιέχουν και δίδουν σ΄ ένα μόνο όνομα ολόκληρη την ιστορία αλλά και τη «μύηση» που προκύπτει από τον μύθο , δοσμένη μέσα σε κρυμμένες αριθμητικές πράξεις και  μαθηματικούς τύπους.
Ο Επωπεύς  συνδέεται με την Δήμητρα, την Φ/Περσεφόνη, τον Μονογενή Διόνυσο, την αναγέννηση, τον τόκο, κάθοδο στον Αδη, τριαδική θεότητα, την Ουράνια Αφροδίτης, την Αστάρτη κλπ. (δείτε προηγούμενο κείμενο)
Αντίστοιχα δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε και τον ακόλουθο μύθο -με τον μύθο της Αφροδίτης και του Επωπέα – που περιέχει την συνέχεια του - τον μύθο αυτόν περί της ελεύσεως του υιού.  Συγχρόνως  και  την αντίστοιχη μύηση στα Ελευσίνια μυστήρια .‘Όπου ‘Ελευσις: η άφιξη, ο ερχομός και η έλευσις. Και ταυτόχρονα  η αντίστοιχη παραπομπή στον μύθο της  Δάειρας, της οποίας τον μύθο δεν πρέπει να προσπεράσουμε.

12 Δεκεμβρίου 2014

τὸν Ἐπωπέως τοῦ Ἀλωέως τοῦ Ἡλίου...
Επι+οπτεύω = επί +οπτεύω ή οπιτεύω : εποπτεία, επόπτης, Επωπάω (ιο>ωψ) κλπΕπωπεύς (μυθ.). Με αυτό το όνομα αναφέρο­νται:

Γιος του Αλωέα και εγγονός του Ηλίου (Παυσ. «Κορινθιακά», Α', 1)   

 Μαραθνα δ στερον τν πωπέως το λωέως το λίου φεύγοντα νομίαν κα βριν το πατρς ς τ παραθαλάσσια μετοικσαι τς ττικς, ποθανόντος δ πωπέως φικόμενον ς Πελοπόννησον κα τν ρχν διανείμαντα τος παισν ατν ς τν ττικν αθις ναχωρσαι, κα π μν Σικυνος τν σωπίαν, π δ Κορίνθου τν φυραίαν μετονομασθναι.

 περ δ τς λίου

βασιλείας ες τος ατο παδας Αήτην κα λωέα διαιρέσεως Θεόπομπος Χος

Εμήλου το Κορινθίου στορικο ποιητο μέμνηται λέγοντος·…


 ‘λλ' τε δ' Αήτης

κα λωες ξεγένοντο ελίου τε κα ντιόπης, τότε δ' νδιχα χώρην δάσσατο

παισν ος περίονος γλας υός. ν μν χ' σωπός, ταύτην πόρε δίωι λωε·

ν δ' φύρη κτεάτισσ', Αήτηι δκεν πασαν. Αήτης δ' ρ' κν Βούνωι παρέδωκε

φυλάσσειν εσόκεν ατς κοιτ' ξ ατοό τις λλος, πας υωνός· δ' κετο

Κολχίδα γααν.’ή, όπως ο Απολλόδωρος αναφέρει, γιος του Ποσειδώνα και της Κανάκης (Α', 7, 4)  Κανάκη δ γέννησεν κ Ποσειδνος πλέα κα

Νιρέα κα πωπέα κα λωέα κα Τρίοπα. (Pseudo-Apollodorus Myth., Bibliotheca (sub nomine Apollodori Chapter 1, section 53, line 2)Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...