29 Νοεμβρίου 2013

εκείσε δε εστί και το άορνον στόμιονΑδιαβηνή είναι η ευρύτερη περιοχή στην οποία, όπως φαίνεται από τα κείμενα, ανήκει και η Νινος ή Νινόη ή Νινευή, κατά την αρχαιότερη εποχή, σήμερα  δε αποτελεί περιοχή του Βόρειου Ιράκ.


Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica
Part+volume 3,1, page 332, line 23

<διαβηνή> χώρα μέση τν ποταμν Εφράτου κα Τίγριδος,
τις κα Μεσήνη νόμασται.

Strabo Geogr., Geographica
Book 16, chapter 1, section 1, line 7

Τ δ Περσίδι κα τ Σουσιαν συνάπτουσιν ο
σσύριοι· καλοσι δ' οτω τν Βαβυλωνίαν κα πολ-
λν τς κύκλ γς, ς ν μέρει κα τουρία στίν,
ν περ Νίνος κα πολλωνιτις κα λυμαοι κα
Παραιτάκαι κα περ τ Ζάγρον ρος Χαλωντις κα
τ
περ τν Νίνον πεδία, Δολομηνή τε κα Καλαχην
κα
Χαζήνη κα διαβηνή, κα τ τς Μεσοποταμίας
θνη…


14 Νοεμβρίου 2013

Νινόη και Ναός του Διός Βήλου κατα τον Διόδωρο ΣικελιώτηΗ εκδοχή τώρα του Διόδωρου του Σικελιώτη για τον Νίνο-Νεβρωδ  και το χτίσιμο της πόλης  Νινόης /Νινευής μας δίνει πληροφορίες που ανάγονται πολύ πιο πίσω χρονολογικά καθώς χρησιμοποιεί ως πηγές του συγγραφείς που κάποιων τα κείμενα τους θωρούνται χαμένα. Τα  κείμενα αυτά που έχουν ενοποιηθεί για να δώσουν την ιστορία του η οποία συγγράφεται σε χρονικό διάστημα 30 χρόνων. Ονόμασε το έργο του Ιστορική Βιβλιοθήκη επειδή πρόκειται για την ενοποίηση των διαφόρων ιστορικών πηγών, μεταξύ των οποίων αναγνωρίζονται οι: Μανέθων, Εκαταίος Αβδηρίτης, Ηρόδοτος, Αγαθαρχίδης, Θουκυδίδης, Κτησίας, Κλείταρχος, Έφορος, Τίμαιος κ.ά.Η εκδοχή του λοιπόν για τον Νινο είναι η ακόλουθη σε συνοπτική μορφή-περίληψη του δεύτερου βιβλίου του που ολόκληρο μπορείτε να το βρείτε εδώ 

Τα πολύ παλιά χρόνια, λοιπόν, στην Ασία υπήρχαν
τοπικοί βασιλιάδες, των οποίων ούτε πράξεις επίσημες
ούτε ονόματα μνημονεύονται. Ο πρώτος που καταγράφεται
από την ιστορία και μας παραδίδεται στη μνήμη, ο
Νίνος, ο βασιλιάς των Ασσυρίων, έκανε έργα μεγάλα- τα
σχετικά μ' αυτόν θα προσπαθήσουμε να γράψουμε με κάθε
λεπτομέρεια. Όντας από φύση του μαχητικός και ζηλωτής
της αρετής εξόπλισε τους πιο δυνατούς από τους νέους και
γυμνάζοντας τους επί αρκετό χρονικό διάστημα τους συνήθισε
σε κάθε κακουχία και πολεμικούς κινδύνους. Μόλις,
λοιπόν, συνέστησε αξιόμαχο στράτευμα, έκανε συμμαχία
με τον Αριαίο, τον βασιλιά της Αραβίας, χώρα που εκείνα
τα χρόνια θεωρούνταν πως είχε πληθώρα αλκίμων αντρών.

2 Νοεμβρίου 2013

τείχη πρώτη τῇ Νινευί, μετονομάσασα ταύτην Βαβυλῶνα...Οι πρώτες αναφορές σε λεξικά αρχαίων συγγραφέων περί της Νινόης πόλης. Εκτός της Νινόης των Ασσύριων - αργότερα Νινευής των εβραικών γραφών και προφητών -αντίστοιχη Νινόη υπάρχει και στην Καρία, γνωστή και ως Αφροδισιάς, που κατοικήθηκε από τους Πελασγούς Λέλεγες και ονομάσθηκε και Λελέγων Πόλη, αργότερα μετονομάσθηκε και Μεγάλη Πόλη.
Τι σύμπτωση δύο πόλεις με το ίδιο όνομα, μόνο που η μια θεωρείτε βασιλεύουσα πόλη των Ασσυρίων εκ του Νίνου και η έτερη πόλη Πελασγών-Λελέγων… Αναφέρεται πάντως ότι το όνομα Νινόη συνδέεται με το μυθικό Ασσύριο βασιλιά Νίνο ή Νεβρώδ και κατά δεύτερη εκδοχή ετυμολογείται από το ακκαδικό ή βαβυλωνιακό όνομα της θεάς Ιστάρ-Νι, την αντίστοιχη αιγυπτιακή θεότητα της Αφροδίτης, και το Νινόη να προήλθε από το Νινα –  αφού Νίνα είναι ένα από τα βαβυλωνιακά ονόματα της θεάς ή υποκοριστικό της Θεότητας της Ιστάρ…

  
SUDA LEXICON

Nnaia: pÒlij Onwtrînn tÍ mesogav. Ð polthj Ninaoj À NinaieÚj.
Nineu: pÒlij. kaˆ Nineuthj, Ð ¢pÕ tÁj aÙtÁj pÒlewj.
NinÒh: ¹ ™n Karv 'Afrodisi¦j okisqesa ØpÕ Pelasgîn Lelšgwn· diÕ kaˆ
kl»qh Lelšgwn pÒlij, met¦ Meg£lh pÒlij. eta ¢pÕ Nnou NinÒh. ™qnikÕn
aÙtÁj Nino»thj.
N‹noj: pÒlij 'Assur…wn aÛth, ¿n œktise N‹noj, ¢n¾r Semir£midoj, ™n tÍ
'Atour…v. ™qnikÕn N…nioj. crÁsij toÚtou par¦ `HrodÒtJ ™n tù, kat¦ t¦j Nin…wn kaleomšnaj pÚlaj.

Georgius Monachus Chronogr., Chronicon (lib. 1-4)
Page 12, line 14

          δ Νίνος πικρατς γενόμενος τς σσυρίας κα
κτίσας ν ατ πόλιν μεγίστην σφόδρα σφόδρα, πορείας δν
μερν τριν, ν κα καλέσας ες νομα ατο Νινευ πρτος
ν ατ βασιλεύει.

Περ Νίνου βασιλέως.

δ Ννος πικρατς γενόμενος τς Συρίας
κα κτίσας πόλιν μεγίστην σφόδρα, πορείας με-
ρν γʹ, ν κα κάλεσεν ες νομα ατο Νι-
νευ
, κα πρτος ν ατ βασιλεύει·

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...