12 Οκτωβρίου 2013

οὖρος λέγεται ὁ φυλάσσων, καὶ φύλαξΣτο προηγούμενο κείμενο δόθηκε εκτός των άλλων και η σύνδεση Διονύσου/ Νεμβρώδ / Νίνου / Ωρίωνα μέσω κειμένων.

 Georgius Cedrenus Chronogr., Compendium historiarum Volume 1, page 28, line 8
γεννήθη δ κ τς φυλς το Σμ νρ νομα Χος Α-
θίοψ, ς γέννησε τν Νεβρδ τν τν Βαβυλνα κτίσαντα, τν
κα
ρίωνα πικληθέντα.

O Νεβρώδ θα ονομαστεί και Ωρ-‘Ιωνας και θα λατρευτεί και ως ο αστερισμός του Ωρ-‘Ιωνα, του διασημότερου κυνηγού στην ελληνική μυθολογία…ή αν θελετε  ως Ωραίος Έλληνας – ‘Ιωνας ή ως  Ολοκληρωμένος ή  Ακμαίος, Μεστωμένος, Όμορφος Έλληνας-‘Ιωνας.

Όμως ο Νεβρώδ – Νινος ως Ωρ-Ιωνας λαμβάνει και το όνομα του Ουρ-Ιωνα  του Ουράνιου Ιωνα / ‘Ελληνα, Ουράνιου Φύλακα ή ακόμα ακόμα και της Ουράνιας περιστεράς.

3 Οκτωβρίου 2013

Νίνος –ου (ὁ) –Υἱός Βήλου II


Ο Νεβρώδ/Νίνος είναι όπως είδαμε σε προηγούμενα κείμενα, βάση των γραφών ο γιός του Χους/Κους/Cush κατά τας γραφάς  ή μήπως του Διός Ηλίου-Βήλου-Δήλιου ; 

Cephalion Hist., Rhet., Fragmenta Fragment 1a, line 8
  Τὸ παλαιὸν τῆς Ἀσίας ἐβασίλευσαν Ἀσσύριοι, τῶν δὲ ὁ Βήλου Νίνος.

 Pseudo-Zonaras Lexicogr., Lexicon
Alphabetic letter iota, page 1109, line 15


<Ἴνις>. παῖς νέος, βρέφος. παρ τ ἲς ἰνὸς, ἴνις·
 δύναμις γὰρ τῶν πατέρων υἱοί. παρ τ ἰαί νειν κα εὐφραίνειν τοὺς πατέρας. …


αλλά και κατά το Etymologicum Gudianum, (ζείδωροςὦμαι)
Alphabetic entry iota, page 279, line 12


<Ἲν>, εἰς τἀκτίς.
<Ἶνα>, σημαίνει δ. τὴν δύναμιν ἶν' ἀπόλεθρον ἔχοντες.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...