12 Νοεμβρίου 2009

Αλφάβητον Ελλήνων Εξεύρημα


Αφιέρωμα του Περιοδικού Ελλήνων Ιστορία τχ. 25ο  στο Ελληνικό Αλφάβητον


Μερικά απο τα θέματα του:

Σύντομη προσέγγισις εις το ιστορικόν της ελληνικής γραφής και εις το Ελληνικόν Αλφάβητον, το πρώτον αληθινόν αλφάβητον εις την ιστορίαν του κόσμου.

Ολίγα περι της σημασίας και του σχήματος των γραμμάτων του ελληνικού Αλφαβήτου.

Περι του σχήματος και της σημασίας των γραμμάτων του Ελληνικού αλφαβήτου :βασιζομενα στον Κρατύλο του Πλάτωνος και  αναφορές αρχαίων συγγραφέων.

Η προβολή υποθετικών, ατεκμηρίωτων αντι-επιστημονικών "ινδοευρωπαϊκοσανσκρτιτικών θεωριών, συνοδεύεται και ολοκληρώνεται απο την μονόπλευρη και απολυταρχικά διατυπωμένη "'άποψιν" περί της καταγωγής του Ελληνικού αλφαβήτου απο τα "φοινικικά γράμματα". Το φοινικικόν "αλφάβητον" (στην πραγματικότητα συλλαβάριον) δηλαδή "φοινηκήιον ψέμα".
Οι φοινικιστές βασίζονται στο γνωστό απόσπασμα του Ηροδότου:

"Οι δε Φοίνικες... εισήγαγαν
διδασκαλία ες τους 'Ελληνας
και δή και γράμματα ούκ έοντα
πριν 'Ελλησι, ως εμοί δοκέει..."

το οποίον προβάλλεται περίπου ως θρησκευτικόν "δόγμα", χωρίς ουδέποτε να παρατίθενται αι περί του αντιθέτου εκδοχαί άλλων αρχαίων συγγραφέων.

Ατελαίπωρος τοις πολλοίς η ζήτησις της αληθείας και επι τα έτοιμα μάλλον τρέπονται. (Θουκυδ. 1.20,3)

Όμως η αληθινή επιστήμη βασίζεται στην έρευνα, στι διαδοχικές ανακαλύψεις,στην συνεχή ανακατασκευή των θεωριών και των αρχών της. Η επιστήμη δεν δογματίζει.
Τα ακίνητα και απαρασάλευτα δόγματα ειναι αντιεπιστημονικά. Φτάνει να σκεφθούμε ότι πρίν ακόμη απο 60 χρονια, οι Εγκυκλοπαίδειες ανέγραφαν οτι το άτομον δεν διασπάται, ότι τα Ομηρικά έπη μετεδίδοντο τάχα απο γενεάς εις γενεαν προφορικώς, μέχρι την επι άρχοντος Πειριστράτου περισυλλογή και καταγραφή τους (Στ' μ.Χ. αι.)...


Ελληνικό αλφάβητο.pdf (1.96 MB)

Περιοδικό Ελλήνων Ιστορία Αρ. τχ. 25

http://www.easy-share.com/1908414445/Ελληνικό αλφάβητο.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...