10 Δεκεμβρίου 2009

H μετά θάνατον ζωή εις τον Φαίδωνα του Πλάτωνος
Ένα κείμενο του Παν. Μαρίνη απο το περιοδικόν "Ελληνικόν Πάνθεον"

Θέματα που πραγματεύεται :

Το σώμα και η ψυχή

H "Κάθαρσις" Και ο ορισμός του θανάτου

Η πρώτη απόδειξις περί αθανασίας της ψυχής: τα ενάντια εκ των εναντίων

Η δευτέρα απόδειξις της αθανασίας της ψυχής: η μάθησις ως ανάμνησις

Αναφορά περί της τύχης των ψυχών μετα θάνατον

Ολοκλήρωσις συζητήσεως περί αθανασίας της ψυχής

Η απαρχή της πορείας

Η γεωγραφία του Επέκεινα

Οι χώροι της τιμωρίας και ο κλήρος των ευσεβών

Τα μετα θάνατον εις το πλαίσιον της παραδόσεως

Φιλοσοφία και μυστηριακή διδασκαλία

Αι έννοιαι "μύθος" και "λόγος"

Οι τελευταίοι λόγοι του Σωκράτους
http://www.easy-share.com/1908680875/18381781-ΦΑΙΔΩΝ.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...