15 Μαρτίου 2011

Περὶ Ἀρίωνος Μηθυμναίου


Με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο η Π.Διαθήκη έχει γραφτεί με κομμάτια και αποσπάσματα παραφθαρμένα από αρχαία ελληνικά κείμενα.

Έτσι τα ονόματα παραμένουν ή αλλάζουν κατά βούληση ή κατά με την παραφθορά της γλώσσας των γραφέων.

Ο Αρίων μπορεί να γίνει Ιων-ας ή ο Δευκαλίων να απομείνει ως  Νωε/νεως. Τα περιστέρια να αλλάξουν με κοράκια. Οι ασκοί κατά τον κατακλυσμό να μετατραπούν σε κιβωτούς. Οι κιβωτοί να είναι οι λάρνακες, ή οι Θήβες/θήκες και να υπάρχει μια αντικατάσταση κατά την βούληση των ανώνυμων γραφέων.

Η ουσία παραμένει όμως ίδια. Η ιστορία και ο μύθος (όπου μύθος = λόγος, διήγηση, είδηση, συμβουλή, υποσχεση, σχέδιο, λόγος παλαιός ακόμα και χρησμός) είναι ό ίδιος καθως και τα νοήματα του

Η ιστορία του Αρ-Ιωνα λοιπόν  του ΑΡ = του Α που Ρέει δηλ. του  πρώτου δηλαδή εκ της Ροής/ΡΕΑΣ  + ΙΩΝ-Α (η ερμηνεία ως προς το τι εστί ΙΩΝ έχει ήδη αναλυθεί σε προηγούμενα κείμενα )  έχει ως εξής :


Στον Λιβάνιο Soph., Progymnasmata
Progymnasma 2, section 29, subsection t, line 1


Περ ρίωνος.

  ρίων Μηθυμναος ν κ Μηθύμνης πλευσεν
ες Κόρινθον κα δεικνς ατόθι τν τέχνην εδοκι-
με. βουλόμενος δ κα ν ταλί γενέσθαι λαμπρς
πλευσε κκεσε κα αθις εδοκιμε. γενομένων δ
ατ χρημάτων μεγάλων νες πιβς Κορινθίας ες
Κόρινθον παναπλε.
         κα ο ναται τν χρημάτων
ρασθέντες κτείνειν πεχείρουν. ς δ φιστάμενος
ατος τν χρημάτων π τ σώζεσθαι οκ πειθε,
δευτέρας δεται συγχωρήσεως, στναι ν τ σκευ κα
σαι κα κπηδσαι ες τν θάλατταν π τ τέλει
το σματος. κα ο μν πέτρεψαν, δ σε κα ξ-
επήδησε. δελφς δ ατν ποθες τ κιθαρδ πρς
Ταίναρον ξεκόμισε.


Ο Αρίων από την  Μήθυμνα έπλεε στην Κόρινθο και  για να μην τα πολυλογούμε σώθηκε χάρη στα δελφίνια που τον έβγαλαν  και πάλι στο Ταίναρο.

Κάποια ακόμα εκδοχή της ιστορίας του Severus Soph., Narrationes et ethopoeiae
Chapter Di, section 4, line 1


Διήγημα τ κατ τν ρίωνα.

 ρίων Μηθυμναος πρς κιθάρας σκετο τέ-
χνην· Περιάνδρ δ τυράνν συνν, ες ταλίαν πέ-
πλει· ρμώμενος δ κ Τάραντος, νες μν Κορινθίας
πέβη· παρ δ τν συμπλεόντων πιβουλν φιστάμε-
νος νεβάλλετό τι τς μουσικς· κα δελφν τ μέλει
κατακηλούμενος παρασκιρτ τ νηΐ· κα κατ το πε-
λάγους κριφθέντα τν ρίωνα φέρων π τν μων
ξέσωσε· κα νν παρ τν Ταίναρον ρίων στηκεν
π χαλκο δελφνος σχήματος, τς πάλαι τύχης σώζων
πόμνημα.   Καβάλα στο δελφίνι που λέει και ο στίχος του Λ. Παπαδόπουλου ο Αρίων τον κόσμο γύρισε…

Scholia In Lucianum, Scholia in Lucianum (scholia vetera et recentiora Arethae)
Lucianic work 78,5, section t, line 1

Δελφίς, ρίων, Ποσειδν.

ρίων π Λέσβου κιθαρδς ν ριστος. τοτον
μετ πολλν πλέοντα χρημάτων ο ναται τν χρημάτων  
πιθυμήσαντες ες τν θάλασσαν ρριψαν, δελφς δ ατν
ποδεξάμενος ες τν γν ξήγαγεν, ς στορε ρόδο-
τος [I 24]. ~ ΓVΩ


<ρίονα>] παρ τ παρ' ροδότ [I 24] κα τος λοιπος
πασιν στορούμενα περ ρίονος τ παρόντα· μν γρ
ξ ταλίας ες Κόρινθόν φησι μετ μεγάλων πλούτων
τν π τς μουσικς τς ργασίας ναπλέοντα τ προ-
κείμενα παθεν τν ρίονα οδ ς πόκειται. ~ B
< δ πλουτήσας κτλ.>] σημείωσαι. ~ Γ
<παρανέων*>] κολυμβν. ~ ΓScholia In Clementem Alexandrinum, Scholia in protrepticum et paedagogum (scholia recentiora partim sub auctore Aretha)
Page 296, line 7


 ρίων] ρίων Μηθυμναος μν ν τ γένος, μουσικς δ κα
ατός, χθν δελεάσας. οτος γρ λέγεται π δελφνος διασωθναι
κ Σικελίας ες Κόρινθον.
  Μηθυμναος] Λέσβιος· Μήθυμνα γρ πόλις Λέσβου.
 ρίωνι τ Μηθυμναί ν μν τέχνη λαμπρά· μουσικς γρ ν
κα τν κιθάραν ξήσκητο. ν δ κα χρημάτων πόθος ο μέτριος.
οτος κούσας τούς τε ταλιώτας κα Σικελιώτας μουσικς τ' ρν
κα πλουσίους εναι ρας εθς πορεύετο πρς ατος τν τέχνην
πιδειξόμενος κα συναγεραι [τν] πλοτον γλιχόμενος, οπερ κα μά-
λιστ' φίετο. λκάδος ον ναγομένης πιτυχν πει τν πόθον
πληρώσων. ς ον κεσε παρεγένετο κα δε τος ταλιώτας τος
κρούσμασιν κα πλούσιος ν, πολλ τν νθρώπων παρασχομένων,
π τν οκείαν πάλιν σπούδαζεν μετ τν χρημάτων, συνήγαγεν.
ς δ κατ μέσον τν πόρον γένετο, εσει κα τος ναύτας ατς
τς φιλοχρηματίας ρως, κα τν ρίωνα φονεύειν δι τν περιου-
σίαν βούλοντο. ς δ γνω τν ναυτν τν πιβουλήν, τν μν
χρημάτων τος ναύταις ξίστατο, ξίου δ πρ τς τελευτς συγχω-
ρσαι μέλος σαι τ ρθιον. λλ' οκ ες μάτην ατ τ μέλη γε-  
γένηται, δελφνος τούτων κούσαντος. ς γρ μετ τν δν φκεν
κατ τς θαλάττης αυτόν, τος νώτοις δελφς ποδεξάμενος κα
σπερ μισθν ατ τς τέρψεως ποδος π τ Ταίναρον τς
Λακωνικς πεκόμιζεν, θεν κα νν μνημεα το τότε συμβάντος
ν Ταινάρ φυλάττεται· χαλκον γρ ατν μετ το δελφνος νέ-
θηκαν.
χθν] τν δελφνα ρίων.

Όμως στο λεξικό του Ησύχιου  διαβάζουμε Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter alpha, entry 7267, line 1

*<ρίων ππος, Ποσειδνος υἱὸς κα μις τν ρινύων AS

Ο Αρίωνας  λοιπόν μπορεί να είναι και Αρείωνας Ίππος και γιος του Ποσειδώνος και της Δήμητρας κατά μία εκδοχή…

αλλά ο ίππος όπως και το ιππίδιον είναι και το άλογο/αλογάκι αλλά και ο θαλάσσιος ίππος αλλά και στην αργώ της εποχής και  η ασελγής γυναίκα ή φοράδα όπως λέμε ακόμα και σήμερα, όπως στον μύθο με τον Ποσειδώνα η Δήμητρα μεταμορφώθηκε σε φοράδα.

Μέχρι σήμερα και στις μέρες μας έχει περάσει και η Ιπποσύνη ως έννοια αλλα και οι Ιππότες  της στρογγυλής τράπεζας και οι μύθοι των και τα τάγματα των Ιπποτών κλπ.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter alpha, entry 3886, line 1

<ρίων,> Μηθυμναος, λυρικς, Κυκλέως υἱὸς, γέγονε κατ τν
ληʹ λυμπιάδα. τινς δ κα μαθητν λκμνος στόρησαν ατόν.
γραψε δ σματα· προοίμια ες πη ͵βʹ. λέγεται κα τραγικο τρόπου
ερετς γενέσθαι κα πρτος χορν στσαι κα διθύραμβον σαι κα
νομάσαι τ δόμενον π το χορο κα Σατύρους εσενεγκεν μ-
μετρα λέγοντας. φυλάττει δ κα π γενικς


Ετσι ο κιθαρωδός Αρίωνας με τον ύμνο που επέλεξε να παίξει αφιερωμένο στον Απόλλωνα σώθηκε καβάλα στο δελφίνι… (περί δελφινιών σε άλλο κείμενο κάποια στιγμή αργότερα)

και φυσικά υπάρχουν και οι ανώνυμοι συγγραφείς που γράφουν την αλήθεια

Anonymi In Oppiani Opera, In Oppiani halieutica exegesis (e cod. Paris. gr. 2735)
Page 369, column a, line 39

                 
Λέγουσι δ' ς Λέσβιος οιδο (ς),
στ δ' ρίων Μηθυμναος, ν κκλησία δοξά-
ζει
ωνν τν μακάριον προφήτην, τοτον λέγουσιν
ν Τάραντι γωνίσασθαι, ριστος δ' ν κιθαρδς,
νικήσας γώνων πιχωρίων κεσε γεγονότων, ποστρέ-
φων κα χρήματα πιφερόμενος, πεβουλεύθη π
λστν ες Κόρινθον τ σθμια γωνίσασθαι, κα
μέλλων φονεύεσθαι π τν ατν, επεν αυτν ίπτειν
ες τν θάλασσαν, κα λαβν κιθάραν, κα σε πρν
φ ατν, δελφν δ' ατόν τις πεδέξατο, κα νεγκεν
π το λόφου Περιάνδρ τ βασιλε, δ' κρυψεν ατν

Συνεχίζετε…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...