24 Μαρτίου 2011

Ἰάσων Αἴσονος ἐξ ἸωλκοῦΟ Προφήτης  ΙΩΝΑΣ αποτελεί αντίγραφο στην ουσία του Αρ-ΙΩΝΑ όπως ειπαμε σε προηγουμενα κείμενα καθώς η ιστορία του αποτελεί την κακέκτυπη αντιγραφή της ιστορίας/μύθου του κιθαρωδού Αρ-Ιωνα. Ομως δεν αποτελεί μονο το κακέκτυπο του Αρίωνα αλλά είναι κι ενας  αναγραμματισμός της λέξεως ΙΑΣΩΝ.

Ο Ιάσων είναι ο μυθολογικός ήρωας που με την Αργώ κατευθύνετε στην Κολχίδα για να καταφέρει να αποσπάσει το χρυσόμαλλο δέρας από τον Αιήτη. Η ιστορία/μύθος της αργοναυτικής εκστρατείας και ο πρωταγωνιστής της.


Ο ΙΑΣΩΝ όμως είναι γιός του ΑΙΣΩΝ-Α. Ακόμα και η λέξη ΑΙΣΩΝ είναι αναγραμματισμός της ίδια λέξης ΑΙΣΩΝ= ΙΑΣΩΝ = ΙΩΝΑΣ=ΙΑΝΩΣ

Είναι ο πατέρας-βασιλιάς που μεταβιβάζει στην ουσία τις εξουσίες δια μέσου του γάμου/ γέννησης του στον υιό.  Κληρονομική βασιλεια.  Είναι ο μύθος του χρυσού κλώνου κατά τον Sir James G. Frazer, όπου η βασιλική εξουσία πρέπει να ασκειτε πάντοτε από τον άξιο βασιλέα και πάντοτε μέσω δοκιμασιών θα πρέπει να αποδεικνύει έμπρακτα την αξιοσύνη του, να μπορεί να νικά και να υπερασπίζετε το βασίλειο/λαό του, τη βασίλισσα/συζυγο-μητέρα-ερωμένη  και το βασιλικό τίτλο του.
Ούτως ή αλλως κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπήσει τόσο καλά το βασιλιά στη θεική του φύση, όσο ο γιός του, που εννοειτε ότι μοιραζεται τη θεική έμνευση του πατέρα του. Κανένας δεν μπορούσε να πεθάνει για το βασιλιά και, μέσω αυτού, για όλο το λαό, όπως ο γιός του βασιλιά.

Η παράδοση σχετίζετε με τη θυσία του βασιλιά ή των παιδιών του μετα από έναν λιμό και οδηγεί καθαρά στην πίστη, που είναι κοινή στους πρωτόγονους, ότι ο βασιλιάς είναι υπεύθυνος για τον καιρό, για τη σοδειά κι ότι αυτός πρέπει δίκαια να πληρώσει με την ζωή του/ ή την ζωή των παιδιών του/διαδόχου για την τραχύτητα του καιρού ή την αποτυχία της σοδείας

 Ο Αίσων θα μπορούσε να ερμηνευθεί από τη λέξη  Αίσα που σημαίνει μερίδιο, μετρικό, δίκαιο, το πρέπον αλλα και από το ρήμα ΑΙΣΣΩ που σημαίνει αναφέρομαι, ανυψώνομαι γρήγορα, πετώ, ορμώ, εφορμώ, πέφτω ορμητικά, κινώ γρήγορα, σείω, πάλλω !!!

Καθότι χάνει την εξουσία του από τον αδερφό του ΠΕΛΙΑ, ο υιός,  νομιμος κληρονόμος του πατρός του αλλα στην ουσία ο ίδιος ο ΑΙΣΩΝ= ΙΑΣΩΝ, ζητά το δίκαιο μερίδιο του στη εξουσία.
Όμως πρέπει να αποδείξει εμπρακτα την αξιοσύνη του και την δύναμή του, καθώς και την εξυπνάδα-σοφία του για να αναλάβει τον θρόνο του Πελία.

Όμως ο ΠΕΛΙΑΣ δεν είναι παρα η αρσενική γραφή της λέξεως ΠΕΛΙΑΣ  ή ΠΕΛΕΙΑΣ όπου πελιάς η πελειάς η άγρια περιστερά. Άλλη ερμηνεία της λέξεως πελιδνός,  μαυρισμένη  ή πανιασμένη ή χλωμή…

Ετσι με τις παραπάνω ερμηνείες έχουμε στην ουσία δύο αδέρφια όπου τα ονόματά τους ερμηνεύονται  το μεν ένα ως  όνομα πουλιού (Πελίας) και συγκεκριμένα περιστεράς και το δε άλλο τις ιδιότητες των πετούμενων… 


Το όνομα του ΙΑΣΩΝ μπορεί να προέρχετε από το ιάσω μέλλοντα του ιάομαι =  ιατρεύω  ή από το Κριασόν  όπου ΚΡΙ = κριθάρι + ΙΑΣ = η  Ιωνία ή Ιωνική + ΟΝ = άνθρωπος και όπου η ερμηνεία της λέξης ΚΡΙΑΝΟΣ είναι εκείνος που έχει γεννηθεί το ζώδιο του ΚΡΙΟΥ. 
 Ετσι ο Ιασων μπορει καλιστα να ειναι ένας Ιητήρενας ιατρός δηλαδή, αλλα μπορεί να είναι κι ενας Κριθαρο-θεός/ήρωας  της Ιωνίας, ή  ένας ήρωας που σχετίζετε με το Κριθάρι της Ιωνίας   ή κάποιος άνθρωπος που εχει γεννηθει στο ζώδιο του ΚΡΙΟΥ.


 Ουτως ή αλλως το δέρας της Χρυσής αμνάδας είναι ο μεγαλύτερος ο άθλος του, που μπορεί να αντιπροσωπεύει και την μετάβαση στο ζώδιο του ΚΡΙΟΥ στον ουράνιο θόλο


Ενας ΚΡ-ΙΑΣΟΝ που ψάχνει ένα ΚΡΙΟ –ΚΡΙΑΡΙ αλλά που σχετίζετε άμεσα και με την Υβριν και την απώλεια των σπόρων που ψήνονται και δεν καρπίζουν και πέφτει λιμός στην περιοχή, πριν διωχθουν τα παιδιά της Νεφέλης  ο Φρίξος και η Ελλη.Georgius Choeroboscus Gramm., De orthographia (epitome) (e cod. Barocc. 50)
Page 225, line 10

<ασος>: ι κα σος· παρ τ άσω μέλλοντα, ξ ο τ ά-
σομαι· παρ τ κρίασον, ασος.
 <
άσων>: μακρν τ α· παρ τ ἰῶ, άσω μέλλοντα γέγονεν
άσων, κα άσονος μικρν, ς μακρν τ α.


 Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Περ ρθογραφίας
Part+volume 3,2, page 523, line 20

<ασος> κα άσων <ι> παρ τν άσω μέλλοντα, ξ ο τ άσομαι.

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Περ κλίσεως νομάτων
Part+volume 3,2, page 725, line 36

                                                  
τ άσων οκ ντίκειται
μν, οδ γάρ στι παρώνυμον παρ τ ασις, λλ ηματικν παρ
τ άσομαι μέσου μέλλοντος (sic).

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet.,
Περ κλίσεως νομάτων
Part+volume 3,2, page 731, line 28

                                                              
σεσημείωται τ άσων
άσονος δι το <ο> κλιθέν (στι δ νομα κύριον) κα σως ς χον μακρν
τ <α> ν τ παραληγούσ δι το <ο> κλίθη μοίως τ Μαχάων Μα-
χάονος κα κετάων κετάονος.


Όμως οι αναγραμματισμοί μας οδηγούν και στο ΙΑΣΩΝ = ΙΑΝΩΣ. Όπου Ιανός είναι Σατούρνος ή Κρόνος αλλα και ο Ιάννης Ιαννού  και εορτάζεται και ως Ιανουάριος.

Joannes Laurentius Lydus Hist., De mensibus
Book 4, section 2, line 18


ν γρ τ μέρ τν Καλενδν πρόεισι σχηματισμένος
ατς δθεν ανς ν διμόρφ προσώπ, κα Σα-
τορνον ατν καλοσιν οον Κρόνον.

Procopius Hist., De bellis
Book 5, chapter 25, section 19, line 1

                               δ ανος οτος πρτος
μν ν τν ρχαίων θεν, ος δ ωμαοι γλώσσ
τ σφετέρ Πένατες κάλουν.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter iota,

<αννς,> αννο: νομα βραϊκόν.
<ανος·> τς πύλας το άνου διαπετάσας βασιλεύς, απερ π
τν μεγίστων πολέμων διηνοίγοντο, χετο πρς τν ω.
<αννουάριος:> γαλμα τετράμορφον δι τς δʹ τροπάς. ο δ
πλάττουσιν ατν ν τ δεξι χειρ κλεδα κατέχοντα, ς ρχν το
χρόνου κα νοιξιν το νιαυτο κα θυρεόν. τεροι δ τ δεξι τʹ,
τ δ ριστερ ξεʹ κατέχοντα, σπερ τν νιαυτόν. θεν κα Λογ-
γνος Αωνοάριον ατν ρμηνεσαι βιάζεται, σανε αἰῶνος πατέρα.
<αολκός.

Όμως η λέξη ΙΑ-ΣΩΝ μπορεί να ερμηνευθεί όμως και ως ΙΑ= Βέλη + ΣΩΝ = Σων-νύω= σώζω. Κάποιος που σώζει από ή με τα βέλη του.


Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Partitiones (= πιμερισμοί) [Sp.?] (e codd. Paris. 2543 + 2570)
Page 42, line 5


  ἰῶτα συλλαβ πρ παντς φωνήεντος δι το
ἰῶτα γράφεται· οον· ατρός· άκωβος, άσων, κα
άειρος, κύρια· άλεμος, θρνος· αμβος, μέτρον στί-
χου· ασπις, νομα λίθου· αταταιξ, πίῤῥημα θρηνητικόν·
αχ, κραυγή· αύω, ῥῆμα· ερός· ερεύς· ερεον, τ
θμα· έρων, κύριον· ερουσαλμ, κα εριχ, νόματα
πόλεων· ερεμίας, εροβομ, εσσα, εχονίας, κα
εζεκιλ, νόματα κύρια· ΗΣΟΥΣ· ήϊος, πίθετον το
πόλλωνος· όβας, οβιανς, κα ουλιανς, κύρια· οθρ,
το Μωσέως πενθερός· ορδάνης, ποταμς, κα κύρια
νόματα· ἰὸς, τ βέλος, θεν κα όμωρος, περ τ βέλη
μεμωραμένος· ἰὸς, τ φάρμακον,…


Συνεχίζετε 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...