29 Οκτωβρίου 2010

Δηώ, Ρέα, Κυβέλη...


Το όνομα ΔΗΩ/Δηούς μας δηλώνει και πάλι την ίδια την ΔΗ-ΜΗΤΡΑ αλλα ταυτόχρονα μας δίνει και την έννοια του ρήματος Δηώ  που σημαίνει αρπάζω, λαφυραγωγώ, δήωσις η διαρπαγή και ο διαρπαγμός όπως και την ενέργεια της ΩΔΗΣ – με τον αναγραμματισμό της ΔΗΟΥΣ (ΔΗΩ= ΩΔΗ)  αλλα και την ΟΟΔ(υν)η την ΟΔΥΝΗ

Αλλά Δήω με μια αλλαγή στον τόνο και μόνο δηλώνει  ακριβώς και  την αντίθετη έννοια του ΘΑ ΒΡΩ!!!

Η Δήμητρα η αναζητούσα και η διδάσκουσα μήτηρ  μέσω του ονόματος της είναι αυτή που όχι μονο της έχουν διαρπάξει την κόρη της αλλά το ίδιο της το όνομα με  άλλες ιδιότητες δηλώνει και την ελπίδα της εύρεσης της κόρης της.

Μερικοί λεξάριθμοι ενδεικτικοί

ΑΡΤΕΜΙΔΑ = 461 = ΔΗΜΗΤΡΑ = ΓΥΝΗ = ΟΣΠΡΙΑ = ΣΠΟΡΑΙ = ΤΙΜΗΜΕΝΗ = ΒΟΤΑΝΙΚΗ = ΔΑΜΑΤΡΙΕ

511 = ΔΗΜΗΤΡΑΝ = ΠΟΤΝΙΑ

Οι παραπάνω λεξάριθμοι έχουν ήδη αναλυθεί  στα προηγούμενα κείμενα

812 = ΔΗΩ = ΑΝΤΙΠΡΑΞΙΣ ( αντίσταση, αντίδραση, αντίπραξη) = ΓΑΙΗΟΧΟΝ (Αυτος/η που προστατεύει τη γή)

812 = ΔΗΩ = ΖΕΩ = ΩΔΗ = ΣΦΑΙΡΑ = ΕΓΡΕΜΑΧΗΝ ( αυτή που προκαλεί μάχες η Αθηνά)


Μερικοί λεξάριθμοι για τον ΣΙΤΟ

780 = ΣΙΤΟΣ = ΒΡΟΧΗ = ΕΔΑΦΟΣ =  ΠΙΠΤΕΤΕ = ΙΣΤΟΣ = ΠΟΝΤΙΟΣ = ΠΟΤΝΙΟΣ =  ΜΑΥΡΟΛΙΘΟΝ =  ΞΥΝΟΣ (ξυνός, κοινός, ανήκων σε όλους, επ. Απόλλωνος, επ. Διονύσου),  = ΟΦΙΣ (όφις, φίδι, δράκος, βέλος, ακτινοβολία, αστερισμός κλπ  ) = ΙΟΥΛΟΣ = ΝΥΣΙΟΝ


Αναλύοντας τις ισοψηφίες του σίτου στην ουσία λαμβάνουμε όλη την διαδικασία της σποράς του σίτου, οπου πίπτει εις το έδαφος και μέσω της βροχής αναπτύσετε  καθως μετατρέπετε σε ΙΟΥΛΟ – αποκτώντας τα πρώτα γένια του ως στάχυ καθώς και ότι τον Ιούλιο θερίζεται η σύνδεση του ΟΦΙ με τον ΣΙΤΟ φαίνεται κι αυτή ξεκάθαρα και από τα προηγούμενα κείμενα καθώς και από τα ανάγλυφα που σας παρατέθηκαν…Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica


                                         <Κύβελα> πόλις Φρυγίας κα ρος ερόν,
φ' ο Κυβέλη έα λέγεται κα Κυβεληγενής κα Κυβελίς.

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica


                                                             λέγεται δ κα
έα Κυβέλη π Κυβέλων ρους ερο.

Theodoretus Scr. Eccl., Theol., Graecarum affectionum curatio


         τι δ κα τ τς έας τς Κυβέλης τς Βριμος
( πως ν θέλητε, νομάζετε· πολλ γρ επορία παρ' μν
νομάτων, οχ ποκειμένων πραγμάτων) – λλ' μως τι κα
ταύτης τς ορτς κα τ ν ατας τελούμενα π Φρυγίας ες
τν λλάδα μετεκόμισαν λληνες, ο προκληθέντες δη
μάρτυρες διαρρήδην διδάσκουσιν.
Epiphanius Scr. Eccl., Panarion (= Adversus haereses)

                                    ς α μεγαρίζουσαι γυνακες κα
θεσμοφορι<ά>ζουσαι λλλαι πρς λλήλας διαφέρονται· σα τε λλα,
τά τε ν λευσνι μυστήρια Δηος κα Φερεφάττης κα τν κεσε δύ-
των τ ασχρουργήματα, γυναικν πογυμνώσεις, να σεμνότερον επω,
τύμπανά τε κα πόπανα, όμβος τε κα κάλαθος, ρέα ξειργασμένη
κα κύμβαλον κα κυκεν κπώματι κατεσκευασμένος, σα τε λλα,
τ ν Πυθο ρχεμόρου [τ] μυστήρια, ν σθμο[ς] δ τερα, θά-
μαντός τε κα Μελικέρτου το νος γόνου·
Clemens Alexandrinus Theol., Protrepticus
Chapter 2, section 15, subsection 1, line 3

Δηος δ μυστήρια κα Δις πρς μητέρα Δήμητρα
φροδίσιοι συμπλοκα κα μνις (οκ οδ' τι φ λοιπν
μητρς γυναικός) τς Δηος, ς δ χάριν Βριμ προσα-
γορευθναι λέγεται, κετηρίαι Δις κα πόμα χολς κα
καρδιουλκίαι κα ρρητουργίαι· τατ ο Φρύγες τελίς-
κουσιν ττιδι κα Κυβέλ κα Κορύβασιν.


Fragmentum Lexici Graeci, Lexicon (fragmentum) (fort. auctore Nicephoro Gregora)
Δημήτηρ πόλεως στ καταρκτική, οονε γ.
 θεν κα πυργοφόρον ατν γράφουσι.
λέγεται δ κα Κυβέλη π το κυβικο σχήματος
κατ γεωμετρίαν γ, δι τ βάσιμον κα στάσιμον,
ε κα σφαιρικν ο στοϊκο ταύτην ρίζονται.

Η Κυβέλη δεν είναι άλλη από την Ρέα όπως αυτή λατρεύετε εις το όρος ΚΥΒΕΛΑ της πόλης της Φρυγίας . Δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι άλλες ονομασίες/ιδιότητες της Δηούς/Δήμητρας.

Μάλιστα η σύνδεση της με την πυργοφέρουσα Κυβέλη καθώς και τα κυβικά σχήματα, πύργους θα εξετασθεί σε επόμενο κείμενο. Συνεχίζετε 

Αρχική σελίδα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...