9 Αυγούστου 2012

ἐνήστευσα, ἔπιον τὸν κυκεῶνα, ἔλαβον ἐκ κίστης, ἐργασάμενος ἀπεθέμην εἰς κάλαθον καὶ ἐκ καλάθου εἰς κίστην


Η Θήβα/η/Θήβες κατατεχεισμένες μεταφορικά … κλειστές περιτριγυρισμένες από τείχη… από τους αδερφούς Αμφίωνα και το Ζήθο…Είδος κιβωτού, λάρνακος και κίστης …εν τόπο και χρόνο κατασκευασμένες και προστατευμένες

Scholia In Homerum, Scholia in Iliadem (scholia vetera) (= D scholia)
Book of Iliad 19, verse 99, line of scholion 2

Θήβ.> Κατατετειχισμέν, μεταφορικς, δι τ π μφίονος κα Ζήθου
ατν τετειχίσθαι.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter kappa, entry 1578, line 1

<
Κιβωτός:> λάρναξ, κίστη.

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Partitiones (= πιμερισμοί) [Sp.?] (e codd. Paris. 2543 + 2570)
Page 57, line 4

· θίβη, τ κιβώτιον· Θίσβη, νομα γυναικός· κα τ λοιπά.

 Photius Lexicogr., Scr. Eccl., Theol., Lexicon (ΕΩ)
Alphabetic letter theta, Page 92, line 14

<Θίβη>: κιβώτιον κ βύβλου πλεκτν, ς κοφινδες.

Ή <Θίβη>. κιβώτιον κ φυλλν πεπλεγμένον κα κοφινδες. 

Suda, Lexicon
Alphabetic letter kappa, entry 1578, line 1

<Κιβωτός:> λάρναξ, κίστη.

Κίστη [η - εξ αυτής η λατινική cista - γερμανική Kiste - αγγλική chest & cist]
θήκη # κιβώτιο # κιβώτιο ρούχων # ιματιοθήκη # σεντούκι πλεκτό # κουτί # καλάθι με σκέπασμα

αντίπηξ (η) # κάψα (η - αρχαίο λεξικό) # καψάκης (ο) # καψάκιον (το) # κιβωτός (η) # κοίτη (η - λατινικά cubile) # κοιτίδιον (το) # κοιτίς (η) σκυφάριον (το - λατινικά cistella)

H σύγκριση με την Θήβα/Θήκη/θίβη  και ο αμέσως επόμενος συνειρμός.

Η κιβωτός του Νώε, η Κιβωτός του Δευκαλίωνα, οι Θήβες του Ωγύγου και η Θήβα της Πελοποννήσου και μια σειρά ακομα από  Θήβες/Θήκες ανά την Μεσόγειο.

Stephanus Gramm., Ethnica (epitome)
Page 312, line 15

<Θήβη,> πόλις Βοιωτίας διάσημος, π Θήβης τς Προ-
μηθέως. πολίτης Θηβαος κα Θηβαιεύς κα Θηβαΐς κα
χώρα κα γυνή. στι κα λλη Αγυπτία, περ ς Καλλί-
μαχός φησιν τι “κατ τς Αγυπτίας Θήβας στ σπήλαιον,
τας μν λλαις μέραις πληροται νέμου, κατ δ τς  
τριακάδας ο πνε παντελς”. τρίτη Θεσσαλίας τς Φθιώ-
τιδος. τετάρτη ν Κιλικί, ποπλακία, πλησίον τς Τροίας,
ς πολίτης Θηβαΐτης. πέμπτη ωνίας κατ Μίλητον. κτη
ν τ ττικ. βδόμη τς Καταονίας. γδόη ταλίας. νάτη Συρίας. τ κτητικν Θηβαϊκός κα Θηβαϊκή.
τ τοπικ Θήβηθεν Θήβαζε Θήβησιν.

Διαφοροποιήσεις μόνο στα υλικά που χρησιμοποιούνται για τις Κιβωτούς/Λαρνακες/Θήβες/Θίβες/Κίστες

Λάρνακες συνήθως από λαξευμένη πέτρα ή μάρμαρο ή πηλό
Κιβωτός και θίβη, κιβώτιο συνήθως από ξύλο
Θίβη από πάπυρο, ως είδος καλαθούνας ή καλαθιού
Κίστη από μέταλλο (ευρέθησαν) και πλεκτές

<Ammonius> Gramm., De adfinium vocabulorum differentia (= Περ μοίων κα διαφόρων λέξεων) (fort. epitome operis sub aucto
Lexical entry 269, line 1

 <κιβωτς> κα <κίστη> διαφέρει. κιβωτς μν γάρ στιν
ξυλίνη, δι κα ντίπηξ καλεται, κίστη δ πλεκτή.

Ptolemaeus Gramm., De differentia vocabulorum (= Περ διαφορς λέξεων) [Sp.] (e codd. Ottobon. gr. 43 + Vat. gr. 197)
Page 401, line 13
<κιβωτς> μν ξυλίνη, δι' κα ντίπηξ καλεται· <κίστη> δ πλεκτή.

Ptolemaeus Gramm., De differentia vocabulorum (= Περ διαφορς λέξεων κατ στοιχεον) [Sp.] (e cod. Ambros. E 26 sup.)
Alphabetic letter kappa, entry 82, line 1

<
κιβωτς> κα <κίστη> διαφέρει.
κιβωτς μν γάρ στιν κ σανίδων, κίστη δ πλεκτή

Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΑΟ)
Alphabetic letter epsilon, entry 71, line 1

†<βέβλις>· θήκη ργυρίου. κα κίστη

Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΑΟ)
Alphabetic letter kappa, entry 2798, line 1

<κίστη>· γγεον πλεκτόν, ες βρμα νετίθετο κα μάτια.
 κιβωτός. (Σa) [] παξ <ερημένον> (ζ 76)


<κοίτη>· κίστη, ν τ βρώματα φερον. α δ μικρα <κοιτίδες>
<κοιτίς>· μικροτέρα κίστη, ν <> γυναικεος κόσμος πετίθετο
 ...
*<ντίπηξ>· κιβωτός Ab
<ντίπηγα>· κίστην. Εριπίδης ωνι (1338) γουν γγεον

[<χωριαμός>· κίστη.]
 
Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum
Kallierges page 524, line 15

<Κοτις>: ττικς μικρ κίστη· τν γρ κίστην κοίτην λέγουσιν.

Lexica Segueriana, Glossae rhetoricae (e cod. Coislin. 345)
Alphabetic entry kappa, page 273, line 5

<
Κοτις>: πλεγμάτιον, κίστη ατοκίστη βραχεα.

Lexica Segueriana, Collectio verborum utilium e differentibus rhetoribus et sapientibus multis (Σ<b>) (recensio aucta e cod. Co
Alphabetic entry kappa, page 274, line 17

<κάψα>: κίστη.

Lexica Segueriana, Collectio verborum utilium e differentibus rhetoribus et sapientibus multis (Σ<b>) (recensio aucta e cod. Co
Alphabetic entry kappa, page 277, line 28

<
κιβωτός>: λάρναξ. κίστη.


Lexicon Patmense, Lexicon Patmense (= Λέξεις μεθ' στοριν κ τν Δημοσθένους κα Ασχίνου λόγων = Lexicon in Demo
Page 155, line 10

 – Κιττοφόρος· τν κίστην φέρων, τν κιττν περικείμενος.


Scholia In Aristophanem, Scholia in Acharnenses (scholia vetera et recentiora Triclinii)
Hypothesis-epigram-scholion sch ach, verse 1137b, line 1

<
κ τς κιστίδος:> κα κίστη κα κιστς λέγεται.

Scholia In Aristophanem, Scholia in Acharnenses (scholia vetera et recentiora Triclinii)
Hypothesis-epigram-scholion sch ach, verse 1086a, line 1

<
βάδιζε τν κίστην λαβών:> τότε γρ ο καλοντες π δεπνον
στεφάνους κα μύρα κα τραγήματα κα λλα τοιατα παρετίθεσαν, ο δ
καλούμενοι φερον ψήματα <κα κίστην κα χο>.

Scholia In Aristophanem, Scholia in Acharnenses (scholia vetera et recentiora Triclinii)
Hypothesis-epigram-scholion sch ach, verse 1086c, line 2

Tr ο μν καλοντες π δεπνον στεφάνους κα μύρα κα τραγήματα
κα λλα παρετίθεσαν, ο δ καλούμενοι φερον ψήματα κα κίστην τοι ψοθήκην.

Suda, Lexicon
Alphabetic letter kappa, entry 1159, line 1

<
Κάψα:> κίστη, θήκη.

 Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Περ ρθογραφίας
Part+volume 3,2, page 534, line 25

 <κίστη> κιβωτός. <ι>. παράδοσις.  

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Partitiones (= πιμερισμοί) [Sp.?] (e codd. Paris. 2543 + 2570)
Page 65, line 4

· κίστη, τ κιβώτιον


Η κίστη όμως θεωρείτε  το κατεξοχήν σκεύος των μυστηρίων, των χοών και των θυσιών…ένα είδος δισκοπότηρου θα λέγαμε σήμερα …

Aristophanes Comic., Thesmophoriazusae
Line 284

Θρττα, τν κίστην κάθελε, κτ' ξελε
τ πόπανον, πως λαβοσα θύσω τον θεον.
Δέσποινα πολυτίμητε Δήμητερ φίλη
κα Φερρέφαττα, πολλ πολλάκις μέ σοι
θύειν χουσαν, ε δ μλλ νν λαθεν.


Aelius Aristides Rhet., Πρς Καπίτωνα
Jebb page 320, line 32

σπερε κίστην πόρρητα κρύπτουσαν; γ δ ο τοτο μην εναι τ τπόρρητα κφέρειν.


Pausanias Perieg., Graeciae descriptio
Book 8, chapter 37, section 4, line 5

μν ον Δημήτηρ δδα ν δεξι φέρει, τν
δ τέραν χερα πιβέβληκεν π τν Δέσποιναν· δὲ Δέσποινα σκπτρόν τε καν> καλουμένην κίστην ἐπ τος γόνασιν χει…

Pausanias Perieg., Graeciae descriptio
Book 8, chapter 25, section 7, line 1

τ μν δ τς ρινύος τήν τε κίστην καλουμένην χει κα ν τ δεξι δδα…

Clemens Alexandrinus Theol., Protrepticus
Chapter 2, section 21, subsection 2, line 2

  δέξατο δ' αόλον γγος, ν κυκεν νέκειτο.
Κστι τ σύνθημα λευσινίων μυστηρίων· «νήστευσα,
πιον τν κυκενα, λαβον κ κίστης, ργασάμενος πεθέμην ες κάλαθον κα κ καλάθου ες κίστην.» Καλά γε τ θεάματα κα θε πρέποντα.


Clemens Alexandrinus Theol., Protrepticus
Chapter 2, section 19, subsection 4, line 3

Καβείρους δ τος Κορύβαντας καλοντες κα τελετν
Καβειρικν καταγγέλλουσιν· ατ γρ δ τούτω τ
δελφοκτόνω τν κίστην νελομένω, ν τ το Διονύσου
αδοον πέκειτο, ες Τυρρηνίαν κατήγαγον, εκλεος
μποροι φορτίου· κνταθα διετριβέτην, φυγάδε ντε, τν
πολυτίμητον εσεβείας διδασκαλίαν αδοα κα κίστην
θρσκεύειν παραθεμένω Τυρρηνος. Δι' ν ατίαν οκ
πεικότως τν Διόνυσόν τινες ττιν προσαγορεύεσθαι
θέλουσιν, αδοίων στερημένον.


Antigonus Paradox., Historiarum mirabilium collectio
Chapter 12, section 2, line 5

τν δ φαιστον ες γν πεσόντα προΐεσθαι τ σπέρμα, τν δ γν στερον ατ ναδοναι ριχθόνιον, ν τρέφειν τν θηνν κα ες κίστην καθερξαι κα παραθέσθαι τας Κέκροπος παισίν, γραύλ κα Πανδρόσ κα ρσ, κα πιτάξαι μ νοίγειν τν κίστην,


Ενώ κατά τον Πλούταρχο στην περίπτωση του Οσιρη και της Ίσιδος

Τ δ' νάτ π δέκα νυκτς π θάλασσαν κατίασι· κα τν ερν κίστην ο στολιστα κα ο ερες κφέρουσι χρυσον ντς χουσαν κιβώτιον, ες ποτίμου λαβόντες δατος γχέουσι, κα γίγνεται κραυγ τν παρόντων ς ερημένου το σίριδος· ετα γν κάρπιμον φυρσι τ δατι κα συμμίξαντες ρώματα κα θυμιάματα τν πολυτελν ναπλάττουσι μηνοειδς γαλμάτιον· κα τοτο στολίζουσι κα κοσμοσιν, μφαίνοντες τι γς οσίαν κα δατος τος θεος τούτους νομίζουσι.   Τς δ' σιδος πάλιν ναλαμβανούσης τν σιριν κα αξανούσης τν ρον, ναθυμιάσεσι κα μίχλαις κα νέφεσι ωννύμενον, κρατήθη μέν, οκ νρέθη δ' Τυφών. Ο γρ εασεν κυρία τς γς θες ναιρεθναι παντάπασι τν ντικειμένην τ γρότητι φύσιν, λλ' χάλασε κα νκε βουλομένη διαμένειν τν κρσιν· ο γρ ν κόσμον εναι τέλειον, κλιπόντος κα φανισθέντος το πυρώδους….


συνεχίζετε …

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...