6 Δεκεμβρίου 2013

τὴν περιστερὰν τιμᾶν ὡς θεόν ἀπαθανατίζοντας τὴν ΣεμίραμινΗ Νινόη/ Νινευί αναφέρεται ως μια τεράστια πόλη, που έχει  το ίδιο όνομα με την αντίστοιχη ελληνική πόλη που υπάρχει και στην Καρία, γνωστή και ως Αφροδισιάς, που κατοικήθηκε από τους Πελασγούς Λέλεγες και ονομάσθηκε και Λελέγων Πόλη, αργότερα μετονομάσθηκε και Μεγάλη Πόλη. Ακόμη είδαμε ότι  το ιδεόγραμμα που αντιστοιχεί στο όνομα της πόλης, έχει τη σημασία του «Οίκου των ψαριών». Αλλα αναφέρετε και ως «πόλη Περιστερά» λόγω της Σεμιράμιδος που μεγάλωσε με τη φροντίδα των πουλιών και το όνομά της δηλώνει την ανατροφή της από των περιστερών.
Ας μην ξεχνούμε ότι η μητέρα της Σεμιράμιδος - κατά τον Διόδωρο Σικελιώτη στο έργο του Ιστορική βιβλιοθήκη, αλλά και στα Αποσπάσματα του  Κτησίας του  Κνήδιου– θεωρείτε η θεά Δερκετώ της Συρίας που φέρει πρόσωπο γυναικός και σώμα ιχθύος, λατρεύεται δε, στην μεγάλη πόλη της Ασκαλώνος και στην αντίστοιχη βαθιά και πλήρη λίμνη της που βρίθει ιχθύων, με αντίστοιχο ιερό.


 Θεωρείτε η θεά Δερκετώ
κατ τν Συρίαν τοίνυν στι πόλις σκάλων, κα
ταύτης οκ πωθεν λίμνη μεγάλη κα βαθεα πλή-
ρης χθύων. παρ δ ταύτην πάρχει τέμενος θες
πιφανος, ν νομάζουσιν ο Σύροι Δερκετον·
ατη δ τ μν πρόσωπον χει γυναικός, τ δ' λλο
σμα πν χθύος διά τινας τοιαύτας ατίας. μυθο-
λογοσιν ο λογιώτατοι τν γχωρίων τν φρο-
δίτην προσκόψασαν τ προειρημέν θε δεινν μ-
βαλεν ρωτα νεανίσκου τινς τν θυόντων οκ
ειδος· τν δ Δερκετον μιγεσαν τ Σύρ γεν-
νσαι μν θυγατέρα, καταισχυνθεσαν δ' π τος
μαρτημένοις τν μν νεανίσκον φανίσαι, τ δ
παιδίον ες τινας ρήμους κα πετρώδεις τόπους
κθεναι· αυτν δ δι τν ασχύνην κα λύπην
ίψασαν ες τν λίμνην μετασχηματισθναι τν το
σώματος τύπον ες χθν·

Ξαναθυμίζω τις ερμηνείες περί του ονόματος της Σεμιράμιδος

Diodorus Siculus Hist., Bibliotheca historica (lib. 1-20)
Book 2, chapter 4, section 6, line 6

νομα θέμενον Σεμίραμιν, περ στ κατ τν τν Σύρων διάλεκτον 
 παρωνομασμένον π τν περιστερν

Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΠΩ)
Alphabetic letter sigma, entry 406, line 1

<
Σεμίραμις>· περιστερ ρειος λληνιστί

Σεμίραμις από των περιστερών (σωσμένη, μεγαλωμένη κλπ) αλλα και η περιστερά ή όρειος…Όμως και Ιωνάς, Ιωάννης/Ιωάννα ερμηνεύονται ως περιστερά

Η άλλη ερμηνεία του όνοματος της  Σεμιράμιδος που θεωρειτε  εξελληνισμένη μορφή του ακκαδικού ονόματος "Sammur-amat", σημαίνει "δώρο της θάλασσας"

Ο Nimrud/Νεμρώδ είχε εκπροσωπηθεί στο διπλό ρόλο του Θεού Πατρός και του Νινία γιου τους με τη Σεμιράμιδα ενώ το ότι εκείνη είναι η περιστερά που φέρει/ κρατά το κλάδο της ελιάς είναι το σύμβολο του απογόνου που παράγεται μέσω «παρθενογένεσης» αλλα και της δημιουργίας και της «συνέχειας»  εκ του ιδίου δέντρου ζωής.

Οι Βαβυλώνιοι πραγματοποιούν τις ιεροτελεστίες τους την άνοιξη για να γιορτάσουν τον θάνατο και την ανάσταση. Ο σύζυγος της Σεμιράμιδος φέρει  στο κεφάλι του το σύμβολο του ψαριού, όπως σήμερα φέρει την μήτρα και ο Πάπας σε υπενθύμιση της δύναμης και της εξουσίας του Νίνου/Νεμρώδ. Ο βασιλέας αλλα και Θρησκευτικός Ιεράρχης του βασιλείου του
Όμως υπενθυμίζω ότι και Ιωνάς, Ιωάννης/Ιωάννα ερμηνεύονται ως Περιστερά στα λεξικά και στα ερμηνευτικά κειμενα

O Νεβρώδ θα ονομαστεί και Ωρ-‘Ιωνας και θα λατρευτεί και ως ο αστερισμός του Ωρ-‘Ιωνα, του διασημότερου κυνηγού στην ελληνική μυθολογία…ή αν θελετε  ως Ωραίος Έλληνας – ‘Ιωνας ή ως Ολοκληρωμένος ή Ακμαίος, Μεστωμένος, Όμορφος Έλληνας-‘Ιωνας.

Όμως ο Νεβρώδ – Νινος ως Ωρ-Ιωνας λαμβάνει και το όνομα του Ουρ-Ιωνα  του Ουράνιου Ιωνα / ‘Ελληνα, Ουράνιου Φύλακα ή ακόμα ακόμα και της Ουράνιας περιστεράς. Δίνω ακόμα μια ερμηνεία του Ωρίωνα ως Ω-α-ρίωνα μέσα από τον Ευρυπίδη

ᾰρίων, ᾰριώνειος, v. sub ρίων.

Scholia In Euripidem, Scholia in Euripidem (scholia vetera)
Vita-argumentum-scholion sch Hec, section 1103, line 1

ρίων κα κατ πλεονασμν το <α> αρίων:  MiB
sch Hec.1104.1

Όλα εχουν ήδη ανεβεί σε παλαιότερα κειμενα, απλώς θα πρέπει να επαναληφθούν για να μπορέσουμε να περάσουμε σε κειμενα παρακάτω:

οὖρος λέγεται ὁφυλάσσων, καὶ φύλαξ

Νίνος –ου () –Υός Βήλου II

Michael Psellus Polyhist., Theologica
Opusculum 43, line 56


 ωάννα δέ στιν, τις ρμηνεύεται περιστερά, ψυχ δι πραότητος ποθεμένη τ μπαθς κα τν ν γνώσει πολυγονίαν το πνεύματος διάπυρον χουσα.

Maximus Confessor Theol., Quaestiones et dubia
Section 191, line 37

– ,
δ Ιωάννης ρμηνεύεται <περιστερά,> δηλοται δ δι τούτου γάπη, πειδ πραότης οδν τερόν στιν θυμο κα πιθυμίας ες τ παρ φύσιν κινησία

Pseudo-Zonaras Lexicogr., Lexicon
Alphabetic letter iota, page 1138, line 16
iota.1138.16
<ωάννα>. κύριον. ρμηνεύεται περιστερά. 

ωνς· περιστερά, Hsch.

Η περιστερά ζευγαρώνει, εκτρέφει και μεγαλώνει τους νεοσσούς της καθ΄όλη τη χρονιά είναι αφιερωμένη στην Αφροδίτη. Και μια άλλη ερμηνεία επειδή "περισσς ρ", αγαπά με  το παραπάνω δηλαδή, ή αγαπά με σφοδρή επιθυμία.

Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia recentiora)
Play Th, hypothesis-verse of play 291, line 9

                                               πάντροφος δ διηνεκς
κτρέφουσα τ αυτς τέκνα, πειδ πάντα τ ρνεα παξ το τους
τίκτει, δ περιστερ εί· δι κα νάκειται τ φροδίτ.

Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia recentiora)
Play Pr, hypothesis-verse of play 857, line 2
κίρκοι πελειν:  πελείας τς νύμφας, τοι τς το Δαναο
θυγατέρας (φροδισιαστικν γρ τ ρνεον τοτο περιστερ) κίρ-
κους δ, τοι ετος, τος νυμφίους, γουν τος υος το Αγύπτου,
δι τ ρπακτικν, λέγει.

Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia vetera)
Play Th, hypothesis-epigram-scholion 294a, line 2

  ...
πάντροφον καλε τν πελειάδα τι πάντα τ ρνεα παξ τίκτει το
νιαυτο, ατη δ εί· δι κα περιστερ λέγεται ς περισσ ρσα
πλεονάζοντος το τ κατ τ μέσον, θεν κα τ φροδίτ νάκειται.

Scholia In Aeschylum, Scholia in Aeschylum (scholia vetera)
Play Th, hypothesis-epigram-scholion 294d, line 1

πε περιστερ μόνη τν πτηνν δι' λου το τους χεται κα
νεοττοποιε
, δι τοτο κα πάντροφον ατν νταθα ερηκεν Ασχύλος.

Scholia In Apollonium Rhodium, Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica (scholia vetera)
Page 235, line 11

550 <<
κείνης δ' γε μείλιχος ρνις>:> πολλόδωρός φησιν
ν τ Περ θεν (244 fg 114 J.), τι περιστερ ερ φροδίτης
δι
τ λάγνον· παρ γρ τ περισσς ρν λέγεται.

 
Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1b, line 585

τοναντίον δ τν βασιλείαν ατι παραδοσα
κα τος πάρχοις κούειν κείνου προστάξασα, ταχέως φάνισεν αυτήν,

ς ες θεος κατ τν χρησμν μεταστησομένη. (2) νιοι δ μυθολογοντές
φασιν ατν γενέσθαι περιστεράν, κα πολλν ρνέων ες τν οκίαν καταπετασθέντων μετ' κείνων κπετασθναι· δι κα τος σσυρίους τν περιστερν τιμν ς θεόν,
 παθανατίζοντας τν ΣεμίραμινΤο τέλος της Σεμιράμιδος, όπως δίνεται μέσα από τα κειμενα, είναι ότι παραδίδοντας στον υιό της, την εξουσία της η ίδια  εξαφάνισθηκε στους θεούς  κατά τον χρησμό μεταμορφωμένη σε περιστερά και μαζί με πολλά άλλα πτηνά πέταξε πάνω από την οικία της. Και οι Ασσύριοι την αποθανατίζουν ως περιστερά και την τιμούν ως θεά.

 H Σεμιράμιδα θεωρείτε ότι είναι δευτεροπαντρεμένη με τον Νινο/ Νεβρώδ και ο πρώτος της σύζυγος ονομάζεται 'Οννης
 O  Οννης ή Ο(α)ΝΝΗΣ εκ-τελεί  χρέη ύπαρχου του Βασιλικού συνεδρίου, μαγεμένος από τα κάλλη της παρακαλεί τον πατριό της Σίμμα – να την παντρευτεί με νόμιμο γάμο, την κλέβει δε και την μεταφέρει στην Νινόη. Μαζί του η Σεμιραμις  φέρνει στον κόσμο δύο παιδιά τον Υαπάτην και τον Υδάσπην.

Diodorus Siculus Hist., Bibliotheca historica (lib. 1-20)
Book 2, chapter 5, section 1, line 6

οτος δ' καλετο μν ννης, πρτος δ' ν τν
κ το βασιλικο συνεδρίου κα τς Συρίας πά-
σης ποδεδειγμένος παρχος. ς καταλύσας παρ  
τ Σίμμ κα θεωρήσας τν Σεμίραμιν θηρεύθη
τ κάλλει· δι κα το Σίμμα καταδεηθες ατ
δοναι τν παρθένον ες γάμον ννομον, πήγαγεν
ατν ες Νίνον, κα γήμας γέννησε δύο παδας,
απάτην κα δάσπην
συνεχίζετε 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...