29 Νοεμβρίου 2013

εκείσε δε εστί και το άορνον στόμιονΑδιαβηνή είναι η ευρύτερη περιοχή στην οποία, όπως φαίνεται από τα κείμενα, ανήκει και η Νινος ή Νινόη ή Νινευή, κατά την αρχαιότερη εποχή, σήμερα  δε αποτελεί περιοχή του Βόρειου Ιράκ.


Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica
Part+volume 3,1, page 332, line 23

<διαβηνή> χώρα μέση τν ποταμν Εφράτου κα Τίγριδος,
τις κα Μεσήνη νόμασται.

Strabo Geogr., Geographica
Book 16, chapter 1, section 1, line 7

Τ δ Περσίδι κα τ Σουσιαν συνάπτουσιν ο
σσύριοι· καλοσι δ' οτω τν Βαβυλωνίαν κα πολ-
λν τς κύκλ γς, ς ν μέρει κα τουρία στίν,
ν περ Νίνος κα πολλωνιτις κα λυμαοι κα
Παραιτάκαι κα περ τ Ζάγρον ρος Χαλωντις κα
τ
περ τν Νίνον πεδία, Δολομηνή τε κα Καλαχην
κα
Χαζήνη κα διαβηνή, κα τ τς Μεσοποταμίας
θνη…
Pseudo-Zonaras Lexicogr., Lexicon
Alphabetic letter alpha, page 44, line 10

          <διαβηνή>. ατη χώρα κεται πρ τς Μεσο-
 ποταμίας, ς π νατολν, πέραν το Τίγρη-
 τος. ν ατ δ' στν κα σφαλτος λεγο-
 μένη νάφθα. λέγεται δ διαβην δι τ εναι
 πλείους ποταμος ν ατ κα δυσχερεστέραν
 ποιεν τν διάβασιν. κε στιν κα Νινευΐ.
 τοσαύτην δ σφάλειαν ποιε τος κτίσμασιν
 σφαλτος, στε τας πτας πλίνθοις κα λ-
 λοις λίθοις συμμιγεσα, σχυροτέρα γίνεται παν-
 τς σιδήρου. κεσε δ στ κα τ ορνον στό-
 μιον, ξ ο δεινν πνεμα ναδίδοται, στε πν
 μν πίγειον ζον, πν δ πτηνν διαφθείρειν,
 κα] πρς τ τυχν σφρήσαιτο·

Στην περιοχή της Αδιαβηνής, αλλά και της Μεσήνης (Μεσηνή δε ενός σ, υπό των δύο ποταμών Ευφράτου και Τίγριδος μεσαζομένη (Στεφ. Βυζάντιος ) ή Μεσοποταμίας βρίσκεται και  η Νινευή.  Εκεί και το άορνον στόμιον. - Περισσότερα περί Αόρνου- Αβέρνης λίμνης εδώ 
Εκεί και το άορνον στόμιον, άνοιγμα, έξοδος, κρατήρας – λίμνη (;) όπου ο φοβερός αέρας ή οι αναθυμιάσεις που αναδύονται καταστρέφουν, αφανίζουν κάθε επίγειο ζώο και κάθε πτηνό που θα έχει την τύχη να τις οσφρησθεί
Εκεί όπου βγαίνει η νάφθα ή Μηδείας Έλαιον και αργότερα ονομάζεται και Έλαιον Πέτρινον.  Στην περιοχή βρίσκεται και σε υγρή αλλά και σε στερεή μορφή. 

Το γνωρίζουν ως νάφθα,  αλλά και ως άσφαλτο που όταν ανακατεύεται με άλλους λίθους και ψήνεται δημιουργεί λίθους που είναι πιο σκληροί και από το σίδερο.  Σε κείμενα αναφέρεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί και στην κατασκευή των τειχών της Βαβυλώνας.

Για ολόκληρο το κείμενο του Στράβωνος εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...