4 Φεβρουαρίου 2011

Ἀϊδωνεύς· ὁ θεός.


Ψάχνοντας και ετυμολογικά την λέξη ΑΔΩΝΗΣ, ΑΔΩ κλπ
Οι παρακάτω αναφορές είναι κατατοπιστικότατες. ΑΔΩ = ψάλλω, μέλπω, μελωδώ, τραγουδώ, κελαηδώ, κράζω, βουίζω, εξυμνώ, ανυμνώ, γλυκοτραγουδώ, εγκωμιάζω, ευλογώ, υμνώ, ψαλμωδώ, ψέλνω
Ο Άδωνης είναι κάποιος συνεπώς που τον τραγουδούν, εξυμνούν, εγκωμιάζουν  ή τραγουδά, εξυμνεί, εγκωμιάζει και ο ίδιος

ΑΔΩΝ είναι το αηδόνι αλλά και ο αοιδός ο ενωδώς ή ο ω-δός
ΑΔΩΝΙΑΖΩ τελώ τις γιορτές προς τιμή του Άδωνη
ΑΔΩΝΙΣΜΟΣ π τ δώνιδι θρνος
ΑΔΩΝΙΗΣ  όμως και  το χελιδόνι αλλά και η θριδακίνη ( το μαρούλι )
ΑΔΩΝΙΟΝ τ παρ τος Λάκωσιν αληθν μβατήριον, περ
 στερον παρ Λεσβίοις νομάσθη
ΑΔΩΝΙΣ  όμως και  χθς θαλάσσιος p ο μνημονεύει Κλέαρχος (fr. 73 M).
  δεσπότας, π Φοινίκων. κα βόλου νομα. στι δ κα κύριον
 όπου βόλος = ριξιά διχτιού, ψαριά, αλίευμα, δίχτυ, παγίδα, δισκοβολία, βόλι.
 
<δωνίτης>· ριφος  δηλαδή το κατσίκι ή το κατσικάκι


<δώνιδος κποι>· ν τος δωνίοις εδωλα ξάγουσιν κα
 κήπους π' στράκων κα παντοδαπν πώραν, οον κ
 μαράθρων κα θριδάκων παρασκευάζουσιν ατ τος κήπους·
 κα γρ ν θριδακίναις ατν κατακλινθναι π φροδίτης
 φασίν (Plat. Phaedr. 276 b?)


Μέρος της τελετής του Άδωνη όπου οι γυναίκες που τον πενθούσαν φύτευαν μέσα σε πήλινα όστρακα ή πιάτα με μαραθα ή μαρούλια – βλέπε κάτι ανάλογο με τις φακές ή τα φασόλια που ετοιμάζαμε για εργασίες στο δημοτικό μέσα σε μικρά κεσεδάκια για να παρατηρήσουμε την ανάπτυξη των. Εορτασμός της πρώιμης άνοιξης και του πρασινίσματος της φύσης.

δρέσκω

<δωνα>· τν δωνιν

<δωναος>· Ποσειδν. κα βόλος. [* π τν δην] 

<δωπερ

δδώ:> νομα κύριον. <δω> δ ῥῆμα, δοτικ.

<δωναΐ:> βραϊστί Κύριος

<δωναος:> π τν δην.

<δώνειοι καρποί:> λέγονται ο μετέωροι κποι. (βλέπε και κρεμαστοί κήποι πχ. Βαβυλώνας-Σεμιράμιδος κλπ)

<δωνία:> συνεσταλμένως. δωνίαν γομεν κα τν δωνιν
κλάομεν. Φερεκράτης. καλοσι δ κα τ εδωλον το δώνιδος
οτως δώνιον. κα <δωνίδειος καρπς,> το δώνιδος.

<δωνις, δώνιδος:> νομα κύριον. κα πένθος ν ερόν,
οον ν Λιβάν τ π' δώνιδι κα Βύβλ.

<δώνιδος κποι:> κ θριδάκων κα μαράθρων, περ κατέσπει-
ρον ν στράκοις. χρνται δ' π τν πιπολαίων κα κούφων τ
παροιμί.
 <δώνιδος κποι:> π τν ώρων κα λιγοχρονίων
κα μ ρριζωμένων. (οι κήποι οι άκαιροι οι πρόωροι, άγουροι, αγίνωτοι, αμέστωτοι που δεν ριζώνουν και διαρκούν για λίγο)

<δων τν σπιθαμν το βίου πρς νηθον:> π τν
γλίσχρων κα μικροψύχων.(προς την μιζέρια και την μικροψυχία)


Στον Ορφικό ύμνο του Άδωνη μερικά από τα επίθετα που τον χαρακτηρίζουν είναι το Ερνος Ερωτος = βλαστάρι, βλαστός, παιδί, γέννημα, γόνος έρωτα

Δίκερος όπως και η Περσεφόνη που χαρακτηρίζετε Kερόεσσα - με κέρατα  – καθώς είναι σεληνιακές θεότητες, όπως και το Κερασφόρος, Κερατίας, Κερατοφυής, δεν είναι παρά επίθετο του ΔΙΟΝΥΣΟΥ υιού της Σεμέλης/Σουμέλας κλπ

Όμοια όπως και στον Άδωνη δίδετε το επίθετο του ΕΥΒΟΥΛΕΑ δίδεται και στον Διόνυσο  όπως και στην Περσεφόνη και την Δήμητρα.

Όπως η Αφροδίτη τον μοιράζετε με την Περσεφόνη-κατά μια παράδοση, είναι σαν να λαμβάνει τη θέση της Περσεφόνης στον μύθο της Δήμητρας και της Κόρης, όπου εκεί η μητέρα μοιράζετε την Κόρη με τον Αδη- Πλούτο-Πλουτωνα.  

Ο ύμνος όμως μας δίνει μερικά ακόμα αξιοπερίεργα στοιχεία. Κούρο και Κόρη τον ονομάζει τον Άδωνη. Διπλή ιδιότητα Αγοριού και Κοριτσιού (αρσενικής και θηλυκής φύσης, δηλ. δί-φυλλο ή  ερμαφρόδιτο (Ερμής + Αφροδίτη)  ή ανδρόγυνο.

Όμως από την Θεογονία του Ησιόδου, όπως και σε κείμενα του Τατιανού ο Α(ι)δωνεύς αρπάζει την Περσεφόνη την Λευκωλενο, από την μητέρα της. !!!

Hesiodus Epic., Theogonia
Line 913

.. τέκε Περσεφόνην λευκώλενον, ν ιδωνες
ρπασεν ς παρ μητρός, δωκε δ μητίετα Ζεύς.

Tatianus Apol., Oratio ad Graecos
Chapter 8, section 4, line 3

μαρτυρήσει μοι νν λευσς κα δράκων μυστικς κα ρφες
<θύρας δ' πίθεσθε βεβήλοις> λέγων. ϊδωνες ρπάζει τν
Κόρην, κα α πράξεις ατο γεγόνασι μυστήρια· κλαίει Δη-
μήτηρ τν θυγατέρα, καί τινες πατνται δι τος θηναίους.


Στους μύθους του Άδωνη έχει αντιστραφεί η ιστορία και η Περσεφόνη είναι αυτή που αρπάζει τον Άδωνη από την Αφροδίτη.


Όμως ας μην ξεχνάμε ότι έχουν  προταθεί πολλές εκδοχές για την ετυμολογία του ονόματος του Διονύσου. Μια απ΄ αυτές μιλά και τον  "Δία της Νύσσας".

Η Νύσσα ήταν πόλη της Αιγύπτου αλλά επίσης τοποθετείται και σε άλλα μέρη όπως στην Σικελία (θα υπάρξει σχετικό σχόλιο) 

 Κατά τον ομηρικό ύμνο, στη Νύσσα ήταν που ο Πλουτωνας άρπαξε την Περσεφόνη

Ο Άδωνης μπορεί κάλλιστα να είναι μια άλλη μορφή του ονόματος του ΑΔΗ – ΑϊΔΗ- Α(ι)δωνεύς – Αηδονέα ή Αιδωνέα.

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Partitiones (= πιμερισμοί) [Sp.?] (e codd. Paris. 2543 + 2570)
Page 184, line 16

Τ δ μ παρ τ ε, δι το ἰῶτα γράφονται· οον·
ΐδιος· ΐδηλος, φανής· ϊδωνες, ιδης· ΐδης

Philoxenus Gramm., Fragmenta
Fragment 418*, line 4

<
Ἀϊδνός>· εδω, τ βλέπω φαίνω, ηματικν  
νομα δνς κα μετ το στερητικο α ϊδνός, ς στίλβω στιλπνός·
ξ ο κα ϊδωνεύς, ιδης, ες ν οκ στιν δεν


Όμοια με το παραπάνω είμενο ο Άδης/Αιδης/Αιδωνεύς είναι κάποιος που δεν μπορείς να δεις, αθέατος, άφαντος, εξαφανισμένος, α-όρατος, κρυφός.
 Ιδιότητες που αποδίδονται και στον Άδωνη που εξαφανίζεται και χάνεται

Eustathius Philol., Scr. Eccl., Commentarii ad Homeri Iliadem
Volume 1, page 27, line 4

                                                                                   δι
κα ΐδης λέγεται ατς κα ϊδωνεύς· ς δέ τινές φασι κα δης κατ
συναίρεσιν το ΐδης.

Όπως προκύπτει από συναίρεσιν  από το Αϊδης το Άδης όμοια από το Αϊδωνεύς μπορούμε να φτάσουμε στο Αδωνεύς – Αδων  

Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter alpha, entry 1802, line 1


*<ϊδωνέος>· το δου A(b)
<ϊδωνεύς θεός.

*<ϊδωνέος>· το δου A(b)
<ϊδωνεύς>· θεός. κα τόπος (Υ 61)
*<ϊδωνϊ>· τ δ (Ε 190) Ab
*<ϊδώνια>· θανάσιμα gA


Hesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter kappa, entry 531, line 1

<Καλύδναι>· νσοι πλησίον όδου (Β 677)
†<καλυδναον>· ρχαον, παλαιόν
†<καλυδναος>· ϊδωνεύς.

Scholia In Hesiodum, Scholia in theogoniam (scholia vetera)
Verse 913b, line 1

                                                  X⟧
<ν ϊδωνεύς:> τοτο περ τς σήψεως τν σπερ-
μάτων λέγει τι ἐὰν μ κάτω ποθάν, νω ο ζωογο-
νεται.

Όμως στον Πρόκλο, Σχόλια στον Κρατύλο, 163, 2

δ τρίτος τριαδικς
Ζεύς τε καταχθόνιος κα
Πλούτων κα ιδης.Όμως όλα τα παραπάνω δεν τελειώνουν έτσι απλά …  οι χθόνιες λατρείες είναι διαδεδομένες και δεν γίνονται παρά προσπάθειες να ερμηνευθούν,  να βρούμε το «Κλειδί» που θα μας δώσει την πρόσβαση στο ποιον θεό λάτρευαν οι πρόγονοι μας καθώς οι ιδιότητες και τα επίθετα είναι κοινά, οι ιστορίες έχουν απίστευτες ομοιότητες και απίστευτες «ανταλλαγές» ρόλων μεταξύ θηλυκών και αρσενικών θεοτήτων.

Συνεχίζετε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...