25 Φεβρουαρίου 2011

Σημήιον της Περιστεράς

Στα προηγούμενα κείμενα αναλυτικά παρουσιάστηκαν στοιχεία και σημεία.

Η Περσεφόνη και η Μήδεια και η Ηριγένεια/Ηριγόνης/Δήμητρας/Περσεφόνης/ Ειρήνης/Τύχης δεν είναι τίποτ΄ άλλο από Αλήτισσες, με την σημερινή μετάφραση της λέξης του επιθέτου ΑΛΗΤΗΣ,  αυτές δηλαδή που περιδίνιζονται, περιστρέφονται, στροβιλίζονται, στριφογυρίζουν κλπ … ως  μετέωρα, ως άστρα αλλά και ως ιδιότητα που δίνετε μέσω δυνατότητας της «πτήσης» εντός του αέρος, αιθέρος και της Ηρας/αηρ – Αέρος…ακομα και ως Περι-αστέρια !!!


Η  Ηρα όμως στα λατινικά αναφέρετε και ως DJune  ή Περιστεράκι με ή δίχως το άρθρο, Juno ( Ηρα) το όνομα της Ρωμαικής «βασίλισσας των ουρανών»  που έχει ακριβώς την ίδια σημασία και με την μορφή της Περιστεράς. Της Περιστεράς που γενικότερα παριστάνετε με το κλαδί ελιάς στο στόμα της καθώς και η ίδια η θεά απεικονίζετε να κρατά το  Περιστέρι στο κεφάλι της ή στο χέρι της

Αυτή η απεικόνιση, την είδαμε και σε προηγούμενες απεικονίσεις και άλλων θεοτήτων, όπως της Σεμιράμιδος, Αταργάτιδος, αλλα και της Παρθένου Αφροδίτης  που την ταυτίζουν με την Ηρα /Αήρ κλπ.

Σε κείμενα αρχαίων είδαμε ότι με την Σεμιράμιδα έχει ασχοληθεί ο Λουκιανός και η προκειμένη θεότητα ανήκει στην ομάδα των χετταϊκών ή να πούμε ακριβέστερα, των μικρασιατικών μητέρων - θεών, η οποία ταυτιζετε με τη βαβυλωνοασσυριακή Ιστάρ -Αστάρτη


Ιερά ζώα της Θεάς είναι τα περιστέρια, διότι, κατά την παράδοση που σώζεται από τον Νιγιδίο Φιγούλο, ψαράδες βρήκαν στον Ευφράτη ένα αυγό θαυμαστού μεγέθους, το οποίο μετέφεραν στη χώρα και εκεί επωάστηκε από μια περιστέρα και γεννήθηκε η Σεμιραμίς . Επίσης, ιερά προς τη θεά εκτός από τα περιστέρια  είναι τα φίδια και τα ψάρια.

Μέσα στο ιερό του ναού της βρίσκονται δύο χρυσά αγάλματα ένα της Ηρας κι ένα του Δία μα που του δίνουν άλλο όνομα.
Η περιγραφή του αγάλματος της ‘Ηρας παρουσιάζει  ένα πολύμορφο σύνολο και εξηγεί ο Λουκιανός : έχει κάτι από την Αθηνά, από την Αφροδίτη, τη Σελήνη, την Ρέα, την Αρτέμιδα, τη Νέμεση και τις Μοίρες.


ν μέσ δ μφοτέρων στηκεν ξόανον λλο
χρύσεον, οδαμ τοσι λλοισι ξοάνοισι εκελον.
τ δ μορφν μν δίην οκ χει, φορέει δ τν
λλων θεν εδεα. καλέεται δ σημήιον κα π'
ατν σσυρίων, οδέ τι ονομα διον ατ
θεντο, λλ' οδ γενέσιος ατο κα εδεος
λέγουσιν. καί μιν ο μν ς Διόνυσον, λλοι δ
ς Δευκαλίωνα, ο δ ς Σεμίραμιν γουσιν· κα
γρ δ ν π τ κορυφ ατο περιστερ
χρυσέη φέστηκεν, τονεκα δ μυθέονται Σεμι-
ράμιος μμεναι τόδε σημήιον. ποδημέει δ δς
κάστου τεος ς θάλασσαν ς κομιδν το επον
δατος.

Στο κέντρο ανάμεσα στα δύο αγάλματα βρίσκετε στημένο άλλο χρυσό ξόανο  που δεν μοιάζει με τα άλλα ξόανα. Δεν έχει μορφή ξεχωριστή και μοιάζει με τους θεούς.  ΟΙ Ασσύριοι το ονομάζουν ΣΗΜΗΙΟΝ - ΣΗΜΑΔΙ, και δεν του έχουν δώσει ξεχωριστό όνομα, μήτε και λένε τίποτα για την προέλευσή του και τι παριστάνει. Άλλοι νομίζουν ότι είναι ο Διόνυσος κι άλλοι η Σεμίραμις, γιατί πραγματικά στο κεφάλι του κάθετε ένα χρυσό περιστέρι που είναι το σημάδι της Σεμιράμιδος.

Και αυτό το περιστέρι το κατεβάζουν δυο φορές το χρόνο στη θάλασσα σαν φέρουν το νερό, που χύνουν μέσα στο ιερό και στο χάσμα που βρίσκεται κάτω από το ιερό. Εις ανάμνηση της σωτηρίας  του Δευκαλίωνα από τον κατακλυσμό.

Οι Ασσύριοι επιθυμούν να έχει ο Αέρας ολη την ανωτερότητα των στοιχείων διότι έχουν ταυτίσει αυτό το φυσικό στοιχείο με την Ηρα (JUNO) ή την Παρθένο Αφροδίτη. Ετσι ανάμεσα στον Δια και την Ηρα υπάρχει ένα ακομα πρόσωπο που δεν είναι τίποτα άλλο από το τρίτο πρόσωπο της Ασσυριακής Αγίας Τριάδας δηλαδή το Πνεύμα, που προέρχεται από το πνεύμα του ίδιου του Θεού. 

Το σύμβολο όμως στο νόμισμα μας δειχνει καθαρά ότι στην ουσία το ενδιάμεσο ξοανο δεν είναι παρά ένα σήμα ένα είδος ναού μέσα στον οποίο βλέπουμε καθαρά ένα δέντρο της ζωής;  που αποτελείται από τέσσερεις ή πέντε  κύκλους που καθένας απ΄αυτούς στην κορυφή του έχει δύο κλάδους ;;  ή τέσσερεις/πέντε κεφαλές με κέρατα !!! ή το κηρύκειο του Ερμή με τα φτερά της κορυφής ν΄απεικονίζονται ξεχωριστά ως περιστερά στην κορυφή του μικρού ναίσκου στην ουσία.

 Ένα αρχαίο σύμβολο το κηρύκειο, σημάδι και του DNA αλλα και της νέας ζωής ή του πνεύματος  της δημιουργίας μέσα στο Φυτουργείο/Παράδεισο που δημιουργησε η Σεμιράμιδα… 


Νεότερη εκδοχή του Κηρυκείου και του DNA 

Ομοια και η λέξη ΣΗΜΗΙΟΝ δεν μπορεί παρα να σημαίνει όχι μονο ένα σημάδι αλλα ισως κι ένα ΣΗΜΑ ένα γνωρισμα, ένα σύμβολο, ένα τεκμήριο, έναν οιωνό, ένα θεικό σημάδι,  ακόμα κι έναν τάφο, ένα μνήμα, ένα στόχο, ένα γραπτό, μια σφραγίδα της ένδειξης της Αγίας τριάδος ή για να το πάμε ακόμα πιο πέρα το σήμαδι της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ εκ νέου της ανθρωπότητας με αλλαγή ισως DNA !!! μετα τον κατακλυσμό του Δευ-καλίωνα

Όμως ποια ακριβώς είναι η έννοια της λέξης ΣΗΜΗΙΟΝ (δηλ. ΣΗΜΑΔΙ ΣΗΜΕΙΟΝ )= 386 = ΓΟΡΓΙΑΣ = ΓΟΛΓΙΟΣ= ΓΟΛΓΟΘΑΣ = ΓΟΛΓΟΙΣ = ΗΓΕΜΟΝΙΣ = ΗΓΕΜΟΣΙΝ= ΗΓΕΤΟ = ΠΑΝ ΔΑΙΜΟΝΙΟ = ΠΕΡΑΣ  = ΖΙΡΚΟΝΙΟΝ =  ΑΕΡΙΟΣ = ΔΙΒΟΛΟΣ = ΔΙΛΟΒΟΣ = ΘΕΙΟΠΑΓΗΣ = ΙΣΟΛΕΞΙΑ = ΜΕΛΙΤΑ = ΟΡΕΙΑΣ =ΠΕΤΑ = ΠΟΛΕΑΣ

Η Σεμιραμις και η ελληνική Αφροδίτη έχουν παραμείνει  ως θεότητες σε πολλούς μύθους και με διαφορετικά ονόματα της  όμως με κοινά σύμβολα. Άλλοτε ως ψάρια ή με χαρακτηριστικά ψαριών, ουρές κλπ και συγχρόνως περιστέρια

Ο σύζυγος της Σεμιράμιδος ο Nimrod είναι η απεικονιση του ψαρο-θεού Dagon ο οποίος απεικονίζεται ως μισός άνθρωπος, όπως και η Σεμιραμις άλλοτε ως από την μέση και κάτω ψάρι,  διότι οι Βαβυλώνιοι πίστευαν ότι τα ψάρια είναι αφροδισιακό και έγινε το σύμβολο της θεάς της αγάπης, όπως και το περιστέρι. Ακομα και σήμεραι τα πιτσούνια αποτελούν μέχρι σήμερα  τον ίδιο συμβολισμό περί του ερωτισμού τους και της πίστης τους ως προς το ζευγάρι τους.
Γνωστή η χρήση των  ψαριών  στη χριστιανική συμβολισμό και την αρχιτεκτονική.  Όμως το Περιστέρι ταυτίζετε με το «Άγιο Πνεύμα» Στο πλαίσιο του ρόλου της ως «Άγιο Πνεύμα», η Σεμίραμις είχε σκιαγραφηθεί ως ένα περιστέρι να κρατάει κλαδί ελιάς και  είναι η κομιστής κλάδου όπως είναι στην ουσία και  η μετάφραση της λέξης  »Semiramis».
Νοείται όπως στο «Ζε» = «εκείνος/η », ή «ο/η» - «emir»= «Κλάδος» και «amit»= κομιστή  δηλαδή ο/η Κομιστής του Κλάδου- της Ελαίας στην συγκεκριμένη περίπτωση Σημειώστε, επίσης, ο συμβολισμός του παρόντος στην ιστορία του Δευκαλίωνα και τη μεγάλη πλημμύρα, όταν το περιστέρι επέστρεψε φέρνοντας  πίσω ένα κλαδί ελιάς. picture section ).

Ομοια και στην Αργοναυτική εκστρατεία πριν η Αργώ – από το αργός=  λευκός, γρήγορος, περάσει από τις Συμπληγάδες πέτρες προηγήθηκε η δοκιμασία του Περιστεριού/Περιστεράς.


 Το όνομα, Semiramis, λέγετε ότι εξελίχθηκε από την παλαιότερη ινδική θεότητα, Σάμη-Ράμα-ISI ή ημι-Ramis.  Τα ψάρια και ένα περιστέρι είναι δύο σύμβολα που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ευρέως σε θρησκευτικό τελετουργικό και εθνική τελετή, αν και οι περισσότεροι των ανθρώπων δεν έχουν ιδέα για  το πραγματικό νόημα.
Σιν Φέιν, της πολιτικής πτέρυγας της Βόρειας Ιρλανδίας τρομοκρατική οργάνωση του IRA, έχει ένα περιστέρι ως σύμβολο του και μπορείτε να βρείτε το περιστέρι σε πολλά από τα σκήπτρα που κρατούνται  από το βρετανό μονάρχη
Και οι δύο χρησιμοποιούν σύγχρονα τα παλαιά σύμβολα και τα περιστέρια συμβολίζουν τη  Βασίλισσα Σεμίραμιδα. Το περιστέρι τους  όμως δεν είναι ένα σύμβολο της ειρήνης, αλλά του θανάτου και της καταστροφής, λόγω της αντιστροφής συμβολισμού. Κανείς δεν διαμαρτύρεται  όμως επειδή δεν έχουν ιδέα ποια είναι αυτά τα σύμβολα, όπως το περιστέρι, και τι πραγματικά εκπροσωπούν.

Κάτω μερικά από τα σκήπτρα του Βρετανικού Θρόνου και σύμβολα της Σεμιράμιδος της κομίστριας του Κλάδου/Κλώνου σε νεότερη εκδοχή πλέον ...

 

 

Συνεχίζετε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...