10 Μαΐου 2013

ἐκαλεῖτο δὲ ὁ Νεβρὼδ καὶ Εὐήχιος.

Ο Νεβρώδ είναι - όπως φαίνεται από τα βυζαντινά κείμενα – αυτός που έκτισε την Πόλη  της Βαβυλώνας ή από  τους πρώτους δημιουργούς-οικιστές της.
Έμαθε στον λαό του και στους  πολίτες να κυνηγούν και τους δίδαξε την αστρονομία και την αστρολογία, τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων - άστρων.
Γίγαντα τον ονομάζει ο Ιωάννης Μαλαλάς όπως κι άλλοι χρονογράφοι και βυζαντινοί συγγραφείς.
Κυνηγός μέγας και μάγος, που τους γνώρισε την τέχνη της επιβίωσης μέσω της Θήρας, του κυνηγιού και του πολέμου αλλά και την μαγεία-  όπου μαγεία όμως η μαγική τέχνη ή παιδεία και η θεολατρεία των μάγων της Περσίας, η φαρμακεία και η γνώση των επικλήσεων.  Μάγος ο ιερεύς των Περσών, ο μάντης και ο γόης, ο μαγικός και ο μαγευτικός που επρώτευσε στους Πέρσες.
Άρα ο μεγάλος  πολεμιστής/κυνηγός/βασιλεύς αλλά και ο μέγας ιερέας – θρησκευτικός  ηγέτης που συνδύαζε την πολεμική τέχνη του κυνηγού – αρχιστρατήγου και βασιλέα καθώς και τις γνώσεις  ενός Μάγου-Ιεροφάντη - θρησκευτικού ηγέτη.

Joannes Malalas Chronogr., Chronologica Page 17, line 1

ν δ τος προειρημένοις χρόνοις γέγονέ τις γίγας, τονομα 
Νεβρώδ, υἱὸς Χος το Αθίοπος, κ φυλς Χάμ, ς κτίσας
τν Βαβυλνα πόλιν κα πρτος καταδείξας κυνηγίαν κα μα-
γείαν Περσν πρώτευσε, διδάξας ατος στρονομίαν κα
στρολογίαν, τ ορανί κινήσει τ περ τος τικτομένους πάντα
δθεν σημαίνοντα· φ' ν λληνες τν γενεθλιαλογίαν μαθόν-
τες ρξαντο τος γενομένους π τν τν στρων κίνησιν διαφέρειν.


Georgius Monachus Chronogr., Chronicon breve (lib. 1-6) (redactio recentior)
Volume 110, page 53, line 14

     Περ το Νεβρώδ.
 Μετ δ τατα γέγονέ τις γίγας, τονομα
Νεβρδ, υἱὸς Χος το Αθίοπος, κ φυλς Χάμ·
ς κτίσας τν Βαβυλνα πόλιν κα πρτος κατα-
δείξας κυνηγίαν κα μαγείαν, Περσν πρώτευσε,
διδάξας ατος στρονομίαν κα στρολογίαν, τ
ορανί κινήσει τ περ τος τικτομένους πάντα
δθεν σημαίνοντα.

Joannes Malalas Chronogr., Chronographia (eclogae e cod. Paris. gr. 1336)
Page 233, line 32

Γίνονται ον π δμ ως τς πυργοποιΐας τη <͵βϡκβ>· κα
λοιπν ο τν πύργον οκοδομοντες σαν θνη <ο>, ο κα ες γλώς-
σας διεμερίσθησαν π προσώπου πάσης τς γς· δ Χος
Αθίοψ κ τς φυλς το Σμ γέννησε τν Νεβρδ τν 
γίγαντα, τν τν Βαβυλνα κτίσαντα, ν λέγουσιν ο Πέρσαι,
ποθεωθέντα κα γενόμενον ν τος στροις το ορανο.

Joannes Damascenus Scr. Eccl., Theol., Sacra parallela (recensiones secundum alphabeti litteras dispositae, quae tres libros conflant) (fragmenta e cod. Volume 96, page 372, line 32
 »Χος γέννησε τν Νεμβρώδ· οτος ρξατο
εναι π τς γς γίγας κυνηγς ναντι Κυρίου.
  
Georgius Cedrenus Chronogr., Compendium historiarum Volume 1, page 28, line 8

γεννήθη δ κ τς φυλς το Σμ νρ νομα Χος Α-
θίοψ, ς γέννησε τν Νεβρδ τν τν Βαβυλνα κτίσαντα, τν
κα ρίωνα πικληθέντα.

O Νεβρώδ θα ονομαστεί και Ωρίωνας και θα λατρευτεί και ως ο αστερισμός του Ωρίωνα, του διασημότερου κυνηγού στην ελληνική μυθολογία…

Hippolytus Scr. Eccl., Chronicon
Section 54, line 1
      Συνεχύθησαν δ α γλσσαι μετ τν κατακλυσμν π
τς γς· σαν ον α συγχυθεσαι γλσσαι οβʹ,
ο δ τν πύργον οκοδομήσαντες σαν θνη οʹ,
ο κα ν γλώσσαις ατν π προσώπου τς γς
διεμερίσθησαν.
         Νεβρδ δ γίγας, υἱὸς
Χος το Αθίοπος, οτος ες τν βρσιν ατος κυνηγν χωρήγει θηρία φαγεν.
            (12) κα Νεβρδ γίγας Αθιοψ.
         [γέγραπται γάρ· κα Χος γέννησε
τν Νεβρδ τν Αθίοπα γίγαντα κυνηγόν – ςΝεβρδ γίγας κυνηγός.]
Τ δ νόματα τν βδομήκοντά στι τατα
Υο άφεθ το τρίτου υο Νε·
         (1) Γάμερ, φ' ο Καππάδοκες,
         (2) Μαγώγ, φ' ο Κελτο κα Γαλάται,
         (3) Μαδάι, φ' ο Μδοι,
         (4) ωύαν, φ' ο λληνες κα ωνες,...  
Ο Ιππόλυτος αναφέρει ότι οι γλώσσες μπερδεύτηκαν, ανακατεύθηκαν, διαταράχθηκαν, μετά τον κατακλυσμό πάνω στην γή. Ενώ οι γλώσσες όσων έχτισαν και οικοδόμησαν τον πύργον ήταν από διαφορετικά έθνη και οι γλώσσες αυτές πάνω στο πρόσωπο της γης διαμοιράσθηκαν, διανεμήθηκαν, χωρίσθηκαν …  ακολουθούν τα ονόματα των εβδομήντα εθνών…και όλοι και οι 70 φυλές- έθνοι, όλοι μα όλοι ακόμα και Ιωνες και οι Κελτοί και οι Μήδοι κλπ κλπ όλοι μα όλοι είναι απόγονοι των παιδιών του Νώε !!!
Ο Νεβρώδ όμως ως γίγας- μεγάλος κυνηγός και γνωρίζοντας την τέχνη της θήρας, θήρευσης του κυνηγιού φρόντισε  για την τροφή όλων τους καθώς τους χορηγούσε άγρια ζώα- θηρεύματα - κυνήγια για να φάνε και να επιζήσουν…

 Chronicon Paschale, Chronicon paschale Page 50, line 11
  κα Νεβρδ κυνηγς κα γίγας,
Gregorius Nyssenus Theol., In Canticum canticorum (homiliae 15)
Volume 6, page 453, line 16
... οτω κα τς ποιμαντικς βελ
γήσατο κα Κάϊν τς γεωργίας, κα τν Νεβρδ ρχηγν
λέγει τς κυνηγετικς πιστήμης κα τς μπελουργίας

Ο Γρηγόριος ο Νύσσης στα κείμενα του αναφέρει : Ο Νεβρώδ είναι ο αρχηγός της κυνηγετικής επιστήμης – της προσήλωσης του νού, της επιμέλειας, της γνώσης, της μάθησης, της εμπειρίας αλλά και της τέλειας γνώσης του κυνηγιού αλλά και της αμπελουργίας, της καλλιέργειας και της περιποίησης των αμπελιών !!!
Και μπορούμε να θυμηθούμε τον Ζαγρέα – τον μεγάλο κυνηγό την ονομασία του πρώτου Διονύσου – της Ζ-Αγρας της Θήρας ή του Ζάγρου, που προέκυψε από το γάμο με τον ουράνιο δράκοντα, φούσκωσε την κοιλιά της Περσεφόνης με καρπερή   γέννα  και γέννησε το Ζαγρέα, βρέφος με κέρατα, που μόνος στου  Δία ανέβηκε τον ουράνιο θρόνο…

Euripides Trag., Bacchae
Line 1192
{Αγ.} Βάκχιος κυναγέτας
 σοφς σοφς νέπηλ' π θρα
 τόνδε μαινάδας.
{Χο.} γρ ναξ γρεύς.

Όμως όμοια και ο Απόλλων θεωρείται Κυνηγός δηλαδή Αγρεύς…όχι όμως Ζ-αγρεύς, ο μέγας Κυνηγός...Όπως και ο Πάνας στο λεξικό του Ησύχιου...

Alcmaeonis, Alcmaeonis (fragmenta)
Fragment 3, line 1

πότνια Γ, Ζαγρε τε θεν πανυπέρτατε πάντων 

Ζαγρες, ως, , son of Zeus and Persephone, slain by the Titans and resuscitated as Dionysus, πτνια γ, Ζαγρε τε θεν πανυπρτατε πντων Alcmaeonis Fr.3 (EGFp.77), cf. E.Fr.472.11 (anap.), Call.Fr. 171, Nonn.D.10.294; identified with ιδης by A.Fr.228. (Glossed by μεγλως γρεων Et.Gud.227.37.)
ζγρα, , and Dim. ζγριον, τ, a term of abuse, Timostr.4

Etymologicum Gudianum, Etymologicum Gudianum (άλιονζειαί)
Alphabetic entry zeta, page 578, line 8 – 

Ζαγρεύς>· μεγάλως γρεύων, ςπότνια Γ, Ζαγρε τε θεν
πανυπέρτατε πάντων τν λκμαιονίδα γράψας φη <fr. 3 Kinkel>.
τινς δ τν Ζαγρέα υἱὸν ιδου φασίν, ς Ασχύλος ν Σισύφ <fr.
228 Nauck2> “Ζαγρε τε νν μοι κα πολυξέν χαίρειν· ν δ Α-
γυπτίοις <fr. 5 Nauck2> οτως ατν τν Πλούτωνα καλετν γραον,
τν πολυξενώτατον, τν Δία τν κεκμηκότων”.
 <Ζάθεος>· μέγα[ς] θαυμαστός· παρ τ <ζα> πιτατικν μόριον κα τ
θεός <ζάθεος> κα ζαθέα κα ωνικ τροπ το <α> ες <η> ζαθέη.

Georgius Cedrenus Chronogr., Compendium historiarum
Volume 1, page 21, line 15
 τι Αγυπτος π το Μεστρμ το δευτέρου υο Χμ
κατ τν γραφήν, θείου δ το Νεβρώδ, υο Χος, υο Χμ
το πρώτου, οκισθεσα κα βασιλευθεσα ως τοδε παρ' βραίοις
κα Σύροις κα ραψι Μεστραία καλεται…
 τι γεμονεύοντος Νεβρδ κτίσθη Βαβυλν κα πύρ-
γος π χρόνοις τεσσαράκοντα τρισίν. ν δ Νεβρδ υἱὸς μν
το Χάμ, κγονος δ νώχ. καλετο δ Νεβρδ κα Εήχιος. 
σαν δ τ πάντα τν οκοδομούντων θνη βδομήκοντα, φων
δ ατος πσιν πρχε μία. Νεβρδ δ ατος γίγας, το
Αθίοπος Χος υός, ες βρσιν γρεύων χορήγει ζα. δ το
Σάλα υἱὸς βερ γκεχείριστο τν οκοδομν τει γʹ. ετα τν
γλωσσν συγχυθέντων π το θεο κα πάντων διασκορπισθέν-
των, ατς Νεβρδ κε κατκει μ φιστάμενος το πύργου,
μερικο τινς πλήθους βασιλεύων· φ' ν πύργος νέμ βιαί,
ς στοροσί τινες κα ατς ώσηπος, καταπεσν συνετρίβη, κα
θεί κρίσει τοτον πάταξεν. ατη πρώτη βασιλεία π τς γς,

Ο Γεώργιος Κεδρηνός αναφέρει στο χρονικό του στα περί του κατακλυσμού ότι δεν υπήρχε ούτε καν η έννοια του έθνους ή της βασιλείας, ο Νεβρώδ θα γίνει ο πρώτος που θα ιδρύσει ένα βασίλειο που θ΄ ακούγεται μόνο η δική του η φωνή, και θα οικοδομήσει μια πόλη- έθνος συγκεντρώνοντας εβδομήντα έθνη που θα υπακούν τη δική του φωνή-εντολή-γλώσσα. Έτσι εκτός από το όνομα Νεβρώδ θα του αποδοθεί και το όνομα του ΕΥΗΧΙΟΥ δηλαδή του μελωδικού, αρμονικού ή αυτού που ηχεί καλά

Georgius Cedrenus Chronogr., Compendium historiarum
Volume 1, page 21, line 23

 καλετο δ Νεβρδ κα Εήχιος.

Georgius Syncellus Chronogr., Ecloga chronographica
Page 89, line 18

ξ ατο κα τν τότε τν Χαλδαίων βασιλείαν, ς πρτος
Εήχιος κα Νεβρδ γήσατο, φαμν κατάρξασθαι κα τν τν Αγυπ-
τίων, ς κα ατς πρτος οκιστς Αγύπτου Μεστραμ βασίλευσε·

Georgius Syncellus Chronogr., Ecloga chronographica
Page 101, line 23

Τ ͵βψοϛʹ τει το κόσμου ο Χαλδαοι πρτοι νηγόρευσαν αυτος
βασιλες, ν πρτος Εήχιος, παρ' μν Νεβρώδ, βασίλευσε Βαβυλ νος τη ϛγʹ.

εηχ-ος, ον, =  εηχής
Ευοί ευάν = το βακχικόν επιφώνημα

Hymni Anonymi, Naassenorum carmina
Fragment 3, line 9                         ..
ττιν μνήσω τν είης
ο κωδώνων σν βόμβοις
οκ αλ
δαίων Κουρήτων μυκητ,
λλ' ες Φοιβείαν μίξω
μοσαν φορμίγγων· εο,
εάν, ς Πάν, ς Βακχεύς,
ς ποιμν λευκν στρων .

  Eustathius Philol., Scr. Eccl., Commentarium in Dionysii periegetae orbis descriptionem Section 700, line 12
εο Βάκχε λέγοντες. μνητικν δ ν τοτο
τ λόγιον τ Διονύσ πιφωνούμενον, σπερ κα τ
εάν· θεν κα τ εόζειν παράγεται, κα Διόνυσος 
Εϊος λέγεται.


συνεχίζετε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...