6 Ιουλίου 2013

Διόνυσον νεβρώδεα, νεβριδόπεπλον ΙΙHesychius Lexicogr., Lexicon (Α – Ο)
Alphabetic letter epsilon, entry 1910, line 1

<λαφίαι>· ο τν λάφων στράγαλοι (Eupol.)
<
λαφίνης>· νεβρός
<
λάφιον>· κώνειον
*<
λαφηβόλος>· κυνηγός.
<λαφηβόλος>· κυνηγός. APvgn π εδους νς τν κυνηγου-
 μένων (Σ 319)
<λαφοβοσκός>· εδος βοτάνης
<λαφογενές>· τς λάφου μυελός
<λαφον κεραόν>· ἄῤῥενα. γρ ἄῤῥην χει κέρατα (Γ 24)
<λαφος>· νεβρός
<λάφου πηρίς>· οτος δοκε βρωθες πρς συνουσίαν ρμόζειν

Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΑΟ)

<λλοί>· λληνες ο ν Δωδών S κα ο ερες (Π 234 v. l.)
<λλόμενα>· περικλειόμενα
<λλόν>· γαθόν. γλαυκόν. χαροπόν. νθαλάττιον. ταχύ. φωνον.
 γρόν. λαφον νεογνόν (τ 228)
<λλοπες>· λλείποντες τς πός, τουτέστιν φθογγοι, φωνοι
 <κα ο λεπιδωτοί.> κα δασες. κα τραχες. κα ποικίλοι  
<λλόπιδας λέξις παρ Κρατίν (fr. 408). γέγονε δ παρ
 τος <λλούς>, κα λέγει κοινς τος νεβρος κα τος στρου-
 θούς· νεοττος φεως π το λλεσθαι
<λλοπιες>· [φωνοι. κα ο λεπιδωτοί]
 [<λλοπίς>· εόφθαλμος. χαροπή]
<λλοπιες>· ο νν ρεται, παρ Χαλκιδεσιν
†<λλοπγαθήν
<λόωσιν>· λάσωσιν (Ν 315)
<λλός>· τ κγονον τς λάφου νεογνόν, νεβρός (τ 228), κα
 Δωδωναος. κα νθαλάττιος

<νελος>· νεβρός
….
*<νες>· νερα (λ 219) ASgn          
<νεύει>· τείνει
<νηθεσα>· καθαρθεσα, κενωθεσα (Hippocr.)
 [<νία>· λρα]
<ν μίνν μίσει
<νίον>· τ πισθεν το τραχήλου νερον (Ε 73) r. κα συνα-
 γωγ τν χειρν πρς λλήλας. μέτρον. υόν
†<νιπίσας>· κρούματα ποιά
*<νις>· υἱὸς νέος, πας, βρέφος, πόγονος νήπιος (Eur. Troad.
 571) ASvg

 b) <νούλεους>· νεβρός. νικς
*<νος παδας>· <ν Κάδμου θυγάτηρ> AS
Hesychius Lexicogr., Lexicon (ΑΟ)
Alphabetic letter kappa, entry 2193, line 1

<κεμάς>· νεβρς λαφος r τινς δ δορκάς (Κ 361)

…<νέβρακες>· ο ἄῤῥενες νεοττο τν λεκτρυόνων
*<νεβρίδων>· δορν λάφων (Eur. Bacch. 111 Phoen. 792) AS
*<νεβρίς>· λάφου δορ Anp
*<νεβροί>· λάφων γεννήματα (Δ 243?) (r. ASvgnp)  
<νεβρός>· νεωστ ες βορν ληλυθώς. νεοβόρος

Στη Λέσβο, η λατρευόμενη στην κορυφή του όρους  Τριάς είναι ο Δίας Ανταίος, (Ενάντιος, αντικρινός, εχθρικός, πολέμιος, δυσμενής κλπ) η Ήρα πάντων γενέθλας και ο Διονύσος Κεμηλιος-ωμηστής

Κεμήλιος : εκ του κεμάς, νεαρός έλαφος, ο οποίος εσπάρασσετο υπό των Βακχών κατά τα όργια. Σημείωστε ότι και ο Αθάμας μέσα στην παράνοιά του είδε τον Μελικέρτη, προτού εκείνος εμβληθεί στον λέβητα ως έλαφον…

Etymologicum Gudianum, Etymologicum Gudianum (ζείδωρος – μαι)
Alphabetic entry nu, page 403, line 44

<Νεβρς>, σημαίνει τ τς λάφου γέννημα· παρ τ
 νεωστ πρς βορν έναι· παρ τ νη στερητικν
 κα τ βορά· σημαίνει τν τροφήν· τ στερημένον  τς βορς.

Νεβρός, της ελαφίνας το γέννημα, που αποτελεί την προσφάτη τροφή, την νέα τροφή, λεία του σαρκοφάγου ή, από το στερητικό νη+βοράν, το στερημένο της τροφής… το αδύναμο και το μικρό που δεν εχει ακομα φάει αρκετή τροφή…

Lexica Segueriana, Glossae rhetoricae (e cod. Coislin. 345)
Alphabetic entry nu, page 282, line 20

<Νεβρίζειν>: νεβρο δέρμα φορεν. νεβρς δ κγονόν στιν λάφου.

Τα επίθετα του Διονύσου σχετίζονται  με το δέρμα του νεβρού ή νεβρίδα που φορά εκείνος καθώς και οι βάκχες του. Τα ζώματα, το εσωτερικό φόρεμα που έφτανε μέχρι τη μέση και το φορούσαν και οι ομηρικοί πολεμιστές, άλλοτε ζώμα ονομάζεται και η ζώνη ή το ζωνάρι, που φορούν στο στήθος τους.

Ο Ακταίων, ο ξάδερφος του Διονύσου όταν συνάντησε την Αρτέμιδα, λουόμενη στην Παρθένιον πηγήν, μόλις έχουσα ανακτήσει την παρθενίαν της, και βλέποντάς την γυμνή- τιμωρήθηκε από την θεά να μεταβληθεί σε ελάφι – βλέπε Διόνυσο Κεμήλιον -  που τον κατασπάραξαν οι ίδιοι του οι σκύλοι. Σε άλλη όμως διδακτική παραλλαγή η τιμωρία του Ακταίου οφείλετε στον έρωτά του για την Σεμέλη- βλ. παλ. Κείμενα.

Είδαμε τον Νεβρώδ(η) τον μεγάλο κυνηγό και γίγαντα όλα όσα δίδονται μέσα από τα αρχαία κείμενα και τις αναφορές στο όνομα του.
Πουθενά σε κανένα λεξικό δεν δίνεται η ερμηνεία του ονόματος του.
 Στα ραβινικά συγγράμματα ετυμολογούν το όνομα Νεβρώδ (εβρ., Νιμρώδ) ως προερχόμενο από το εβραϊκό ρήμα "μαράδ", που σημαίνει «στασιάζω». Ως εκ τούτου, το Ταλμούδ  αναρωτιέται : «Γιατί, λοιπόν, ονομάστηκε Νεβρώδ (εβρ., Νιμρώδ); Επειδή υποκίνησε ολόκληρο τον κόσμο να στασιάσει (χιμρίντ) εναντίον της κυριαρχίας Εκείνου [δηλαδή του Θεού]».— (Encyclopedia of Biblical Interpretation), του Μεναχέμ ΜΚάσερ, Τόμ. 2, 1955, σ. 79.

Ψάχνοντας λοιπόν σε αρκετά εβραϊκά λεξικά δεν μπόρεσα να βρω καμία ερμηνεία της λέξης. Αυθαίρετα συνδυάζουν μια λέξη, ένα όνομα, δίνοντάς του μια ερμηνεία - το ρήμα μαράδ = στασιάζω και έτσι ονομάζουν τον Νεβρώδ ως τον πρώτο ΣΤΑΣΙΑΣΤΗ εναντίον του Θεού- αλλα κατ΄ουσίαν εναντίον του έθνους του Ιεχωβά, καθώς είναι αυτός που τους κατέλαβε και τους συνέτριψε ως λαό.

 …Τα περισσότερα λεξικά μιλούν για τον γιό ενός Κουσίτη/Χουσίτη- βλέπε παλαιότερα κείμενα, και για μια λέξη που στην ουσία την θεωρούν ως Βαβυλωνιακή ή Σουμερική ή ακόμα στην καλύτερη των περιπτώσεων ως αρχαία Αραμαική –
Θεωρούν ότι το όνομα του ΝΕΒΡΩΔ προέρχεται από την ονομασία του Μαρδουκ ή του ΝARUDU  ή είναι το όνομα ενός πρίγκηπα της Βαβυλώνας του  Nu-Marad του ανθρώπου ή του γιου του Στασιαστή ή αυτού που στασίασε !!!
Ίσως η λέξη Νεβρώδης/Νευρώδης δεν υπάρχει στις γνώσεις τους ή τα λεξικά τους – ή πολύ απλά δεν τη γνωρίζουν …

Νεβρώδης είναι το επίθετο του Διονύσου/Βάκχου, είναι αυτός που φέρει το κομμάτι του παρδαλού ρούχου στο στήθος του ή αλλιώς και ο φέρων το δέρμα του νεβρού.
Όμως νευρώδης είναι ο όμοιος με νεύρο, ίνα, με μύς, και φλέβες,  αλλά και ο γεμάτος ισχύ, δύναμη, σφρίγος,  ο ισχυρός και ο δυνατός….Ο τεντωμένος ως χορδή. Νευροχαρής ο Απόλλων, αυτός που αγαπάει να τοξεύει …
Νευρόω σημαίνει τεντώνω τα νεύρα, ενδυναμώνω και ενισχύω…
Ακριβώς σαν τον Νεβρώδ – τον κραταιό κυνηγό εναντίον του Ιεχωβά, στο δέκατο κεφάλαιο της Γένεσης.

Αν η Ασσυρία πήρε το όνομα της προφανώς από τον Άσσουρ, γιό του Σημ, ο Νεβρώδ ως εγγονός του Χάμ, πρέπει να εισέβαλε σε σημιτική περιοχή. Ήταν ο πρώτος δυνατός βασιλιάς και ήρωας, εξ ου και γίγας, όχι μόνο ως κυνηγός ζώων αλλά και ως πολεμιστής και επιδρομέας. Η μεγάλη κυνηγετική δράση του και ο ηρωισμός εννοείτε ότι ήταν πράγματα εκ φύσεως συνδεόμενα. Ακόμα και σήμερα η λέξη κυνήγι χρησιμοποιείται συχνά  σε βίαιες συγκρούσεις, ή εκστρατείες …


Brown-Driver-Briggs

נִמְרֹד, נִמְרוֺד proper name, masculine Nimrod (etymology and meaning wholly unknown; Thes (dubious) below מָרַד rebel (of which Hebr. may have thought [compare LagBN 105]); in fact probably Babylonian name;
1 = a god e.g. Marduk, Wecompare Hexateuch (2), 308 f.; Nimrod, Encycl. Brit. (9). xvii. 511, RSSemitic i. 91 n.; 2d ed. 92; HomPSBA xv (1893), 291-300 proposes Narûdu = *Namra-uddu, a star-god.
2 < name of Babylonian king or prince: Nu-marad = 'Man of Marad' compare DlPa 220 DeGenesis 10:8 [1887]; more plausibly = Nazi-maraddash (marattash, murudas), HptAR July, 1884, 93 f. DlK (1884) SayAth. Feb. 16, 1895, Acad. Mar. 2, 1895 (compare Cheib. Mar. 9), — i.e. a Kashite king, B.C. 1378, but dubious, compare HptBAS i (1889), 183, JeremIzdubar-Nimrod, 1891, 1 ff.); — son of כּוּשׁ (q. v.), hero and hunter Genesis 10:8,9 (J; king in Babylonia, builder of Nineveh, etc. Genesis 10:10f.), נִמְרוֺד 1 Chronicles 1:10; אֶרֶץ נִמְרֹד Micah 5:5 ("" אֶרֶץ אַשּׁוּר); ᵐ5 Νεβρωδ.

Όμως ας περάσουμε και στην ερμηνεία που δίδεται από τα εβραϊκά λεξικά που ερμηνεύουν τον Νεβρώδ ως  Στασιαστή, και της ερμηνειας ότι το ονομά του προέρχετε από το ρήμα που φωνητικά προφέρετε ως «μαράδ» μερικές αναφορές σε λεξικά μας δίνουν το ελληνικότατο ρήμα σμαραγέω – σ-μαράσσω-σπαράσσω, αλλα και το μαραίνω με παρόμοια σημασία…

Etymologicum Magnum, Etymologicum magnum
Kallierges page 720, line 57
<Σμαραγε>: Ψοφε, κτυπε· π το σμάραγος,
σμαραγ· τοτο παρ τ σπαράσσω σπάραγος κα
σμάραγος, ψόφος, χος. Κυρίως γρ σμάραγος,
π σπαραγμο χος. στι δ κα τερον σμα-
ραγ, κα σημαίνει τ λάμπω· ξ ο κα σμάραγδος,
λαμπρότατος λίθος. Παρ τ μαίρω, τ λάμπω,
μέλλων, μαρ· κατ παραγωγν, μαράσσω· πλεο-
νασμ το σ, σμαράσσω· κα ηματικν νομα,
σμάραγος κα σμάραγδος. 

Σμαραγέω –σ-μαράσσω  = βροντώ, χτυπώ, κάνω κρότο, αντιβουίζω, αντιδονώ, μπουμπουνίζω, πλαταγιζω, κροταλίζω, αχώ, βομβώ, βοώ…
Σπαράσσω= ξεσκίζω, πληγώνω, κατασπαράζω, καταξεσκίζω, σπαράζω, σπαρταρώ, κομματιάζω, ταράζω, αναταράζω, προξενώ σπασμό, μαδώ, τραβώ με τα δόντια, διαρρηγνύω, διασύρω, διαπομπεύω, εξευτελίζω, κουρελιάζω κλπ…
Μαρώ/αινω = εξασθενώ, σβήνω, αφανίζω, καταστρέφω 


συνεχίζετε ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...