29 Μαΐου 2014

Ἴσθμιος δὲ ὁ ΓλαύκουPhrynichus Attic., Praeparatio sophistica (epitome)
Page 6, line 2

<
ἀνθρωποειδὲς θηρίον, ὕδατι συζῶν>: π το Γλαύ-
κου <το> ἀναφανέντος ἐκ τῆς θαλάσσης.

Ο Γλαύκος όμως θεωρείτε ότι είναι η άλλη ονομασία του Παλαίμονος/ Μελικέρτη υιού της Ινούς ή Λευκοθέας. Η Ινώ/Λευκοθέα λατρεύεται σε διάφορες περιοχές  της Ελλάδος νησιωτικές κυρίως δες και Υδριάδα Ινώ
Στα Μέγαρα υπήρχε και ιερό της Λευκοθέας με λίθινο θριγκό. Οι Μεγαρείς έλεγαν ότι αυτοί πρώτοι ονόμασαν την Ινώ- Λευκοθέα και προς τιμή της τελούσαν κάθε χρόνο θυσία.
Στην Κόρινθο, στο ισθμιακό ιερό του Ποσειδώνα, βρίσκονταν στημένα αγάλματα της Λευκοθέας και του Μελικέρτη. Σε κορινθιακά νομίσματα της εποχής του Σεπτιμίου Σεβήρου παριστάνεται η Λευκοθέα με τον μικρό Μελικέρτη στην αγκαλιά.
Στην Αθήνα, η επιγραφή «Λευκοθέα Σώτειρα Ελλιμενία» είναι χαραγμένη σε καθίσματα του Θεάτρου του Διονύσου, η μεν Λευκοθέα ως « Σώτειρα» και «Ελλιμένια », ο δε Μελικέρτης ως «νεών φύλαξ». Ενώ η Ινώ/Λευκοθέα θεωρείται θυγατέρα του Κάδμου και της Αρμονίας, αδερφή της Σεμέλης, της Αγαύης και της Αυτονόης. Τροφός του Διονύσου, συζυγος του Αθάμαντος και μητέρα από το γάμο μαζί του των Λεάρχου και Μελικέρτη.


Ο Παυσανίας στα κείμενα, στην «Ελλάδος Περιήγηση» μας αναφέρει έναν ακόμα  Γλαύκο που φαίνεται να είναι γιος του Αιπύτου και πατέρας του Ίσθμιου. Και είναι ο ‘Ισθμιος αυτός που χτίζει το εν  Φάραις – σημερινή Καλαμάτα - ιερό αφιερωμένο στους Ιατρούς Γόργασο και Νικόμαχο.Και μάλιστα είναι ο πρώτος που θυσιάζει σ΄αυτους και στον πατέρα τους Μαχάωνα
«Πρώτος δε εθυσίασεν εις αυτόν ο Γλαύκος υιός του Αιπύτου.» ( Ωγυγία, Αθ. Σταγειρίτης κεφ. Ι’ «Περί του Μαχάωνος και Ποδαλειρίου»)

 Οι Φάρες απέχουν από τη θάλασσα περίπου 6 σταδια (6 χ 184,87 = 1109,22 μέτρα)
και λιγο πιο κάτω στα 80 στάδια (14789,6 μέτρα) μακριά βρισκεται η πόλη των Θουριατών η οποία στα έπη του Ομήρου ονομάζεται Ανθεία…και στην αρχαία Θουρεία – Ανθεία έχουμε ιερό και λατρεία της Συριας Ψαροθεάς Αταργάτιδος μητέρας του Ιχθύος  ή Δερκετούς κατά την ελληνική παράδοση. Μια ακόμα σύνδεση του Ανθείου- Ανθείας και των Ιχθύων κλπ δες και προηγούμενο κείμενο περί Ανθείου.

Pausanias Perieg., Graeciae descriptio
Book 4, chapter 3, section 10, line 1

Ἴσθμιος δ Γλαύκου κα ἱερὸν τ Γοργάσ κα Νι-
κομάχ τ ἐν Φαραῖς ποίησεν· Ἰσθμίου δ γίνεται
Δ
ωτάδας, ὃς πίνεια κα ἄλλα τῆς Μεσσηνίας παρεχο-
μ
ένης τ ἐν Μοθών κατεσκευάσατο.

Στην Πελοπόννησο όμως έχουμε και την Ισθμία όπου εκεί τελούνται καθέ δύο χρόνια, την άνοιξη, πανελλήνιοι αγώνες προς τιμήν του ήρωα Παλαίμονα-Μελικέρτη- Γλαύκου.

Αναλυτικότερα περι Ινούς-Λευκοθέας σε παλαιότερα κείμενα:

Λευκοθέα ἐκλήθη ἡ Ἰνὼ ἀπὸ τοῦ θεῦσαι

Όμως ο Γλαύκος ο Θαλάσσιος ή Πόντιος ή Πότνιος ως αναγραμματισμός του Πόντιου είναι αυτός που ταυτίζεται με το Παλαίμωνα ή Μελικέρτη. Ξάδερφο και ομογάλακτο του Διονύσου


 Ενώ τα κλαδιά της Πεύκης  χρησιμοποιούνται στα Ίσθμια για να στολίσουν τα κεφάλια των νικητών
Ο Μελικέρτης/Παλαίμων υιός της Δυνατής Δίνης, ο Δίνος, Διόνυσος που ανευρέθει πνιγμένος πλησίον Πίτυος στις Σκυρωνίδες Πέτρες από τον Σίσυφο. Οι ιεροί αγώνες των Ισθμίων με το στεφάνι της Πιτύος για τους Νικητές τους. Ο Ποσειδών, ο τιμώμενος θεός των.


ΓΛΑΥΚΟΣ = 724 = ΔΥΝΟΣ = ΕΝ ΚΛΗΜΑΤΟΣ = ΜΕΘΥΟΣ = ΠΑΛΕΥΣΗ = ΥΔΡΙΑΔΕΣ = ΦΘΙΕΣ = = ΘΕΙΟΝ ΠΥΡ (θείον πύρ) = ΘΕΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (θείος αριθμός)= ΘΕΙΟΣ ΝΟΜΟΣ (θείος νόμος), ΠΑΝΕΠΟΠΤΗΝ (πανεπόπτης, ο παρακολουθών τα πάντα) = ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΛΛΗΝ (το όνομα Έλλην),

ΓΛΑΥΚΟΝ (ακτινοβόλον) = 574 = ΔΥΝΟΝ = ΑΒΑΤΟΣ = ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΝ = ΣΑΓΡΟΣ = Σ+ΑΡΓΟΣ = ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΙ (αίγλη, ακτίς, απαύγασμα, αστραποβόλημα, εκπομπή ακτίνων, λαμπηδών, λάμψις, λαμπύρισμα, σέλας, σελάγισμα, φεγγοβολή, φωτοβολή, αμάρυγμα, αμάρυγξ, αντίλαμψις, αυγή, έκλαμψις, επιφωτισμός, μαρμαρυγή, περιαύγεια, φωταύγεια), = ΔΕΛΦΙΚΕ = ΔΟΡΥ = ΕΛΑΤΗΡΙΟΝ (ελατήριον, μέσον απομάκρυνσης, προώθησης ή απώθησης = ΣΕΙΡΗΝΑΣ = ΤΡΙΠΟΔΙ = ΦΙΔΙΝ
 


ΠΑΛΑΙΜΩΝΑ = 1013 = ΒΑΙΤΥΛΟΣ = ΕΦΥΡΗ = ΜΕΓΑΡΙΔΩΝ = ΜΕΛΙΚΗΡΩ =ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΕΛΛΗΝ = ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ (αρχάγγελος), ΕΥΧΗ (ευχή),  = ΚΟΜΗΤΗΣ ΛΑΜΠΑΔΙΑΣ (κομήτης Λαμπαδίας), = ΠΑΛΙΝΔΙΝΗΤΟΥ (παλινδίνητος, συνεχώς στροβιλιζόμενος, περιστρεφόμενος, επ. Ωκεανού // Mag.)


ΜΕΛΙΚΕΡΤΗΣ = 718 = ΜΟΡΦΗ = ΝΥΞΗΣ = ΝΙΝΥΗΣ = ΗΛΙΟΥΣ (επ. Διός, Απόλλωνος, θεός Ήλιος υιός Υπερίωνα [Υπεριονίδης, Υπερίων], Φαέθων, Σείριος Αστήρ, Διός Οφθαλμός, αβέλιος, αέλιος, αιθέριος, αιθέρος οφθαλμός, άλιος, ανέφελος, ασταθής, ειαρινός, εριφλεγής, ηέλιος, Ώρος, Ρά, Όσιρις, Νούς, Λόγος, ο ήλιος της δικαιοσύνης [Χριστός]) = ΜΟΡΦΗ 

ΜΕΛΙΚΕΡΤΗΝ = 568 = ΑΠΟΘΝΗΣΚΟΝ = ΑΦΑΝΕΙΑ = ΚΟΛΛΗΣΙΣ = ΚΟΛΥΜΒΑΔΑ = ΓΙΓΑΝΤΑΣ =  Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ = ΠΥΛΗΝ (πύλη, αύλειος, αύλειος θύρα) = ΡΗΞΙΝΟΟΣ (
ρηξίνοος, που διασχίζει την καρδιά και το πνεύμα [και τα εξασθενίζει], επ. Διονύσου), ΣΜΗΝΟΣ (σμήνος, άφεσις, αφεσμός, έθνος, εσμός, ουλαμός, σμάνος, σμήνον, στίφος, φύλον, κυψέλη, μελίσσι, μελισσολόι, κοπάδι, πλήθος, σμάρι, ομάς σύνολον).

Ο Μελι-κέρτης ο  υιός που(εκ του κιρνώ, κίρνημι) αναμειγνεύει, ανακατώνει υγρά σε κράμα, μετριάζει, βάζει κρασί και νερό στο ποτήρι, χύνει (εκ του Κιρνώ ) τον οίνο με το ύδωρ και ποιεί κράμα μαζί με μέλι  ή ο υιός της μελίκρας ή το μελίκρατον του κράματος μελιού και γάλατος που χύνεται προς τιμή των χθόνιων θεών και των νεκρών, το υδρόμελι, το οινόμελι ή το μέλι με το νερό …Ο μελικτάς ο ψάλτης και ο τραγουδιστής και ο αοιδός, με το μέλος και τα μελωδικά μέρη… δες και

Θύρσος κλάδος ο παρά Διονύσω

λόγω Ποσειδώνι και Διονύσω την πίτυν...συνεχίζεται...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...