30 Ιανουαρίου 2016

Κηφάς- Καφεύς -Κηφεύς

Συνεχίζοντας από το θαύμα του πολλαπλασιασμού των ιχθύων στην Λίμνη Τιβεριάδα και αφού αναλύσαμε τις ονομασίες που δίδονται στα Ευαγγέλια θα περάσω στην συνέχεια του θαύματος, και στις πληροφορίες που μας μεταφέρει…
Παρακάτω, λοιπόν, αναφέρει το Ευαγγέλιο τη συνέχεια μετά το ψάρεμα και την ανάσυρση των 153 ιχθύων, αλλά εδώ δεν μιλάμε μόνο για τον εύρεση  ή τον πολλαπλασιασμό των ιχθύων, εδώ μιλάμε πια και για τον Άρτο της ζωής και την συνεχή δημιουργία εντός του κόσμου, αλλά για την βρώση και ταυτοχρονα την συντήρηση της ζωής. Κι όχι μόνο της φυσικής ζωής αλλά και της αιώνιας – όπως μας μαθαίνουν τα ευαγγέλια…


33 ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
35 εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε.
 

Ο άρτος της ζωής και της δημιουργίας, ας δούμε κι έναν λεξάριθμο που έχει δοθεί σε προηγούμενα κείμενα
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΙΧΘΥΕΣ = 2779
=  ΧΡΙΣΤΟΣ Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
= Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΣΤΙ (ο άρτος της ζωής εστί, ο Χριστός // ΙωάνΕ. 6:48),

Όπως και τους επόμενους λεξάριθμους

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΨΑΡΙΑ = 2163
= ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
= ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
= Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ
= ΤΟΥΤΟΝ ΓΑΡ ΕΣΤΙΝ Ο ΘΕΟΣ
= ΒΡΟΤΕΙΟΝ ΣΩΜΑ ΕΣΤΙ (βρότειον σώμα εστι),
= Η ΒΟΥΛΗΦΟΡΟΣ ΔΥΝΑΜΙΣ (η βουληφόρος δύναμις),
Το ίδιο μας το βροτο- θνητὸ- σώμα με την βασική του  ανάγκη  για τροφή και ταυτόχρονα η ψυχή με την ανάγκη ή  την πρό-υπο-θεση για αθανασία, τουλάχιστον όπως μας τα έχουν διδάξει. Ο άρτος της ζωής, της αέναης δημιουργίας που μπορεί να προσφέρει την αθανασία των ανθρώπων με την ανανέωση των κυττάρων και την δημιουργία νέου γονιδιώματος «απέθαντων» αθάνατων, ανθρώπων.. Η βουληφόρος δύναμη η δύναμη που φέρει την Βούληση. Βούλομαι δηλαδή θέλω επιθυμώ, έχω κλπ.


Και ακόμα ένας λεξάριθμος ενδεικτικός των παραπάνω, που είδαμε και σε προηγούμενα κείμενα.
ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ = 1351 = ΤΟ ΩΑΡΙΟ


Το ωάριο είπαμε ότι είναι το γεννητικό κύτταρο (γαμέτης) των θηλυκών οργανισμών το οποίο βρίσκεται στην ωοθήκη, την κατά μέτρον ανθρώπου «κύστη» και με την σύλληψη επέρχετε και πολλαπλασιασμός του, εντός της, για την δημιουργία νέας ζωής.
Μέσω της γονιμοποίησης αρχίζει η διαδικασία της μίτωσης του γονιμοποιημένου ωαρίου. Η μίτωση είναι ο τρόπος κυτταρικής διαίρεσης, που εξασφαλίζει ότι τα νέα κύτταρα θα έχουν τον ίδιο αριθμό χρωματοσωμάτων με το αρχικό κύτταρο…
 

Το δίκτυ ή σαγήνη καλύπτει και από-καλύπτει τους εκατόν πενήντα τρεις ιχθύες – ο ένας ο καλός ιχθύς θα δημιουργήσει και θα φέρει ψάρια που θα γεμίσουν το δίκτυον. Οι πρώτοι εφτά μαθητές – εντός του κύκλου με τον αριθμό του Σίμωνα Πέτρου – κατά την ιστορία των ευαγγελίων, που θα δημιουργήσουν τον πρώτο κύκλο – της δημιουργίας ενός ευρύτερου φάσματος- «ανα-δημιουργίας» και «επανάληψης» νέων κύκλων…
Στους δύο πρώτους κύκλους, ο ένας με τους ήδη υπάρχοντες εφτά κύκλους(μαθητές) – ο ένας στο κέντρο ως βασικός λίθος- της δημιουργίας ως Πέτρος-Λίθος κι άλλοι έξι εντός του πρώτου, μέσα έναν κοινό στο εφαπτόμενο κύκλο.


Ο ΣΙΜΩΝ ΠΕΤΡΟΣ = 1925 =
=  ΚΥΣΤΕΩΣ (κύστη αλλά και κίστη (λατ. Cista, γερμ. kiste, αγγλ. chest & cist) δηλ. καλάθι, κοφίνι, κανίσκι, κάνιστρο, πανέρι, θήκη, κάμψα, κιβώτιο, ιματιοθήκη, σεντούκι πλεκτό, κουτί, καλάθι με σκέπασμα αλλά και αντίπηξ, κοίτη –λατ. Cubile, κοιτίδιον, κοιτίς, κίστη μικρή δηλ. σκυφάριον (λατ. Cistella)
Κύστη όμως είναι και ο άρτος σπογγίτης το αφράτο ψωμί ή το ψωμί με πώρους…
= ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ (αυτός που συμμετέχει ή συμπράττει, που συμμερίζεται, ο κοινωνός)
= ΣΩΜΑΤΟΥΡΓΙΑ ( σωματουργία η πλάση σώματος)
= ΤΙΘΑΣΣΕΥΩ (δαμάζω, τιθασεύω, ημερώνω, εξημερώνω, καταδαμάζω, κάνω ήμερο ένα ζώο (οικοδίαιτο), καλλιεργώ φυτά, μπολιάζω άγρια φυτά και τα κάνω ήμερα
=ΨΥΓΑΓΩΓΕΙ (ψυχαγωγέω οδηγώ τις ψυχές των πεθαμένων στον Αδη, θέλγω ψυχές, ευχαριστώ αυτούς που ακούν, τέρπω, ψυχαγωγώ, διασκεδάζω, παρηγορώ, αποπλανώ, ξελογιάζω, ξεμυαλίζω, ειμαι δουλέμπορος, ψυχομαχώ..
=ΨΥΧΕΣΘΑΙ (ψύχω – φυσώ, πνέω, αναπνέω, αερίζω, στεγνώνω, ψυχω, κρυώνω, ψυχραίνω, δροσίζω, σκοτώνω)
=ΨΥΧΘΕΙΣΑ (ψύχω ψυχωσις – εμψύχωσις, αναζωογόνηση
= ΥΠΕΡΚΟΣΜΙΩΣ (υπερκόσμιος, θείος, ουράνιος, που ξεπερνά τις εμπειρίες μας)
 =ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΩΝΟΣ (περιστερώνας, κατοικία περιστεριών, περιστεροβοτανο, περιστέριον) (λατ. Columbarium)
= ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΝΤΕΣ (περιστρέφω – ανακυκλευω, ανακυκλεω, ανακυκλόω, ειλισσω, είλλω, ειλυω, είλω, κυκλευω, κυκλόω, κωνάζω, κωνάω, κωνίζω, παραδινέω, περιδινέω, παραδινέω, περιγυρόω, ρεμβάζω, ρέμβω, σέλλω, στρέφω, τροχιάζω, τροχοδινέω κλπ
= ΠΕΡΙΣΤΥΛΩ (περιστύλιο, στοά περιβαλλομένη ολογυρα από κίονες, ή ο περιβαλλομενος από κιονοστοιχία,
= ΥΔΡΟΦΟΡΟΥΣΑΙ ( υδροφόρος δηλ ο φέρων νερό )
Πέτρος μπαίνει στο πλοίο, στη συνέχεια, έξι  ακόμα μαθητές τον ακολουθούν κατά τα ευαγγέλια. (Ιωάννης 21: 2-3)
Η αξία του ονόματος του Σίμωνα Πέτρου λεξαριθμικά είναι 1925. 


Ας μην ξεχνούμε όμως ότι το αρχικό όνομα του Πέτρου είναι  Σίμων – Μίνως-Μισών. Μίνως το όνομα του γενάρχη των κρητικών φυλών που κατέκλυσαν την περιοχή της Παλαιστίνης και του σημερινού Ισραήλ, αιώνες πριν την εμφάνιση των Εβραίων στις ακτές της Μεσογείου. Υιού του Ιωνά ή Ιωάννη ή Περιστεράς (Όμως υπενθυμίζω ότι και Ιωνάς, Ιωάννης/Ιωάννα ερμηνεύονται ως Περιστερά στα λεξικά και στα ερμηνευτικά κείμενα- δες παλιότερα κείμενα) 

 ή Ίωνα εκ της Ιωνίας κι όπου ΙΩΝΑΣ και  ‘Ιωνες και θυμίζω την Ιώ (που ήταν κόρη του Ινάχου και πρώτη ιέρεια της Ηρας), σχετίζεται όμως και με το θριαμβικό επιφώνημα ιωάν.
 ΙΩΝΑΣ αναγραμματισμός του ΙΑΣΩΝ = 1061 = ΑΙΣΩΝ = ΙΩΝΑΣ = ΑΠΟΛΛΩΝ.
 


"Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε. Συ είσαι ο Σίμων, ο υιός του Ιωνά. Συ θα ονομασθής Κηφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος". Ιωάννης,1,42

Πέτρος κ. Πετρής // θηλ. Πετρούλα. Προέρχεται από το αρχ. πέτρος «λίθος, πέτρα» < πέτρα με αλλαγή γένους. Στην Κ.Δ. το όνομα εμφανίζεται ως μετάφραση τού αραμ. Cepha «πέτρα, βράχος», ενώ υπάρχει παράλληλα και ο εξελληνισμένος τύπος της αραμαϊκής: Κηφάς (διαβάζουμε στον Iωάνν. 1, 42: Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς Ἰωάννου· σὺ κληθήσῃ Κηφᾶς (ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος). Μέσω τού λατ. Petrus το όνομα διαδόθηκε ευρέως σε ξέν. γλώσσες, λ.χ. αγγλ. Peter, γαλλ. Pierre, ισπ. Pedro, γερμ. Peter, ρωσ. Pyotr.
 


Το όνομα Κηφάς, ή Καφεύς σχετίζεται με τον Κηφέα τον πατέρα της Ανδρομέδας. Ο Ήλιος απ' τους Έλληνες λέγεται και Περσεύς. Ο Περσεύς ήταν γαμπρός του Κηφέως απ' την κόρη του Ανδρομέδα και η Τεγέα, που λεγόταν και Αφειδάντιος κλήρος, ήταν γνωστή και σαν «Καφέως Άστυ», άρα εκεί κατοικούσε αυτός ο Καφεύς (στα Δωρικά) ή Κηφεύς ή Κηφάς (στη γλώσσα του Ευαγγελίου).
 Ο Περσεύς είναι γενάρχης των Περσών ή Κηφήνων, που λέγονταν έτσι απ' τον πεθερό του Περσέως και κατοικούσαν στην περιοχή, που απ' αυτούς λεγόταν Περσία ή Ιράν και περιελάμβανε τότε όλη τη Μ. Ασία.
Ο Κηφάς είναι ο κύβος (9+9+9=27 ή 8+8+8=24) των γραμμάτων της ελληνικής γλώσσας
ταύτοχρονα η ΠΕΣΣΑ, λεξαριθμητικά δίδει 486, είναι ισόψηφη με τις έννοιες ΜΕΛΙΣΣΑ και ΠΕΤΡΑ, που είναι ο Πέτρος (Ματθ. Ις´, 18), το Βασίλειον του Ιησού, η Αιώνιος Βασιλεία, που είναι «για τα παιδιά»


Είναι όμως ο Πέτρος στην ουσία  ένας υιός του Περιστεριού/Περιστερά Ιωνά και στην ουσία οδηγεί στον Περιστερώνα –πλοιάριο κι άλλους αποστόλους..που περιστρέφονται γύρω του και τους ψυχαγωγεί – οδηγεί τις ψυχές τους και τους κάνει συμμέτοχους, εντός της κύστεως. Και ταυτόχρονα ένας νέος Εσσήν – ιερέας της μητέρας Κυβέλης- του κυβικού λίθου – τετραγώνου-  του εννιά της μαύρης Πέτρας (Κηφάς) Πέτρος, ο οποίος αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο πάνω στον οποίο  είναι κτισμένη η εκκλησία - που εμφανίζεται και θεωρείται και ως ο πρώτος πάπας της Νέας Χριστιανικής εκκλησιάς, της Ρώμης… Κι ως υπενθύμιση η σχέση του Ιωνά με το κήτος και την τρίημερο ταφή –

 Ὥσπερ Ἰωνᾶς ἦν ἐν τῇ  
κοιλίᾳ τοῦ κήτους, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς κατὰ τὸ τριήμερον τοῦ χρόνου διάστημα, πρὸς δὲ τὸν λῃστὴν ὅτι Σήμερον μετ' ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ, πρὸς δὲ τὸν πατέρα ὅτι Εἰς χεῖράς σου παρατίθημι τὸ πνεῦμά μου.

Eusebius Scr. Eccl., Theol., Commentarius in Isaiam
Book 1, section 44, line 14

oμοίως "ἐκ βάθους" ἦν «σημεῖον Ἰωνᾶς» «ἐκ τῆς κοιλίας τοῦ κήτους» προϊὼν καὶ Νινευίταις ἀλλοφύλοις ἀνδράσιν κηρύττων.


 Όπου ο  Προφήτης ΙΩΝΑΣ αποτελεί αντίγραφο στην ουσία του Αρ-ΙΩΝΑ/ος 

Αν έχουμε έναν  κύκλο  με περιφέρεια 1925 τότε  μπορεί να γεμίσει με έξι παρόμοιους κύκλους που εκπροσωπεί και τους υπόλοιπους έξι μαθητές, εντός της βάρκας-πλοιαρίου. Κάθε κύκλος αγγίζει το κέντρο και την περίμετρο. Στη συνέχεια, ένας κύκλος περικλείει τους επτά κύκλους. Η διάμετρός του είναι 1224. Όμως ο αριθμός του 1224 είναι ο λεξάριθμος των ΙΧΘΥΕΣ = 1224, όμοια όμως και των

ΙΧΘΥΕΣ = 1224 = ΜΥΣΤΙΔΟΣ (Μύστις, μυστηριακός, μυημένος, κατηχητής, μυητής, μυσταγωγός, μυστήρ, μυστοδότης, οργιαστής, τελεστής, τελέστωρ,  τελεστικός, τελέτης)
=  ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΑΓΙΟΝ  (κρύφιον μυστήριον, αγιον ιερόν, ιρον, κλπ
= ΠΑΓΚΟΣΜΙΩ (παγκόσμιος, οικουμενικός, ο ανήκων σ΄ολο τον κόσμο, κοινός για όλους)
= ΠΟΛΥΔΟΤΟΣ (ο εχων διάθεση να προσφέρει πολλά, ο  διδων και ο διανομέας μοιραστής, δωρητής κλπ0
= ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΣ (Δροσερός πολύ)
= ΣΠΟΝΔΟΦΟΡΟΙ (οι φέροντες προτάσεις για σπονδές, οι προτείνοντες διαπραγματευσεις, οι προτεινοντες ειρήνη ή εκεχειρία,
= ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΑ (ιερουργία, μυσταγωγία, οργιασμός, ή τελετηφορία λατ.. sacrum)
= ΤΡΑΓΟΠΟΥΣ (αιγιπόδης, αιγίπους, τραγοσκελής, τραγοπόδαρος, τραγοπόδης)
= ΤΡΑΠΕΖΟΥΣΙΑΝ (τραπεζούς δηλ. ο του τραπεζιού, ο παράσιτος, που τρέφεται από άλλον, παρακεντές, ο χαραμοφάης)
= ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙΝ
= ΩΓΥΓΙΗ (Ωγυγία η Θήβα, Ωγύγιος ο Διονυσος, πανάρχαιος, ο από αρχαιοτάτων χρόνων, ο σεμνός- ωγύγιος χρονος και μήκος δηλ. πανάρχαιος χρόνος)
= ΩΔΗΓΗΣΑΣ (Οδηγέω – δειχνω το δρόμο, γίνομαι οδηγός, διδάσκω, εκπαιδεύω)
= ΑΓΚΥΛΟΤΟΞΟΣ (Καμπυλότοξος, Αργυρότοξος ο Απόλλων)
= ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΗ (αποκρύπτομαι δηλ. κρύβομαι, γίνομαι αφανής)
= ΔΟΛΟΠΛΟΚΩΝ (δολοπλόκος δηλ. μηχανορράφος, ραδιουργος, χαλκευτής, σκευωρός, σπίουνος)
= ΕΞΑΠΤΕΡΥΓΟΣ ( ο με έξι πτέρυγες – βλέπε και σχήμα εντός αρχικού κύκλου-
= ΘΕΟΦΟΡΟΥ ( ο βαστών επάνω του το Θεό, φέρων Θεό, θεικός, ο εμπνεόμενος υπο θεού, Θεόπνευστος, ένθεος)
= ΙΕΡΟΨΑΛΤΗ (ο ψάλλων σε ναό, ο ψάλτης ιερών ασμάτων)
= ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΝ ( ο της λατρείας, ιαρός, ιερός, ιρός, προσκυνητικός)

Όμοια και στο προηγούμενο κείμενο είδαμε το άνθος της ζωής ως μια από τις απεικονίσεις των 7 κύκλων- αποστόλων εντός του εξωτερικού κύκλου – βάρκα/Πλοιαρίου όμως παρακάτω βλέπουμε μια ακόμα παραλλαγή η  απεικόνιση των 6 ημερών της δημιουργίας ..

Όπως και άλλα γραφικά σε αυτήν τη σελίδα, είναι μια παραλλαγή του σχεδιασμού του σπόρου της ζωή, ή άνθους της ζωής η οποία σχετίζεται άμεσα και με τις έξι ημέρες της δημιουργίας -

 β. Ο Ιησούς λέει στους άνδρες να ρίξουν το δίχτυ από την άλλη πλευρά της βάρκας, πλοιαρίου. (Ιωάννης 21: 6)
Το δίχτυ ρίχνεται από την δεξιά πλευρά του πρώτου μεγάλου κύκλου που αντιπροσωπεύει τη βάρκα/πλοιάριο, με τους 6+1 αποστόλου. Δημιουργειται έτσι ένα άλλο τόξο, κι είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί τώρα την «κύστη ιχθύων » ή το μέτρο του ιχθύος. Ένα μεγάλο ψάρι (ρομβοειδές) εντός της κίστης που έλκεται προς τα δεξιά.
 

γ. Ο Πέτρος είναι γυμνός. Αυτός τυλίγετε με το πανωφόρι του (Επενδύτη) γύρω του, και μπαίνει στη θάλασσα και επιστρέφει εντός  του σκάφους. (Ιωάννης 21: 7)


1 Μετὰ ταῦτα ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς Τιβεριάδος• ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. 2 ἦσαν ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὁ λεγόμενος Δίδυμος, καὶ Ναθαναὴλ ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου καὶ ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 3 λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος• Ὑπάγω ἁλιεύειν. λέγουσιν αὐτῷ• Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθύς, καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν. 4 πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης ἔστη ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸν αἰγιαλόν• οὐ μέντοι ᾔδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ἐστι. 5 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• Παιδία, μή τι προσφάγιον ἔχετε; ἀπεκρίθησαν αὐτῷ• Οὔ. 6 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς• Βάλετε εἰς τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε. ἔβαλον οὖν, καὶ οὐκέτι αὐτὸ ἑλκύσαι ἴσχυσαν ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν ἰχθύων. 7 λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, τῷ Πέτρῳ• Ὁ Κύριός ἐστι. Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ Κύριός ἐστι, τὸν ἐπενδύτην διεζώσατοἦν γὰρ γυμνός• καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν• 8 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον• οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ' ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων• σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 9 ὡς οὖν ἀπέβησαν εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν ἀνθρακιὰν κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον καὶ ἄρτον. 10 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν ὀψαρίων ὧν ἐπιάσατε νῦν. 11 ἀνέβη Σίμων Πέτρος καὶ εἵλκυσε τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς, μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντήκοντα τριῶν• καὶ τοσούτων ὄντων οὐκ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 12 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς• Δεῦτε ἀριστήσατε. οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτόν σὺ τίς εἶ, εἰδότες ὅτι ὁ Κύριός ἐστιν. 13 ἔρχεται οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 14 Τοῦτο ἤδη τρίτον ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 15 Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς• Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ• Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ• Βόσκε τὰ ἀρνία μου. 16 λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον• Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; λέγει αὐτῷ• Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ• Ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 17 λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον• Σίμων Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον, φιλεῖς με, καὶ εἶπεν αὐτῷ• Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε. λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• Βόσκε τὰ πρόβατά μου. 18 ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἦς νεώτερος, ἐζώννυες σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες• ὅταν δὲ γηράσῃς, ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 19 τοῦτο δὲ εἶπε σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. καὶ τοῦτο εἰπὼν λέγει αὐτῷ• Ἀκολούθει μοι. 20 ἐπιστραφεὶς δὲ ὁ Πέτρος βλέπει τὸν μαθητὴν ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε• Κύριε, τίς ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 21 τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ• Κύριε, οὗτος δὲ τί; 22 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς• Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; σύ ἀκολούθει μοι. 23 ἐξῆλθεν οὖν ὁ λόγος οὗτος εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει• καὶ οὐκ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει, ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρὸς σέ; 24 Οὗτός ἐστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων καὶ γράψας ταῦτα, καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25 ἔστι δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ' ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον χωρῆσαι τὰ γραφόμενα βιβλία. Ἀμήν.

Το αντίστοιχο μέτρο των ιχθύων  έχει συνταχθεί από την δεξιά πλευρά, με τον κύκλο/πλοιάριο του Πέτρου εντός του νερού. Το ύψος του είναι 1060, η οποία είναι η αξία του  λεξαρίθμου για το πανωφόρι του ψαρά απόστολου Πέτρου. Από την μια πλευρά σύρετε το δίχτυ που περιέχει τον μεγάλο ιχθύ που μέσα του φέρει όμως τους 16 μικρότερους ρόμβους –ιχθύες και τώρα έχουμε βρει το σύνολο των 153. Κάθε μικρό "ψάρι" έχει πλάτος 153, και υπάρχουν συνολικά  υπάρχουν 17 ψάρια: 16 μικρά και ένα μεγάλο, το οποίο τα περικλείει. Εξάλλου το 153 είναι το άθροισμα των αριθμών από το 1 έως 17.

 Μοναδικός αριθμός το 153 καθώς εμ-περιέχει μια σειρά αριθμών που κρύβονται στις μαθηματικές πράξεις που τον χαρακτηρίζουν.
Καταρχήν είναι ο αριθμός που προκύπτει από την πρόσθεση των 17 αριθμών  1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153


συνεχίζεται...

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

αυτό με τον Κηφά και τους Κηφήνες είναι πολύ ενδιαφέρον σχετικά και με τον κηφήνα των μελισσών, του οποίου το γενεαλογικό δένδρο παρουσιάζει ιδιαιτερότητα και σχετίζεται με την ακολουθία του Φιμπονάτσι, ουσιαστικά έχει μόνο μητέρα, τη βασίλισσα του μελισσιού, χωρίς πατέρα https://en.wikipedia.org/wiki/Drone_(bee)#Drone_genetics

Ατάργα τις είπε...


Σας ευχαριστώ για το σχολιό σας.
Το θέμα με τις μέλισσες και τους Εσσήνες κηφήνες είναι κάποιο απο τα μελλοντικά άρθρα του Blog. Αν και αναφορές υπάρχουν αρκετές και σε προηγούμενες αναρτήσεις.

Καλη σας μέρα

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...