30 Νοεμβρίου 2010

Περί της Ρέας / Σεμιράμιδος

Fragmentum Lexici Graeci, Lexicon (fragmentum) (fort. auctore Nicephoro Gregora)

Δημήτηρ πόλεως στ καταρκτική, οονε γ.
 θεν κα πυργοφόρον ατν γράφουσι.
λέγεται δ κα Κυβέλη π το κυβικο σχήματος
κατ γεωμετρίαν γ, δι τ βάσιμον κα στάσιμον,
ε κα σφαιρικν ο στοϊκο ταύτην ρίζονται.

Η Κυβέλη δεν είναι άλλη από την Ρέα όπως αυτή λατρεύετε εις το όρος ΚΥΒΕΛΑ της πόλης της Φρυγίας και μια σειρά ακόμα από επίθετα δεν  είναι τίποτα άλλο παρά οι άλλες ονομασίες/ιδιότητες της Δηούς/Δήμητρας της Μεγάλης Μητέρας Θεάς.

Μέχρι τώρα έχουν αναλυθεί οι σχέσεις της Μητέρας Θεάς Ρέας με την Κυβέλη την Δήμητρα  τη Δηώ καθώς και την Σεμέλη.

ΡΕΑΝ  ΚΥΒΕΛΗΝ = 671 =  ΑΝΑΔΕΛΦΟΙ (οι μη έχοντες αδέλφια) = ΑϋΛΟΝ ΟΝ = ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ (αρχαία πολη Μαγνησίας αφιερωμένη στη ΔΗΜΗΤΡΑ) = ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ = ΙΕΡΟΝ ΣΕΛΑΣ = ΚΑΛΛΙΣΤΟΙ

Μάλιστα είχα αναφέρει ότι η σύνδεση  με την πυργοφέρουσα Κυβέλη/Ρέα καθώς και τα κυβικά σχήματα, πύργους θα εξετασθεί σε επόμενο κείμενο.

Ξεκινώντας  λοιπον  αναφέρω ότι έχω ήδη ανεβάσει αρκετές φωτογραφίες αγαλμάτων στις οποίες, όσοι ήταν προσεκτικοί θα είδαν την Εφέσια Αρτέμιδα, την Κυβέλη, την Ρέα, την Δήμητρα ακόμα και σε φωτογραφία του Μουσείου της Ελευσίνας να φέρει στην κεφαλή της πύργο,  κάστρο,  τείχη, ή κά(νι)στρο.


Η Πυργοφορούσα θεά δεν είναι άλλη από την Ρέα ή Σεμιράμιδα,  γνωστή κι ως Shamiram στα αραμαϊκά. Πολλές ιστορίες υπάρχουν γύρω από την προσωπικότητά της, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες ταύτισής της με αληθινά πρόσωπα. Το όνομα "Σεμίραμις" είναι εξελληνισμένη μορφή του ακκαδικού ονόματος "Sammur-amat", που σημαίνει "δώρο της θάλασσας". Μια πρώτη αναφορά για όσους δεν γνωρίζουν την Σεμίραμις.

Στα παρακάτω κείμενα θα υπάρξει μια πρώτη καταγραφή κειμένων που την αφορούν και αναφέρονται στην ζωή της και στο έργο της.
Υπάρχουν πληροφορίες γι' αυτήν, όπως τού Ευσεβίου και τού Στράβωνα και άλλων συγγραφέων. Ο Ευσέβιος μας δίνει την πληροφορία ότι η Σεμίραμις έζησε 42 χρόνια μετά το θάνατο τού συζύγου της Νίνου, στα οποία και βασίλευσε, και ότι ο Αβραάμ γεννήθηκε 9 χρόνια πριν από το τέλος τής βασιλείας τού Νίνου. Επίσης, από το Στράβωνα, μαθαίνουμε ότι η Σεμίραμις μετά το θάνατο τού Νίνου, βασίλισσα πια  ηγήθηκε πολλών νικηφόρων πολέμων, ενώ μαζί με το Βήλο φέρεται σαν ιδρύτρια τής Βαβυλώνας, την οποία έκτισε επί σχεδίου μεγαλυτέρου τής Νινευή (Στράβων C 84). Επίσης, σ' αυτήν αποδίδεται το ένα από τα 7 θαύματα τού κόσμου, οι Κρεμαστοί κήποι τής Βαβυλώνας.

Όμως οι μύθοι είναι σίγουρα παλιότεροι και οι συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης προσπαθούν να την εντάξουν χρονολογικά βάσει της δικής τους χρονολόγησης, έτσι ώστε να εντοπισθεί στην ιστορία η δημιουργία τής Νινευή η οποία αποδίδεται στον σύζυγο τής Σεμίραμης και ταυτίζεται με τον Ασσούρ τής Γένεσης και το χτίσιμο τής Βαβυλώνας.

Η ταύτιση τού Νίνου με τον Ασσούρ, και μια ατελείωτη και αυθαίρετη ονοματολογική ταύτιση άσχετων μεταξύ τους ιστορικών και μυθικών προσώπων, συμπλέκει στην ιστορία τον Νώε, τον Νεβρώδ, τη Σεμίραμις, την Αφροδίτη, την Αστάρτη κλπ. Όλα αυτά βέβαια, με βάση κυρίως τις χρονολογήσεις με βάση το Εβραϊκό κείμενο, του οποίου οι χρονολογήσεις αποδεδειγμένα είναι λάθος, καθώς  έχουν «διορθωθεί» από κάποιους οι χρονολογήσεις τού πρωτοτύπου κειμένου! Τη σύγχυση αυτή επιτείνει και η παρερμηνεία τής αφήγησης τού τοπικού κατακλυσμού τού Νώε, ως δήθεν "παγκόσμιου", με συνέπεια να θεωρείται ο Νώε ως προπάτορας όλης τής ανθρωπότητας, και να γίνεται προσπάθεια να ταυτισθούν οι προπάτορες όλων των εθνών με τα παιδιά και τα εγγόνια του, που αναφέρονται στη Γένεση.
Ο μύθος τής Σεμίραμης πιθανόν να ταυτίστηκε με τους αιώνες, με τους μύθους τής Αφροδίτης και τής Αστάρτης, όχι όμως ότι οι αρχαίες αυτές "θεές" είχαν την αρχή τους στη Σεμίραμις αλλα ίσως το ονομα που τη αποδίδετε δεν είναι παρά η ονομασία της Ρέας, Κυβέλης, Δήμητρας στην περιοχή της Ασσυρίας και της Βαβυλωνίας και φτάνει να διασωζετε ακόμα και σε μύθους των Αρμενίων στα βάθη της Ασίας και των Ινδιών που την αναφέρουν ως δική του βασίλισσα με την ονομασία της Shamiram και ακόμα και σήμερα υπάρχει και ομώνυμη πόλη
Η ονομασία της και μόνο την ταυτίζει απευθείας με την ελληνική Ρέα και την Αφροδίτη και την Ασταρτη/Ισταρ  των Αιγυπτίων.

Η Σεμίραμις ειναι σύζυγος του Νίνου ή Νεβρώδ του πρώτου θεοποιημένου βασιλέα. Όμως στην δική μας μυθολογια είναι η μεγάλη μητέρα θεών η Ρέα και είναι συζυγος Κρόνου/Χρόνου
Ο Πλούταρχος στις βιογραφίες του αναφέρει ότι παρότι η Σεμίραμις ήταν Γυναίκα κατά την ηγεμονία της δημιούργησε στόλους και εξόπλιζε φάλαγγες και έκτιζε και τείχιζε Βαβυλώνες και έπλεε ο στόλος της τριγύρω από τον Εύξεινο πόντο και  την Ερυθρά θάλασσα και κατάστρεφε Αιθίοπες και Αραβες.

Οι  εκστρατείες της, καθώς πρέπει να την φανταστούμε ως μια οπλισμένη γυναίκα που ηγείτο των εκστρατειών της, μια Αμαζόνα, ή μια Αρτέμιδα οπλισμένη, την οδήγησαν μέχρι τα βαθη των Ινδιών.
Ετσι βλέπουμε ότι η πρώτη γυναίκα που αναφέρετε να χτίζει πόλεις, να θέτει δηλαδή τον θεμέλιο λίθο,  να τιθασεύει ποταμούς, να χτίζει γεφύρια, να καθελκύει καράβια και να εκπολιτίζει λαούς δεν είναι άλλη από την Σεμιράμις.


Plutarchus Biogr., Phil., De Alexandri magni fortuna aut virtute (326d-345b)
Stephanus page 336, section C, line 1

                       τς γρ ατς δυνάμεως ποκει-
μένης κα γεμονίας Σεμίραμις μν οσα γυν στόλους
πλήρου κα φάλαγγας πλιζε κα Βαβυλνας κτιζε,
κα περιέπλει τν ρυθρν θάλασσαν Αθίοπας κατα-
στρεφομένη κα ραβας,

Τάδε νεστιν ν τ δευτέρ τν Διοδώρου βίβλων.

 Περ Νίνου το πρώτου βασιλεύσαντος κατ τν σίαν
κα τν π' ατο πραχθέντων.
 Περ τς Σεμιράμιδος γενέσεως κα τς περ ατν
αξήσεως.
 ς Νίνος βασιλες γημε τν Σεμίραμιν δι τν ρε-
τν ατς.
 ς Σεμίραμις τελευτήσαντος Νίνου διαδεξαμένη τν
βασιλείαν πολλς κα μεγάλας πράξεις πετελέσατο.
 Κτίσις Βαβυλνος κα τς κατ' ατν κατασκευς
[παγγελία].
 Περ το κρεμαστο λεγομένου κήπου κα τν λλων
τν κατ τν Βαβυλωνίαν παραδόξων.
 Στρατεία Σεμιράμιδος ες Αγυπτον κα Αθιοπίαν, τι
δ τν νδικήν.
 Περ τν πογόνων ταύτης [κα] τν βασιλευσάντων
κατ τν σίαν κα τς κατ' ατος τρυφς τε κα ῥᾳθυμίας.
 ς σχατος Σαρδανάπαλλος βασιλες δι τρυφν πέ-
βαλε τν ρχν π ρβάκου το Μήδου. 

....
   δ Σεμίραμις κτισε κα λλας πόλεις παρ
τν ποταμν τόν τε Εφράτην κα τν Τίγριν, ν
ας μπόρια κατεσκεύασε τος φορτία διακομίζουσιν
κ τς Μηδίας κα Παραιτακηνς κα πάσης τς
σύνεγγυς χώρας. μετ γρ τν Νελον κα Γάγγην
ντες πισημότατοι σχεδν τν κατ τν σίαν πο-
ταμν Εφράτης κα Τίγρις τς μν πηγς χουσιν
κ τν ρμενίων ρν, διεστήκασι δ' π' λλή-
λων σταδίους δισχιλίους κα πεντακοσίους· νε-
χθέντες δ δι Μηδίας κα Παραιτακηνς μβάλ-
λουσιν ες τν Μεσοποταμίαν, ν πολαμβάνοντες
ες μέσον ατιοι κατέστησαν τ χώρ ταύτης τς
προσηγορίας· μετ δ τατα τν Βαβυλωνίαν διελ-
θόντες ες τν ρυθρν ξερεύγονται θάλατταν.


πε δ' ατ πάντα τ πρς τν πόλεμον κατε-
σκεύαστο, πρς τν Σεμίραμιν καθ' δν οσαν
πέστειλεν γγέλους, γκαλν τι προκατάρχεται
το πολέμου μηδν δικηθεσα· πολλ δ κα ρ-
ρητα κατ' ατς ς ταίρας βλασφημήσας δι τν
γραμμάτων κα θεος πιμαρτυράμενος, πείλει κατα-
πολεμήσας ατν σταυρ προσηλώσειν. δ Σεμί-
ραμις ναγνοσα τν πιστολν κα καταγελάσασα
τν γεγραμμένων, δι τν ργων φησε τν νδν  
πειράσεσθαι τς περ ατν ρετς. πε δ προ-
άγουσα μετ τς δυνάμεως π τν νδν ποταμν
παρεγενήθη, κατέλαβε τ τν πολεμίων πλοα πρς
μάχην τοιμα. διόπερ κα ατ καταρτίσασα ταχέως
τς νας κα πληρώσασα τν κρατίστων πιβατν
συνεστήσατο κατ τν ποταμν ναυμαχίαν, συμφι-
λοτιμουμένων κα τν παρεμβεβληκότων παρ τ
εθρον πεζν. π πολν δ χρόνον το κινδύνου
παρατείνοντος κα προθύμως κατέρων γωνισα-
μένων, τ τελευταον Σεμίραμις νίκησε κα
διέφθειρε τν πλοίων περ χίλια, συνέλαβε δ' αχ-
μαλώτους οκ λίγους. παρθεσα δ τ νίκ τς
ν τ ποταμ νήσους κα πόλεις ξηνδραποδίσατο,
κα συνήγαγεν αχμαλώτων σωμάτων πρ τς δέκα
μυριάδας. μετ δ ταθ' μν τν νδν βασιλες
πήγαγε τν δύναμιν π το ποταμο, προσποι-
ούμενος μν ναχωρεν δι φόβον, τ δ' ληθεί
βουλόμενος τος πολεμίους προτρέψασθαι διαβναι
τν ποταμόν. δ Σεμίραμις, κατ νον ατ τν
πραγμάτων προχωρούντων, ζευξε τν ποταμν κατα-
σκευάσασα πολυτελ κα μεγάλην γέφυραν, δι' ς
πασαν διακομίσασα τν δύναμιν π μν το ζεύγ-
ματος φυλακν κατέλιπεν νδρν ξακισμυρίων, τ
δ' λλ στρατι προγεν πιδιώκουσα τος νδούς,
προηγουμένων τν εδώλων, πως ο τν πολεμίων
κατάσκοποι τ βασιλε παγγείλωσι τ πλθος τν
παρ' ατ θηρίων.Dionysius Perieg., Orbis descriptio
Line 1006

πρς δ νότον Βαβυλν ερ πόλις, ν ά τε πσαν
τείχεσιν ρραγέεσσι Σεμίραμις στεφάνωσεν·
ατρ π' κροπόληϊ μέγαν δόμον εσατο Βήλ,
χρυσ τ' δ' λέφαντι κα ργύρ σκήσασα.
κα τς τοι πεδίον περιώσιον, νθα τε πολλο
κρόκομοι φοίνικες πηρεφέες πεφύασιν.
να μν κα χρυσοο φέρει χαριέστερον λλο,
γρς βηρύλλου γλαυκν λίθον, περ χρον
φύεται ν προβολς φιήτιδος νδοθι πέτρης.
ατρ πρ Βαβυλνος π πνοιν βορέαο


Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica
Part+volume 3,1, page 205, line 23

ς ν σκάλωνι γημε τν Δερκετώ. κα ξ ατς σχε τν Σεμί-
ραμιν, τις κα Βαβυλώνια τείχη κατεσκεύασεν.

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica
Part+volume 3,1, page 389, line 5

                                      <Θυάτειρα> πόλις Λυδίας, πρότε-
ρον Πελόπεια κα Σεμίραμις, π Σελεύκου το Νικάτορος Λυσιμάχ
πολεμοντος κα κούσαντος, τι θυγάτηρ ατ γέγονε, τν πόλιν
κάλεσε Θυγάτειρα.Cassius Dio Hist., Historiae Romanae (versio 1 in volumine 3)
Book 68, chapter 27, section 1a, line 1

           
λ.) Xiphilinus 231, 13
– 16 R. St.  
        ( δ Σεμίραμις ... πόλιν ...
πυργώσατο ....) σταδίων τν πε-  
ριμέτρον χουσαν κατ Κοκκειανν
Κάσσιον Δίωνα τετρακοσίων.
εʹ τείχη Βαβυλνος

34.4
Σεμίραμις ς βασιλικν πλούτησεν πίνοιαν. τοιγαρ-
ον πέθανεν θεάματος θησαυρν πολείπουσα. Βα-
βυλνα γρ τείχισεν τριακοσίων ξήκοντα σταδίων
βαλλομένη θεμελίωσιν, στε τν περίμετρον τς πό-
λεως μεροδρόμου κόπον χειν. στι δ' οκ ν τ με-
γέθει μόνον τ θαυμαστόν, λλ κα περ τν σφά-
λειαν τς οκοδομίας κα περ τ πλάτη τν μέσων τό-
πων· πτ γρ πλίνθ {σφάλτ} δεδώμηται.
 κα τ μν ψος στ το τείχους πλέον πεντήκον-
τα πήχεων, τ δ πλάτη τν παραδρομίδων ρματα
τέτρωρα τέσσαρα κατ τν ατν καιρν διιππεύει.
πολύστατοι δ κα συνεχες ο πύργοι δέξασθαι τος
χωρήμασι δυνάμενοι στρατοπέδου πλθος. τοιγαρον
πόλις στν τς Περσίδος προτείχισμα κα λέληθεν
ν ατ τν οκουμένην κατακεκλεικυα·
 τοσαται μυριάδες νθρώπων τν λον ατς κύ-
κλον κατοικοσιν. τηλικαύτην δ δυσκόλως λλ
χώραν γεωργοσιν, τηλικαύτην Βαβυλν οκουμένην
χει, κα παρ μόνοις κείνοις ντς το τείχους
ποδημοσιν κατοικοντες.  


Symeon Logothetes Hist., Chronicon (sub nomine Leonis Grammatici vel Theodosii Melisseni vel Julii Pollucis) (redactio A + B operis sub t
Page 26, line 16

 Κατ τούτους τος χρόνους ναχος πρτος ργους
βασίλευσε, κα π τούτοις λας διατρίβει ν τ ρήμ
τη τεσσαράκοντα. Φορωνες ργείων βασίλευσε, καθ' ν
π γύγου κατακλυσμς π λλήνων στορεται. κα
σσυρίων μετ Πκον τν βασιλέα τν πρτον, ς ν Κρή-
τ πέθανεν, ς κα τος τότε καιρος Ζες μετωνομάσθη, Σε-
μίραμις δ Νίνου βασίλευσεν.


ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΙΣ ΣΥΝΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΙΑΙ.
 Σεμίραμις. Θυγατρ μν, ς φησι Κτησίας,
Δερκετος τς Συρίας θεο κα Σύρου τινός, τις
τράφη π Σιμόεντος, πηρέτου το βασιλέως Νίνου.
γαμηθεσα δ ννέ, πάρχ τιν βασιλικ, εχεν υούς.
λοσα δ Βάκτρα μετ το νδρός *, πιγνος Νίνος
δη γηραις ν γάμησεν. δ τέκνωσεν ξ ατο
Νίνυαν παδα. μετ δ τν Νίνου θάνατον τείχισε τν
Βαβυλνα πτ πλίνθ κα σφάλτ κα τ το Βήλου
ερν κατεσκεύασεν. πιβουλευθεσα δ π το υο
Νινύου τελεύτησεν, τη βιώσασα ξʹ, βασιλεύσασα
τη μβʹ.


Paraphrases In Dionysium Periegetam, In Dionysii periegetae orbis descriptionem (4174: 001)
Geographi Graeci minores, vol. 2”, Ed. Müller, K.
Paris: Didot, 1861, Repr. 1965.
Section 1001-1016, line 8

Σεμίραμις·> ατη βασιλεύσασα τν σσυρίων πρώτη κα κατα-
δυναστεύσασα κα πολλος νθρώπους νελοσα πρτα μν ξερε τ
μέταλλα, τος δ αχμαλώτοις τν τούτων ργασίαν πέτρεψε. περι-
έθηκε δ κα τείχη πρώτη τ Νινευί, μετονομάσασα ταύτην Βαβυλνα.
κα τος ποταμος περιεβάλετο στόμια κα τς πυραμίδας νήγειρε
κα πρς τν κεανν διαπλεύσασα τος πρς ατν οκοντας
στόρησεν· εσ δ ο Αθίοπες. κα μηρος δ φησί· Ζες γρ ς
κεανν μετ' μύμονας Αθιοπας χθιζς βη. κα τος μν επεν
τριχας εναι π τς το λίου θέρμης κεκαυμένους, λογώδη βοσκο-
μένους δίαιταν· τος δ τν παραλίαν οκοντας γνοεν κα τς ν
γ φυομένας βοτάνας, τ δ τν χθύων ρκεσθαι βρώσει. κε δ
εναι κα τν παράδεισον· πάντα γρ σα εώδη κα ναγκαα ν
τος τόποις κείνοις ερίσκεται. τν δ Σεμίραμιν κα έαν κάλουν.
Σεμίραμις λέγει Δερκεταί· πιθι κα διευτρέπιζε τρίτον τος στρα-
τείαν, ρξάμενος κ τε λλησπόντου κα Λιβύης, χρι Βάκτρων, πεζο
μν μυριάδας τʹ, ππικο δ ρʹ, δρεπανηφόρων δ ρμάτων μυριάδας
ιʹ, νδρν π καμήλων μαχομένων τ σον πλθος· λλων δ κα-
μήλων, ς τι ν γ δέωμαι, μυριάδας κʹ, βύρσας δ βον μοδε-
ψητν ες λʹ μυριάδας· νας δ ν Βάκτροις ναυπηγεσθαι γʹ μακρς
χαλκεμβόλους, πληρώματα δ ατας μοίως κ τε Συρίας κα Φοινίκης
κα Αγύπτου κα Κύπρου κα Κιλικίας τν τε παραλίων μερν χρι λ-
λησπόντου. τι ατ ρμσα π' νδος εδωλα λεφάντινα ξύλινα
συμπήγνυται ες μυριάδας κʹ, μελλον οσειν α κάμηλοι, τ ντς
μπεπλησμένα φρυγάνου κα φορυτο, ς εβάστακτα εη· τ δ
ξωθεν ατν περιεβύρσωσεν· πιβάτας δ φ' κάστην κάμηλον δύο
ταξεν Αθίοπας τοξεύειν κα κοντίζειν. κα πέρασε τν νδν τν
ποταμόν, στις στν πρ ρʹ σταδίους τ πλάτος, κα ζεύγνυσι γέφυ-
ραν, στενότατος εναι δόκει. ν δ μκος μν ξʹ σταδίων· πλάτος
δ π τʹ. τ δ εδωλα σαν κʹ μυριάδες. ατ κνεύσασα τν
ποταμν τν ... κα ντς τς κοίτης τούτου κτίσασα παλάτια π
ψωμάτων γχορήγων σφαλτωμένων αθις πέλυσεν ες τν κοίτην   ΣυνεχίζετεΑρχική σελίδα

Περί Καβείρων και ΚορυβάντωνΔεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...