16 Δεκεμβρίου 2010

Περι Παραδείσου

Η Σεμίραμις εχει γεννηθεί κατά τους μύθους από την Δερκετώ ( από αυτήν που κοιτάζει, ρίχνει βλέμμα, φεγγοβολά, φέγγει, λάμπει και ζεί. (δερκευνής αυτος που δεν κοιμάται ποτέ)
Μια κόρη της Θαλάσσας ή μια κορη θαλασσοθεάς της Μανα-Θαλασσας ή της ΜαναΜάρε ή Μαρας  που πολλές φορές απεικονίζεται με θαλάσσια ουρά σαν τις γοργόνες να εξέρχετε από το υγρό στοιχείο, στην ουσία να είναι μια ακόμα κόρη της Θάλασσας. Μια  Θαλασσαία η Θαλασσίγονος, όμως τα παραπάνω δεν είναι παρα επίθετα της Αφροδίτης.

Άλλοι μύθοι αναφέρουν ότι εχει γεννηθεί από ωον περιστεράς που έπεσε εις τον Εφράτη. Ως άλλη Αφροδίτη.

«Όταν έπεσε εκ του Ουρανού ωόν περιστεράς εις τον Ευφράτην ποταμόν τα δε κύματα του ποταμού εξεβαλον αυτόν εις την γην, και ούτως εγεννήθη εκ του ωού εκείνου η Αφροδίτη ή οποία ωνομάσθη ύστερον Συρία Θεά».  Σταγειρίτου Αθ. Ωγυγία τομος Α. σελ 350.

Εκ ωού όμως γεννιέται και η Ελένη (φωτεινή κι η ίδια)  και η ίδια εξιστορεί την καταγωγή της λέγοντας ότι είναι κόρη του Τυνδάρεου και της  Λήδας χωρίς όμως να αποκλείει και την περίπτωση να είναι κόρη του Δία, ο οποίος φημολογείται ότι πλησίασε ερωτικά τη μητέρα της υπό τη μορφή κύκνου.

Ωογεννήσεις εκ του Ουρανού ή του Διός και η ίδια η δημιουργία του σύμπαντος δίνεται στην Ορφική  Κοσμογονία ως γέννηση εκ του Ωού. Ενός κοσμικού αυγού και μιας έκρηξης, σχάσης ωού.


Hesychius Lexicogr., Lexicon (Π – Ω)
Alphabetic letter sigma, entry 406, line 1


<Σεμίραμις>· περιστερ ρειος λληνιστί

Flavius Arrianus Hist., Phil., Alexandri anabasis
Book 1, chapter 23, section 7, line 5

κα μν δριες τελευτν ταύτ πέτρεψε τ πράγ-
ματα, νενομισμένον ν τ σί τι π Σεμιράμεως
κα
γυνακας ρχειν νδρν.

Clemens Alexandrinus Theol., Stromata
Book 1, chapter 16, section 76, subsection 9, line 2

                                                                       πί
τε † Σεμιράμεως βασιλέως Αγυπτίων τ βύσσινα μάτια ερσθαι
στοροσιν.


Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1m, line 5

           Pro Christ.
3o:
κα θυγάτηρ τς Δερκετος Σεμίραμις, λάγνος γυν κα μιαιφόνος, δοξε Συ-
ρία θεός, κα δι τν Δερκετ κα τς περιστερς κα τν Σεμίραμιν σέβουσι Σύροι
τ γρ δύνατον, ες περιστερν μετέβαλεν γυνή.

Georgius Monachus Chronogr., Chronicon breve (lib. 1-6) (redactio recentior)
Volume 110, page 53, line 40

          
χων δ γυνακα Σεμίραμιν, τν έαν
καλουμένην παρ σσυρίοις, σχεν υος δύο κα
θυγατέραν μίαν· κα τν μν προσηγόρευσεν Δίαν
κα Ζε ες νομα το πλανήτου στέρος· τν δ
πωνόμασεν Ννον, κα τν θυγατέραν ραν, ν
κα λαβεν ες γυνακα Πκος, κα Ζες, τν δίαν
δελφήν.

Τα κείμενα συνεχίζουν να μας προσφέρουν μια σειρά από απίστευτες πληροφορίες.

Και τα κειμενα του Κτησία παρακάτω μας δίνουν το μεγάλωμα της Σεμιράμιδος καθώς εχει τραφεί όντως με του «πουλιού το γάλα» που λέμε ακόμα και σήμερα, Καθώς και την υιοθέτησή της από τους προεστούς των βασιλέων, και όλα τα μυθολογούμενα περί αυτής μέχρι να γίνει βασίλισσα και να πραγματοποιήσει όλα της τα έργα.

Ctesias Hist., Med., Fragmenta
Volume-Jacoby
ʹ-F 3c,688,F, fragment 1b, line 77

περ δ τν τόπον που τ βρέφος ξετέθη πλήθους περιστερν ννεοττεύ-
οντος, παραδόξως κα δαιμονίως π τούτων τ παιδίον διατρέφεσθαι· τς
μν γρ τας πτέρυξι περιεχούσας τ σμα το βρέφους πανταχόθεν θάλπειν,
τς δ' κ τν σύνεγγυς παύλεων, πότε τηρήσειαν τούς τε βουκόλους κα τος
λλους νομες <πόντας>, ν τι στόματι φερούσας γάλα διατρέφειν παραστα-
ζούσας ν μέσον τν χειλν. (5) νιαυσίου δ το παιδίου γενομένου κα
στερεωτέρας τροφς προσδεομένου, τς περιστερς ποκνιζούσας π τν
τυρν παρέχεσθαι τροφν ρκοσαν. τος δ νομες πανιόντας κα θεωροντας  
περιβεβρωμένους τος τυρος θαυμάζειν τ παράδοξον· παρατηρήσαντας ον
κα μαθόντας τν ατίαν, ερεν τ βρέφος διαφέρον τι κάλλει. (6) εθς ον
ατ κομίσαντας ες τν παυλιν δωρήσασθαι τι προεστηκότι τν βασιλικν
κτηνν νομα Σίμμαι· κα τοτον τεκνον ντα τ παιδίον τρέφειν ς θυγάτριον
μετ πάσης πιμελείας, νομα θέμενον Σεμίραμιν, περ στ κατ τν τν
Σύρων διάλεκτον παρωνομασμένον π τν περιστερν, ς π' κείνων τν
χρόνων ο κατ Συρίαν παντες διετέλεσαν ς θες τιμντες. (5) τ μν
ον κατ τν γένεσιν τς Σεμιράμιδος μυθολογούμενα σχεδν τατ' στιν.
δη δ' ατς λικίαν χούσης γάμου κα τι κάλλει πολ τς λλας παρθένους
διαφερούσης, πεστάλη παρ βασιλέως παρχος πισκεψόμενος τ βασιλικ
κτήνη….

δ Σεμίραμις πειδ τος ργοις πέθηκε πέρας, νέζευξεν π
Μηδίας μετ πολλς δυνάμεως, καταντήσασα δ πρς ρος τ καλούμενον
Βαγίστανον πλησίον ατο κατεστρατοπέδευσε, κα κατεσκεύασε παράδεισον,
ς τν μν περίμετρον ν δώδεκα σταδίων, ν πεδίωι δ κείμενος εχε πηγν
μεγάλην, ξ ς ρδεύεσθαι συνέβαινε τ φυτουργεον. (2) τ δ Βαγίστανον
ρος στ μν ερν Διός, κ δ το παρ τν παράδεισον μέρους ποτομάδας
χει πέτρας, ες ψος νατεινούσας πτακαίδεκα σταδίους· ο τ κατώτατον
μέρος καταξύσασα τν δίαν νεχάραξεν εκόνα, δορυφόρους ατι παραστήσασα
κατόν· πέγραψε δ κα <ς>συρίοις γράμμασιν ες τν πέτραν, τι Σεμί-
ραμις τος σάγμασι τος τν κολουθούντων ποζυγίων π το πεδίου χώσασα
τν προειρημένον κρημνν δι τούτων ες τν κρώρειαν προσανέβη.
(3) ντεθεν δ ναζεύξασα κα παραγενομένη πρς Χαύ-
ονα πόλιν τς Μηδίας, κατενόησεν ν τινι μετεώρωι πεδίωι πέτραν τι τε ψει κα
τι μεγέθει καταπληκτικήν· νταθ' ον τερον παράδεισον περμεγέθη κατε-
σκεύασεν, ν μέσωι τν πέτραν πολαβοσα, καθ' ν οκοδομήματα πολυτελ
πρς τρυφν ποίησεν, ξ ν τά τε κατ τν παράδεισον πεθεώρει φυτουργεα
κα πσαν τν στρατιν παρεμβεβληκυαν ν τι πεδίωι. (4) ν τούτωι δ  
τι τόπωι συχνν νδιατρίψασα χρόνον κα πάντων τν ες τρυφν νηκόντων
πολαύσασα, γμαι μν νομίμως οκ θέλησεν, ελαβου-
μένη μήποτε στερηθι τς ρχς, πιλεγομένη δ τν στρα-
τιωτν τος επρεπείαι διαφέροντας τούτοις μίσγετο, κα
πάντας τος ατι πλησιάσαντας φάνιζε. (5) μετ δ τατα π' κβατάνων
τν πορείαν ποιησαμένη παρεγένετο πρς ρος τ Ζαρκαον καλούμενον·
τοτο δ' π πολλος παρκον σταδίους κα πλρες ν κρημνν κα φαράγγων
μακρν εχε τν περίοδον. φιλοτιμετο ον μα μν μνημεον θάνατον αυ-
τς πολιπεν, μα δ σύντομον ποιήσασθαι τν δόν· διόπερ τούς τε κρημνος
κατακόψασα κα τος κοίλους τόπους χώσασα σύντομον κα πολυτελ κατ-
εσκεύασεν δόν, μέχρι το νν Σεμιράμιδος καλεται. (6) παραγενηθεσα δ'
ες κβάτανα πόλιν ν πεδίωι κειμένην, κατεσκεύασεν ν ατι πολυτελ
βασίλεια, κα τν λλην πιμέλειαν ποιήσατο το τόπου περιττοτέραν· νύδρου
γρ οσης τς πόλεως κα μηδαμο σύνεγγυς παρχούσης πηγς, ποίησεν
ατν πσαν κατάρρυτον, παγαγοσα πλεστον κα κάλλιστον δωρ μετ
πολλς κακοπαθείας τε κα δαπάνης. (7) τν γρ κβατάνων ς δώδεκα
σταδίους πέχον στν ρος καλεται μν ρόντης, τι δ τραχύτητι κα τι
πρς ψος νατείνοντι μεγέθει διάφορον, ς ν τν πρόσβασιν χον ρθιον
ως τς κρωρείας σταδίων εκοσι πέντε· κ θατέρου δ μέρους οσης λίμνης
μεγάλης ες ποταμν κβαλλούσης, διέσκαψε τ προειρημένον ρος κατ τν
ίζαν. (8) ν δ' διρυξ τ μν πλάτος ποδν <ιε>, τ δ' ψος τετταράκοντα·
δι' ς παγαγοσα τν κ τς λίμνης ποταμν πλήρωσε τν πόλιν δατος.
τατα μν ον ποίησεν ν τι Μηδίαι. (14) μετ δ τατα πλθε τήν τε
Περσίδα κα τν λλην χώραν πασαν ς πρχε κατ τν σίαν· πανταχο
δ τ μν ρη κα τς πορργας διακόπτουσα κατεσκεύασεν δος πολυτελες,
ν δ τος πεδίοις ποίει χώματα (F 1 i) ποτ μν τάφους κατασκευάζουσα τος
τελευτσι τν γεμόνων, ποτ δ πόλεις ν τος ναστήμασι κατοικίζουσα.
 (2) εώθει δ κα κατ τς στρατοπεδείας μικρ χώματα κατασκευάζειν, φ'
ν καθιστσα τν δίαν σκηνν πασαν κατώπτευε τν παρεμβολήν· δι κα
πολλ κατ τν σίαν μέχρι το νν διαμένει τν π' κείνης κατασκευας-
θέντων, κα καλεται Σεμιράμιδος ργα. (3) μετ δ τατα τήν τε Αγυπτον
πσαν πλθε…

Ανάμεσα σ΄όλα τα έργα της η Σεμίραμις είναι και η δημιουργία ενός   Παραδείσου !!! με φυτουργεία (για την καλλιέργεια φυτών και κηπουρική, κηπευτική κλπ καθώς
Παράδεισος από τα έργα της ονομάζετε και μια ολόκληρη Πόλη της Συρίας.

Η ερμηνεία του Παραδείσου τώρα όπως μας δινεται από λεξικά ως σ ΠΑΡΑ+ ΔΕΙΣΟΣ.

Τόπος δίπλα στην δροσιά στην υγρασία που προέρχετε από το ρήμα ΔΕΥΩ-ΔΕΥΣΩ  βρέχω, υγραίνω, μουσκεύω, διαβρέχω, διαποτίζω, καθυγραίνω, καταβρέχω κλπ.

Και τοποθετείτε εκει που όλοι πιστεύουμε ότι βρίσκετε ο Παραδεισος μεταξύ των δύο εκ των τεσσάρων ποταμών του Τιγρη και Εφράτη…

Όμως Δεύς είναι ο αιολικός τύπος της λέξης ΖΕΥΣ .

Αυτός που βρίσκετε παρα την Πλευρά του Διός ως Μητέρα ΡΕΑ ή ως σύζυγος ΗΡΑ …και μια  ακόμη ερμηνεία του Παραδείσου ως Παραδύσου όπου είναι ο χώρος παρα  την ΔΥΣΗ, ή αν θέλετε και παρα την ΑΒΥΣΣΟΝ.

Μιλούν τα κειμενα για ένα χώρο με περίμετρον 12 σταδίων με μια μεγάλη πηγή που αρδεύετε για να δίνει ζωή στο φυτουργείον.


Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., De prosodia catholica
Part+volume 3,1, page 214, line 8

* Τ
<Παράδεισος> πόλις Συρίας

Diodorus Siculus Hist., Bibliotheca historica (lib. 1-20)
Book 2, chapter 13, section 1, line 5

  
δ Σεμίραμις πειδ τος ργοις πέθηκε πέ-
ρας, νέζευξεν π Μηδίας μετ πολλς δυνάμεως·
καταντήσασα δ πρς ρος τ καλούμενον Βαγίστα-
νον πλησίον ατο κατεστρατοπέδευσε, κα κατε-
σκεύασε παράδεισον, ς τν μν περίμετρον ν
δώδεκα σταδίων, ν πεδί δ κείμενος εχε πηγν
μεγάλην, ξ ς ρδεύεσθαι συνέβαινε τ φυτουρ-
γεον.

Aelius Herodianus et Pseudo-Herodianus Gramm., Rhet., Περ ρθογραφίας
Part+volume 3,2, page 491, line 8

<
δεσα:> σημαίνει τν γρασίαν δι τς <ει> διφθόγγου γράφεται,
π γρ το δεύσω μέλλοντος γέγονε δεσα κα κατ τροπν το <υ>
ες <ι> δεσα κα τ παράδεισος δι τς <ει> διφθόγγου.

Theophrastus Phil., Historia plantarum
Book 9, chapter 6, section 1, line 2

Τ δ βάλσαμον γίνεται μν ν τ αλνι
τ περ Συρίαν. παραδείσους δ' εναί φασι δύο
μόνους, τν μν σον εκοσι πλέθρων τν δ' τερον
πολλ λάττονα.

Julius Pollux Gramm., Onomasticon
Book 9, section 13, line 8

                  
ο δ παράδεισοι, βαρβαρικν εναι δοκον τονομα
κει κατ συνήθειαν ες χρσιν λληνικήν, ς κα λλα πολλ
τν Περσικν.


Οι λεξάριθμοι που σχετίζονται τώρα με την Σεμιραμιδα, μια μικρή γεύση με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία

406  = ΣΕΜΙΡΑΜΙ = ΕΥΑ, η  Εύα κατά την Π. Διαθήκη μόνο που εδώ η ίδια Σεμιράμιδα είναι αυτή που εχει κατασκευάσει τον Παράδεισο, αλλά  ΕΥΑ/ΕΥΑΝ είναι και  επίθετο του Διονύσου καθώς είναι γνωστή και η ιαχή ΕΥΟΙ-ΕΥΑΝ το βακχικό επιφώνημα χαράς.

= ΕΡΡΑΣ (κριός που χρησιμοποιειται για πολιορκίες κλπ)
= ΚΑΡΕΙΟΣ (ο της κεφαλής )
= ΠΑΛΑΙΘΕΟΣ ( επίθετο της ΕΚΑΤΗΣ)
= ΤΕΡΑ (Τέρας δήλαδη  σημείο, οιωνός, σημάδι, προφητικό σημάδι, σύμβολο, φυσικό φαινόμενο, διοσημία, ουράνιο φαινόμενο, μετέωρο, ζώο παράξενο ή φοβερό, θηρίο, γέννημα τερατόμορφο, απόβγαλμα, έκτρωμα, εξάμβλωμα, ουράνιο σημείο, θαυμάσιο και παράδοξο πράγμα, οπτική απάτη, πέλωρ, πέλωρον, τέλωρ, τέρασμα, τερατισμός, τερατώδευμα, φάσμα κλπ.

= ΥΑΔΑ (Υάδες, εφτά αστέρια στο μέτωπο του Ταύρου στο ζωδιακό κύκλο που η εμφάνιση τους σήμαινε βροχερό καιρό ήσαν στη μυθολογία οι τροφοί του Διονύσου) 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...