10 Ιανουαρίου 2012

...ἐξήρανε ταύτην λόγῳ ὡς Θεός.

Με τη σύνδεση του ἐρινού ή της  ἀγρίας συκῆ και την ύπαρξη κηρύκων – αγγέλων(αγγελιοφόρων, ευ-αγγελιστών), Δια-κόνων, αλλα και εριναζόντων-κηρύκων δίνεται πια ξεκάθαρη η έννοια του ορνού,  του ορνιάσματος-γονιμοποίησης για την ύπαρξη και παραγωγή φρούτων του ιερού δέντρου έτσι καταλαβαίνουμε και οδηγούμαστε παρακάτω στις αναφορές περί συκής και στα θρησκευτικά κείμενα της Παλαιάς και Καινή Διαθήκης, για να μπορέσουμε να τα συγκρίνουμε και να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο και το νόημα της κατάρας του ερινού/ορνού/συκιάς.

Η συκιά είχε εκτιμηθεί πρώτα απ 'όλα  απ΄ολους για τα νόστιμα, γλυκά φρούτα της (Κριτές 9:11).

 Ήταν επίσης ένα σύμβολο της ευημερίας και της ασφάλειας και της φυλής του Ιούδα και του Ισραήλ που κατοικούσε, με ασφάλεια κάθε άνθρωπος κάτω από αμπέλι του και υπό την συκιά του Α' Βασιλέων 4:25:  Κατωκει δε ο Ιουδας και ο Ισραηλ εν ασφαλεια, εκαστος υπο την αμπελον αυτου και υπο την συκην αυτου, απο Δαν εως Βηρσαβεε, πασας τας ημερας του Σολομωντος.

 Ήταν ένα ευχάριστο πράγμα για να ξεκουραστούν, να μνημονεύουμε το λόγο του Θεού, και προσεύχονται στη σκιά της συκιάς. (Ιωάννης 1:48)

Ιωάννης 1:47 Ειδεν ο Ιησους τον Ναθαναηλ ερχομενον προς αυτον και λεγει περι αυτου· Ιδου, αληθως Ισραηλιτης, εις τον οποιον δολος δεν υπαρχει.
Ιωάννης 1:48 Λεγει προς αυτον ο Ναθαναηλ· Ποθεν με γινωσκεις; Απεκριθη ο Ιησους και ειπε προς αυτον· Πριν ο Φιλιππος σε φωναξη, οντα υποκατω της συκης, ειδον σε.
Ιωάννης 1:49 Απεκριθη ο Ναθαναηλ και λεγει προς αυτον· Ραββι, συ εισαι ο Υιος του Θεου, συ εισαι ο βασιλευς του Ισραηλ.

Τα σύκα θεωρούνται χαρακτηριστικά φρούτα για τη γη της Παλαιστίνης. Οι πιο αγαπημένοι  και πιο θρεπτικοί ήταν οι καρποί της άνοιξης, η οποία έχει υποστεί την ωρίμανση του Μαΐου και αναφέρονται  ως πρώιμα σύκα- στην συκιά του ως της πρώτης φοράς (Ωσηέ 9:10).

1 [] Μη χαιρε, Ισραηλ, μηδε ευφραινου ως οι λαοι· διοτι επορνευσας εκκλινων απο του Θεου σου· ηγαπησας μισθωματα επι παν αλωνιον σιτου.10 Ευρηκα τον Ισραηλ ως σταφυλην εν ερημω· ειδον τους πατερας σας ως τα πρωτογεννητα της συκης εν τη αρχη αυτης· αλλ' αυτοι υπηγον προς τον Βεελ-φεγωρ και αφιερωθησαν εις την αισχυνην· και εγειναν βδελυκτοι, καθως το αντικειμενον της αγαπης αυτων….2 Το αλωνιον και ο ληνος δεν θελουσι θρεψει αυτους, και ο οινος θελει εκλειψει απ' αυτων.11 [] Περι δε του Εφραιμ, ως πτηνον θελει πεταξει η δοξα αυτων, απο της γεννας και απο της μητρας και απο της συλληψεως·3 Δεν θελουσι κατοικησει εν τη γη του Κυριου· αλλ' ο Εφραιμ θελει επιστρεψει προς την Αιγυπτον, και θελουσι φαγει ακαθαρτα εν τη Ασσυρια.12 αλλα και αν εκθρεψωσι τα τεκνα αυτων, θελω ατεκνωσει αυτους, ωστε να μη μεινη ανθρωπος, διοτι ουαι ετι εις αυτους, οταν συρθω απ' αυτων.4 Δεν θελουσι προσφερει σπονδας οινου εις τον Κυριον, ουδε θελουσιν εισθαι αρεστοι εις αυτον· αι θυσιαι αυτων θελουσιν εισθαι εις αυτους ως αρτος πενθουντων· παντες οι τρωγοντες αυτας θελουσι μιανθη· διοτι αρτος αυτων υπερ της ψυχης αυτων δεν θελει εισελθει εις τον οικον του Κυριου.13 Ο Εφραιμ με εφαινετο ως η Τυρος, πεφυτευμενος εν τοπω τερπνω· πλην ο Εφραιμ θελει εκφερει τα τεκνα αυτου δια τον φονεα.5 Τι θελετε καμει εν ημερα πανηγυρεως και εν ημερα εορτης του Κυριου;14 Δος εις αυτους, Κυριε· τι θελεις δωσει; δος εις αυτους μητραν αποβαλλουσαν και μαστους ξηρους.6 Διοτι, ιδου, εφυγον δια την ταλαιπωριαν· η Αιγυπτος θελει συναξει αυτους, η Μεμφις θελει θαψει αυτους· τα δι' αργυριου επιθυμητα αυτων, κνιδαι θελουσι κληρονομησει αυτα· ακανθαι θελουσιν εισθαι εν ταις σκηναις αυτων.15 Πασα η κακια αυτων ειναι εν Γαλγαλοις· διοτι εκει εμισησα αυτους· δια την κακιαν των πραξεων αυτων θελω εξωσει αυτους απο του οικου μου· δεν θελω αγαπα πλεον αυτους· παντες οι αρχοντες αυτων ειναι αποσταται.7 [] Ηλθον αι ημεραι της επισκεψεως, αι ημεραι της ανταποδοσεως ηλθον· ο Ισραηλ θελει γνωρισει τουτο· ο προφητης ειναι αφρων, ο ανθρωπος ο πνευματεμφορος μαινομενος, δια το πληθος της ανομιας σου και του μεγαλου κατα σου μισους.16 Επαταχθη ο Εφραιμ· η ριζα αυτων εξηρανθη· καρπον δεν θελουσι καμει· οτι και αν γεννησωσι, θελω θανατωσει τα επιθυμητα της μητρας αυτων.8 Ο φρουρος του Εφραιμ ητο ο μετα του Θεου μου, ο δε προφητης εγεινε παγις ιξευτου εις πασας τας οδους αυτου και μισος εν τω οικω του Θεου αυτου.17 Ο Θεος μου θελει απορριψει αυτους, διοτι δεν εισηκουσαν αυτον· και θελουσιν εισθαι πλανωμενοι μεταξυ των εθνων.9 Διεφθαρησαν βαθεως ως εν ταις ημεραις της Γαβαα· δια τουτο θελει ενθυμηθη την ανομιαν αυτων, θελει επισκεφθη τας αμαρτιας αυτων.

Η κύρια συγκομιδή των σύκων που σημειώνεται ειναι κατά τους τελευταίους μήνες του καλοκαιριού και το φθινόπωρο. Τα σύκα ονομάζονται ωψιμα σύκα. Είναι  πολλές φορές κατώτερης ποιότητα. Σε πολλές χώρες μερικές φορές τα χορηγούσαν στα βοοειδή.

Στη Βίβλο αρκετά κείμενα δείχνουν ότι η συκιά έχει και συμβολική σημασία. Ένα από τα θαύματα του Κυρίου είναι πιο ενδιαφέρουσα όταν κατάρα  της συκιάς που μαραίνεται από τις ρίζες της. Αυτό φαίνεται να ήταν το μόνο θαύμα στο οποίο ο Ιησούς χρησιμοποίησε την εξουσία του για να καταστρέψει, να εξολεθρεύει κάτι. Είναι επίσης το μόνο θαύμα που δεν είχε κανένα όφελος για κανέναν. Όλα τα αλλα θαύματα  είχαν γίνει για τους ανθρώπους. Ο Κύριος πολλαπλασιάζει το ψωμί και τους ιχθύες, θεράπευσε ασθένειες, ανέστησε τους νεκρούς κλπ. Αυτό το θαύμα ήταν σαν να έρχεται σε σύγκρουση με τη θετική διάθεση του Ιησού, ο οποίος με την πρόταση του και μόνο κατεστρέψε το κακό και την  ανη/ερ-ίναστος συκῆ  κι έτσι   απάντησε στους μαθητές του: «Σεις δεν ξέρω ποιου πνεύματος εισθε · (Λουκ. 9:55).

53 Και δεν εδεχθησαν αυτον, διοτι εφαινετο οτι επορευετο εις Ιερουσαλημ.
54 Ιδοντες δε οι μαθηται αυτου Ιακωβος και Ιωαννης, ειπον· Κυριε, θελεις να ειπωμεν να καταβη πυρ απο του ουρανου και να αφανιση αυτους, καθως και ο Ηλιας εκαμε;
55 Στραφεις δε επεπληξεν αυτους και ειπε· δεν εξευρετε ποιου πνευματος εισθε σεις·
56 διοτι ο Υιος του ανθρωπου δεν ηλθε να απολεση ψυχας ανθρωπων, αλλα να σωση. Και υπηγον εις αλλην κωμην.
57 [] Ενω δε επορευοντο, ειπε τις προς αυτον καθ' οδον· Θελω σε ακολουθησει οπου αν υπαγης, Κυριε..
58 Και ειπε προς αυτον ο Ιησους· Αι αλωπεκες εχουσι φωλεας και τα πετεινα του ουρανου κατοικιας, ο δε Υιος του ανθρωπου δεν εχει που να κλινη την κεφαλην..

Όλα αυτά τα γεγονότα υποδηλώνουν ένα εξαιρετικό χαρακτήρα αυτού του θαύματος και την συμβολική σημασία της. Αλλά για να κατανοήσουμε αυτό το συμβολισμό, η παραβολή πρέπει να εξεταστεί υπό το φως της ολοτητάς της και να γνωρίσουμε την ιστορία του Ιησού  με την άγονη συκιά.

 (Λουκάς 13:6-9)

5 Ουχι, σας λεγω, αλλ' εαν δεν μετανοητε, παντες ομοιως θελετε απολεσθη.6 [] Ελεγε δε ταυτην την παραβολην· Ειχε τις συκην πεφυτευμενην εν τω αμπελωνι αυτου, και ηλθε ζητων καρπον εν αυτη και δεν ευρε.
 7 Και ειπε προς τον αμπελουργον· Ιδου, τρια ετη ερχομαι ζητων καρπον εν τη συκη ταυτη και δεν ευρισκω· εκκοψον αυτην· δια τι καταργει και την γην;
8 Ο δε αποκριθεις λεγει προς αυτον· Κυριε, αφες αυτην και τουτο το ετος, εως ότου σκαψω περι αυτην και βαλω κοπριαν·
9 και εαν μεν καμη καρπον, καλως· ει δε μη, θελεις εκκοψει αυτην μετα ταυτα.
10 [] Εδιδασκε δε εν μια των συναγωγων το Σαββατον.

34 Ιερουσαλημ, Ιερουσαλημ, η φονευουσα τους προφητας και λιθοβολουσα τους απεσταλμενους προς αυτην, ποσακις ηθελησα να συναξω τα τεκνα σου καθ' ον τροπον η ορνις τα ορνιθια εαυτης υπο τας πτερυγας, και δεν ηθελησατε.
35 Ιδου, σας αφινεται ο οικος σας ερημος· αληθως δε σας λεγω οτι δεν θελετε με ιδει, εωσου ελθη ο καιρος οτε θελετε ειπει· Ευλογημενος ο ερχομενος εν ονοματι Κυριου.

 Πριν από την παραβολή προηγήθηκε λόγια του: «Εκτός από το αν δεν μετανοήσουν θελετε επίσης χαθεί". Η εξήγηση αυτής της παραβολής ήταν προφανές για τους ακροατές. Ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα είναι ο Θεός του Ισραήλ (Ησαΐας 5:7).
1 [] Τωρα θελω ψαλλει εις τον ηγαπημενον μου ασμα του αγαπητου μου περι του αμπελωνος αυτου. Ο ηγαπημενος μου ειχεν αμπελωνα επι λοφου παχυτατου.
2 Και περιεφραξεν αυτον, και συνηθροισεν εξ αυτου τους λιθους και εφυτευσεν αυτον με τα πλεον εκλεκτα κληματα και εκτισε πυργον εν τω μεσω αυτου και κατεσκευασεν ετι ληνον εν αυτω και περιεμενε να καμη σταφυλια, αλλ' εκαμεν αγριοσταφυλα..
3 Και τωρα, κατοικοι Ιερουσαλημ και ανδρες Ιουδα, κρινατε, παρακαλω, αναμεσον εμου και του αμπελωνος μου.
 4 Τι ητο δυνατον να καμω ετι εις τον αμπελωνα μου και δεν εκαμον εις αυτον; δια τι λοιπον, ενω περιεμενον να καμη σταφυλια, εκαμεν αγριοσταφυλα;
5 Τωρα λοιπον θελω σας αναγγειλει τι θελω καμει εγω εις τον αμπελωνα μου· θελω αφαιρεσει τον φραγμον αυτου και θελει καταφαγωθη θελω χαλασει τον τοιχον αυτου και θελει καταπατηθη·
6 και θελω καταστησει αυτον ερημον δεν θελει κλαδευθη ουδε σκαφθη, αλλα θελουσι βλαστησει εκει τριβολοι και ακανθαι θελω προσταξει ετι τα νεφη να μη βρεξωσι βροχην επ' αυτον..
7 Αλλ' ο αμπελων του Κυριου των δυναμεων ειναι ο οικος του Ισραηλ και οι ανδρες Ιουδα το αγαπητον αυτου φυτον και περιεμενε κρισιν, πλην ιδου, καταδυναστευσις δικαιοσυνην, πλην ιδου, κραυγη.
8 [] Ουαι εις εκεινους, οιτινες ενονουσιν οικιαν με οικιαν και συναπτουσιν αγρον με αγρον, εωσου μη μεινη τοπος, δια να κατοικωσι μονοι εν τω μεσω της γης. 9 Εις τα ωτα μου ειπεν ο Κυριος των δυναμεων, Βεβαιως πολλαι οικιαι θελουσι μεινει ηρημωμεναι, μεγαλαι και καλαι, χωρις κατοικων

 Ο Κήρυξ/ Αγγελος/ Ευαγγελιστής αλλα και η ορνίς – ισως συγχέεται ακομα και η έννοια του ορνού με την ορνιθα (;)  είναι ο Μεσσίας, ο οποίος, τρία χρόνια που κρατα η αποστολή του, μέσα από το «σκάψιμο του» και «λίπανση» δεν ειδε το έθνος  του Ισραήλ να φέρνεί καρπούς στον Θεό. Κατά τη στιγμή αυτής της παραβολής, η μοίρα αυτού του έθνους δεν είχε ακόμη αποφασιστεί. Φαίνεται ότι η κατάρα της συκιάς είναι σαν να δίνει το τελείωμα όλων των  προηγούμενων ημιτελών  παραβολών. Μετά τη θριαμβευτική είσοδό του στην Ιερουσαλήμ το τέλος της αποστολής του Κυρίου πλησιάζει γρήγορα. Επιστρέφοντας από τη Βηθανία, ο Δάσκαλος πλησίασε τη συκιά και κοίταξε για πρώιμα φρούτα σε αυτήν.

13 και λεγει προς αυτους· Ειναι γεγραμμενον, Ο οικος μου οικος προσευχης θελει ονομαζεσθαι; σεις δε εκαμετε αυτον σπηλαιον ληστων. 14 Και προσηλθον προς αυτον τυφλοι και χωλοι εν τω ιερω και εθεραπευσεν αυτους..
15 Ιδοντες δε οι αρχιερεις και οι γραμματεις τα θαυμασια, τα οποια εκαμε, και τους παιδας κραζοντας εν τω ιερω και λεγοντας, Ωσαννα τω υιω Δαβιδ, ηγανακτησαν.
16 και ειπον προς αυτον· Ακουεις τι λεγουσιν ουτοι; Ο δε Ιησους λεγει προς αυτους· Ναι· ποτε δεν ανεγνωσατε οτι εκ στοματος νηπιων και θηλαζοντων ητοιμασας αινεσιν;.
17 Και αφησας αυτους εξηλθεν εξω της πολεως εις Βηθανιαν και διενυκτερευσεν εκει. 18 [] Οτε δε το πρωι επεστρεφεν εις την πολιν, επεινασε·19 και ιδων μιαν συκην επι της οδου, ηλθε προς αυτην και ουδεν ηυρεν επ' αυτην ειμη φυλλα μονον, και λεγει προς αυτην· να μη γεινη πλεον απο σου καρπος εις τον αιωνα. Και παρευθυς εξηρανθη η συκη. 20 Και ιδοντες οι μαθηται, εθαυμασαν λεγοντες· Πως παρευθυς εξηρανθη συκη;·21 Αποκριθεις δε ο Ιησους ειπε προς αυτους· Αληθως σας λεγω, εαν εχητε πιστιν και δεν διστασητε, ουχι μονον το της συκης θελετε καμει, αλλα και εις το ορος τουτο αν ειπητε, Σηκωθητι και ριφθητι εις την θαλασσαν, θελει γεινει·22 και παντα οσα αν ζητησητε εν τη προσευχη εχοντες πιστιν θελετε λαβει.·23 [] Και οτε ηλθεν εις το ιερον, προσηλθον προς αυτον, ενω εδιδασκεν οι αρχιερεις και οι πρεσβυτεροι του λαου, λεγοντες· Εν ποια εξουσια πραττεις ταυτα, και τις σοι εδωκε την εξουσιαν ταυτην;

Ετσι πολύ απλά συμπληρώθηκε η ιστορία του Ιδιοκτήτη του αμπελώνα και της συκιάς που επι 3 χρόνια δεν εδινε καρπό.

11 Και εισηλθεν ο Ιησους εις Ιεροσολυμα και εις το ιερον· και αφου περιεβλεψε παντα, επειδη η ωρα ητο ηδη προς εσπεραν, εξηλθεν εις Βηθανιαν μετα των δωδεκα.12 [] Και τη επαυριον, αφου εξηλθον απο Βηθανιας, επεινασε·13 και ιδων μακροθεν συκην εχουσαν φυλλα, ηλθεν αν τυχον ευρη τι εν αυτη· και ελθων επ' αυτην ουδεν ευρεν ειμη φυλλα· διοτι δεν ητο καιρος συκων. 14 Και αποκριθεις ο Ιησους ειπε προς αυτην· Μηδεις πλεον εις τον αιωνα να μη φαγη καρπον απο σου. Και ηκουον τουτο οι μαθηται αυτου.15 Και ερχονται εις Ιεροσολυμα· και εισελθων ο Ιησους εις το ιερον, ηρχισε να εκβαλλη τους πωλουντας και αγοραζοντας εν τω ιερω, και τας τραπεζας των αργυραμοιβων και τα καθισματα των πωλουντων τας περιστερας ανετρεψε,.16 και δεν αφινε να περαση τις σκευος δια του ιερου, 17 και εδιδασκε, λεγων προς αυτους· Δεν ειναι γεγραμμενον, οτι ο οικος μου θελει ονομαζεσθαι οικος προσευχης δια παντα τα εθνη; σεις δε εκαμετε αυτον σπηλαιον ληστων.
18 Και ηκουσαν οι γραμματεις και οι αρχιερεις και εζητουν πως να απολεσωσιν αυτον· διοτι εφοβουντο αυτον, επειδη πας ο οχλος εξεπληττετο εις την διδαχην αυτου.19 Και οτε εγεινεν εσπερα, εξηρχετο εξω της πολεως. 20 Και το πρωι διαβαινοντες ειδον την συκην εξηραμμενην εκ ριζων..21 Και ενθυμηθεις ο Πετρος, λεγει προς αυτον· Ραββι, ιδε, η συκη, την οποιαν κατηρασθης, εξηρανθη.22 Και αποκριθεις ο Ιησους, λεγει προς αυτους· Εχετε πιστιν Θεου. 23 Διοτι αληθως σας λεγω οτι οστις ειπη προς το ορος τουτο, Σηκωθητε και ριφθητι εις την θαλασσαν, και δεν δισταση εν τη καρδια αυτου, αλλα πιστευση οτι εκεινα τα οποια λεγει γινονται, θελει γεινει εις αυτον ο, τι εαν ειπη. 24 Δια τουτο σας λεγω, Παντα οσα προσευχομενοι ζητειτε, πιστευετε οτι λαμβανετε, και θελει γεινει εις εσας. 25 Και οταν ιστασθε προσευχομενοι, συγχωρειτε εαν εχητε τι κατα τινος, δια να συγχωρηση εις εσας και ο Πατηρ σας ο εν τοις ουρανοις τα αμαρτηματα σας.26 Αλλ' εαν σεις δεν συγχωρητε, ουδε ο Πατηρ σας ο εν τοις ουρανοις θελει συγχωρησει τα αμαρτηματα σας.

 Πολύ απλά γιατι σ΄αυτό το αποσπασμα η ύπαρξη των νέων ανοιξιάτικων μαλακών φύλλων δημιουργεί ήδη ελπίδα για τον καρπό που λογικά έπετε, όμως το σκάψιμο και το λίπασμα δεν αρκούν, αν δεν υπάρξει το όρνιασμα της συκιά. Σε αντίθεση  όμως με όλα τα άλλα δέντρα, το σύκο έχει αυτό το μοναδικό χαρακτηριστικό ότι οι καρποί της εμφανίζονται  πριν από τα φύλλα του. Και πρέπει να εχει προηγηθεί το ορνιασμα και ο λόγος του Κηρυκα και ο ούριος άνεμος που θα σκορπίσει τον Λόγο.– Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος, και ο Λογος είναι πνεύμα που οπου θέλει πνέει.  Είναι ο Αηρ,  η Ηρα ή Ρέα και ο  Ερμής με το κηρύκειον που δίνει την ύπαρξη και τη ζωή μεσα από τις διακλαδωμενες σπείρες του DNA και του Κηρυκείου της ζωής.


Και έτσι κάθε δέντρο που δεν δίνει καρπούς και φρούτα πρέπει να κόβεται γιατι πολύ απλά σου «τρώει»  ακομα και τη γή, μέσα από την οποια θα μπορούσε στην ιδια θέση να καρπίσει κάποιο άλλο δεντρο που θα φέρει καρπούς.
 Κάποιοι ερμηνεύουν το γεγονός αυτό στην κυριολεξία, σαν κατάρα σε ένα δέντρο το οποίο δεν είχε κανένα φρούτο. Όμως, μια τέτοια ερμηνεία έρχεται σε αντίθεση με ένα σημείωμα από τον συγγραφέα του Ευαγγελίου του Μάρκου, ο οποίος τονίζει ότι «ο χρόνος για τα σύκα δεν είχε φτάσει ακόμη"  Ο καιρός των καρπών δεν είναι ακόμη αλλα εδώ μιλάμε για το δεύτερο καρπισμα - άρα ήδη ο καιρός ειναι ανοιξιάτικος και ισως γύρω στον Απρίλιο με  Μάιο μάλιστα, - κι οχι χειμώνας όπως θέλουν να πιστέψουμε, αλλα παρόλα αυτά ο γεωργός γνωρίζει ακομα και από τον καιρό των ξερών κλαδιών και κλαδευει και γνωρίζει από το μπουμπουκιασμα  αν ένα δέντρο θα φέρει ή όχι καρπό ή μονο φύλλωμα.

 Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη, σύκα εντοπίστηκαν και συνδέθηκαν  με το έθνος του Ισραήλ από τους προφήτες. Ο Ωσηέ έγραψε: «Βρήκα το Ισραήλ όπως τα σταφύλια στην έρημο, είδα τον πατέρα σας, ως το πρώτο ώριμο στη συκιά στην πρώτη της φορά

10 Ευρηκα τον Ισραηλ ως σταφυλην εν ερημω· ειδον τους πατερας σας ως τα πρωτογεννητα της συκης εν τη αρχη αυτης· αλλ' αυτοι υπηγον προς τον Βεελ-φεγωρ και αφιερωθησαν εις την αισχυνην· και εγιναν βδελυκτοι, καθως το αντικειμενον της αγαπης αυτων.

 Ο Ιερεμίας έλαβε το όραμα των δύο καλάθια των σύκων, η οποία αντιπροσώπευε το Ισραήλ. : Όπως και αυτά τα καλά τα σύκα, έτσι θα αναγνωρίζω τα οποία παρασύρονται σε αιχμαλωσία του Ιούδα

1 [] Ο Κυριος εδειξεν εις εμε και ιδου, δυο καλαθοι συκων κειμενοι εμπροσθεν του ναου του Κυριου, αφου ηχμαλωτισε Ναβουχοδονοσορ ο βασιλευς της Βαβυλωνος Ιεχονιαν τον υιον του Ιωακειμ, βασιλεα του Ιουδα, και τους αρχοντας του Ιουδα και τους ξυλουργους και τους χαλκεις εξ Ιερουσαλημ και εφερεν αυτους εις την Βαβυλωνα..2 Ο καλαθος ο εις ειχε συκα καλλιστα, ως τα συκα τα πρωιμα· ο δε καλαθος αλλος συκα κακιστα, τα οποια δια την αχρειοτητα δεν ετρωγοντο.
3 Και ειπε Κυριος προς εμε, Τι βλεπεις, Ιερεμια; Και ειπα, Συκα· τα συκα τα καλα ειναι καλλιστα, τα δε κακα κακιστα, ωστε δια την αχρειοτητα δεν τρωγονται.·
4 Παλιν εγεινε λογος Κυριου προς εμε λεγων, 5 Ουτω λεγει Κυριος ο Θεος του Ισραηλ· Καθως τα καλα ταυτα συκα, ουτω θελω επιμεληθη τους αιχμαλωτισθεντας εκ του Ιουδα, τους οποιους εξαπεστειλα εκ του τοπου τουτου εις την γην των Χαλδαιων δια καλον.
6 Διοτι θελω επιστηριξει τους οφθαλμους μου επ' αυτους δια καλον, και θελω αποκαταστησει αυτους εν τη γη ταυτη και οικοδομησει αυτους και δεν θελω κατακρημνισει, και θελω φυτευσει αυτους και εν θελω εκριζωσει

7 Και θελω δωσει εις αυτους καρδιαν δια να με γνωρισωσιν, οτι εγω ειμαι ο Κυριος· και θελουσιν εισθαι λαος μου και εγω θελω εισθαι Θεος αυτων· διοτι θελουσιν επιτρεψει εις εμε εξ ολης καρδιας αυτων.

8 Και καθως τα συκα τα κακα, τα οποια δια την αχρειοτητα δεν τρωγονται, ουτω βεβαιως λεγει Κυριος, Ουτω θελω παραδωσει Σεδεκιαν τον βασιλεα του Ιουδα και τους μεγιστανας αυτου και το υπολοιπον της Ιερουσαλημ, το εναπολειφθεν εν τη γη ταυτη, και τους κατοικουντας εν τη γη της Αιγυπτου

9 και θελω παραδωσει αυτους εις διασποραν εις παντα τα βασιλεια της γης προς κακον, εις ονειδος και εις παροιμιαν, εις λοιδοριαν και εις καταραν, εν πασι τοις τοποις οπου θελω διωξει αυτους.

10 Και θελω αποστειλει προς αυτους την μαχαιραν, την πειναν και τον λοιμον, εωσου αφανισθωσιν επανωθεν απο της γης, την οποιαν εδωκα εις αυτους και εις τους πατερας αυτων.

 Ετσι σύντομα η προφητεία του Χριστού εκπληρώνετε με το μαρασμό/καταρα  της συμβολικής συκιάς που πρέπει να πληρωθεί. Κατά το έτος 70 μ.Χ. ο ναός καταστράφηκε. Δεν είναι πλέον υπήρχε μια θέση για να προσφέρουν θυσίες, και έχασαν την ευκαιρία να υπηρετήσουν τον Κύριο, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου έτσι τελείωσε η Ιερουσαλήμ έπεσε και  καταστραφει και ολόκληρο το έθνος εκδιώχθηκε από την γη και διασκορπίσθει σε όλο τον κόσμο. Ετσι μιλώντας για την εποχή του Βασιλείου του που πλησιάζει, ο Χριστός κρίνει και πάλι  αξιον της προσοχή για τους μαθητές του να ξαναμαθουν  την ιστορία της συκιάς.

30 Και τοτε θελει φανη το σημειον του Υιου του ανθρωπου εν τω ουρανω, και τοτε θελουσι θρηνησει πασαι αι φυλαι της γης και θελουσιν ιδει τον Υιον του ανθρωπου ερχομενον επι των νεφελων του ουρανου μετα δυναμεως και δοξης πολλης.
31 Και θελει αποστειλει τους αγγελους αυτου μετα σαλπιγγος φωνης μεγαλης, και θελουσι συναξει τους εκλεκτους αυτου εκ των τεσσαρων ανεμων απ' ακρων ουρανων εως ακρων αυτων.
 32 [] Απο δε της συκης μαθετε την παραβολην· Οταν ο κλαδος αυτης γινη ηδη απαλος και εκβλαστανη τα φυλλα, γνωριζετε οτι πλησιαζει το θερος·
33 ουτω και σεις, οταν ιδητε παντα ταυτα, εξευρετε οτι πλησιον ειναι επι τας θυρας. 34 Αληθως σας λεγω, δεν θελει παρελθει η γενεα αυτη, εωσου γεινωσι παντα ταυτα.

Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτή η παραβολή είχε αναφερθεί την ίδια ημέρα με την μέρα της  άγονης συκιάς. Συνεπώς, θα ήταν δύσκολο να υποθέσουμε ότι όταν ο Χριστός τους είπε να προσέχετε για ενδείξεις που λαμβάνουν χώρα σε αυτό το ιερό  δέντρο,  δεν ήταν τυχαία. Τα δύο αυτά γεγονότα αποτελούν ένα σύνολο. Ως αποτέλεσμα της απόρριψης του Μεσσίας από την πλευρά των Εβραίων, κατά την πρώτη έλευση του, την εύνοια του Θεού που  μετατράπηκε σε αποστροφή και απομάκρυνση από αυτούς, όπως φαίνεται στο μαραμένο δέντρο και  η εμφάνιση φυλλώματος δηλώνει ταυτοχρονα και την εμφάνιση αλλα και την καρπόδεση  αλλα και την λογική  ύπαρξη καρπού, διαφορετικά υπάρχει και η πληρης αποστροφή και το «κοψιμο της» από τις ρίζες.


Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., In parabolam de ficu [Sp.] (fort. auctore quodam Cappadoce)
Vol 59, pg 588, ln 69

                                                          Ὑπὸ
τοιαύτην συκῆν τὸν Ναθαναὴλ ὄντα εἶδεν ὁ Κύριος· Πρὸ
τοῦ γάρ σε Φίλιππον φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν,
εἶδόν σε. Ταύτην τὴν συκῆν προορῶν ὁ προφήτης μέλ-
λουσαν ἄκαρπον γενέσθαι, ἔλεγεν· Ἀναβήσομαι εἰς

λαὸν παροικίας μου, διότι συκῆ οὐ καρποφορήσει.
Ἐπὶ τοιαύτην συκῆν ἀνέβη ὁ Ζακχαῖος ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν·
πρὸς ὃν ἔλεγε· Σπεύσας κατάβηθι. [Ἐκεῖ ὁ ὄφις καμ-
πύλα περιπλέκεται, ἐκεῖ ἐνόσσευσεν, ἐκεῖ κέκρυ-
πται.

Joannes Chrysostomus Scr. Eccl., In parabolam de ficu [Sp.] (fort. auctore quodam Cappadoce)
Vol 59, pg 587, ln 17

Καὶ πῶς λέγει ὁ Ἡσαΐας, Ὁ Θεὸς ὁ αἰώνιος οὐ πει-
νάσει, οὐδὲ κοπιάσει; Χριστὸς δὲ ὅτι Θεὸς παντί που
δῆλον τῷ πιστεύοντι τῇ Γραφῇ λεγούσῃ· Ἐν ἀρχῇ ἦν
ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ Θεὸς ἦν
ὁ Λόγος. Πῶς οὖν ἐπείνασεν ὁ Θεός; Ἐπείνασεν ἡ τοῦ
δούλου μορφή· διέθρεψε δὲ πεντακισχιλίους ἡ ἐν αὐτῷ
τοῦ Δεσπότου βουλή. Ἦλθεν ἐπὶ τὴν συκῆν ὁ ὁρώμενος
ἄνθρωπος· ἦν δὲ πανταχοῦ ἡ ἐν αὐτῷ νοουμένη θεότης.
Εἶδε τὴν συκῆν ἄκαρπον ὡς ἄνθρωπος, ἐξήρανε ταύτην
λόγῳ ὡς Θεός. Εἶπε, Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται
εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ τὸ ἔργον ἠκολούθησε τῷ ῥήματι·
καὶ εὐθὺς ἡ συκῆ ἐξηράνθη. Τὸ ῥῆμα ἀνθρώπινον, τὸ

δὲ ἔργον θεϊκόν. Ἀλλὰ πολυζήτητος ἡμῖν, ἀγαπητοὶ, ἡ
θεωρία ἡ κατὰ τὴν συκῆν, παρὰ πολλοῖς μὲν ἑρμηνευ-
θεῖσα, ὡς ἔμοιγε δοκεῖ, οὐκ ἠκριβωμένως· πλὴν τὰς
τῶν προλαβόντων ὑμῖν λέξω λύσεις, καὶ τὰς ἡμῖν πε-
πονημένας προσκομίσομεν ἀριστείας. Δύσληπτος γὰρ ὁ
ἐν τῇ ἱστορίᾳ τοῦ γράμματος κείμενος νοῦς, πολλῷ τῷ
βάθει κεκρυμμένην ἔχων τὴν τοῦ μυστηρίου στιλβότητα.
Τί γὰρ τὸ ἀναγκαῖον ἦν τῷ λόγῳ ξηραίνεσθαι τὴν συκῆν,
καὶ μὴ λόγῳ ταύτην καρποφορεῖν; Ὁ γὰρ ῥήματι ξη-
ράνας αὐτὴν ἠδύνατο καὶ ῥήματι εὔκαρπον αὐτὴν ποιῆ-
σαι. Τί δὲ καὶ ἥμαρτεν ἡ συκῆ, εἴποι τις ἂν, ὁπότε
οὐκ ἦν αὐτῆς ὁ καιρὸς, Μάρκου τοῦ εὐαγγελιστοῦ λέγον-
τος χειμῶνα εἶναι κατ' ἐκεῖνον τὸν καιρόν; Καὶ εἰ μή

τί ἐστι μυστήριον ὑπὲρ ἄνθρωπον ἐν αὐτῇ τελούμε-
νον, εὑρεθήσεται ὁ Κύριος κατὰ μὲν ἕνα τρόπον ἐπαι-
νετὸς, κατὰ δὲ ἕτερον μεμπτέος· ἐπαινετὸς μὲν γὰρ, ὅτι
λόγῳ αὐτὴν ἐξήρανε· μεμπτέος δὲ, ὅτι ἀδίκως αὐτὴν
κατηράσατο. Ἀλλὰ δεῖ νοεῖν τοῦ λοιποῦ, ἀγαπητοὶ, τίνος
ἔφερεν εἰκόνα ἡ συκῆ· οὐ γὰρ ἦν τι ὑπὸ Χριστοῦ γενό-
μενον πρᾶγμα, ὃ οὐκ εἶχε μυστήριον. Ὅλως οὐδὲν ἦν
παρ' αὐτοῦ γινόμενον ἔργον, ὃ μὴ σφόδρα ὠφέλιμον· οὐ-
δὲν ὃ μὴ ἐβόα τὴν ἀλήθειαν· οὐδὲν ὃ μὴ πρὸς τὴν τῶν
οὐρανίων παραδοχὴν ἐκίνει τὸν νοῦν. Ταύτην τὴν συκῆν
οἱ πολλοὶ τῶν ἑρμηνέων εἰρήκασι τῇ τῶν Ἰουδαίων συν-
αγωγῇ παρεικασμένην εἶναι, ἐφ' ἢν ἦλθε, φησὶν, ὁ Κύ-

ριος, ζητῶν ἐν αὐτῇ καρπὸν πίστεως· καὶ οὐχ εὗρεν,
εἰ μὴ μόνον λόγοις προφητῶν καὶ νόμου καθάπερ φύλ-
λοις κομῶσαν· διὸ καὶ ἐξήρανε, λέγων· Μηκέτι ἐκ σοῦ

καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Ἐγὼ δὲ τῇ ἑρμηνείᾳ
ταύτῃ πειρῶμαι ἀντιλέγειν, ἀγαπητοί· οὐ γὰρ οὕτως
ἔχει ἡ ἀκρίβεια τοῦ νοήματος. Πῶς γὰρ ἂν κατηράσατο
ὁ Κύριος, λέγων, Εὐλογεῖτε, καὶ μὴ καταρᾶσθε; πῶς
δὲ καὶ τὴν συναγωγὴν κατηράσατο ἂν καὶ ἐξήρανεν ὁ
λέγων, Οὐκ ἦλθεν ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπολέσαι,
ἀλλὰ ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός; Εἰ δέ τις ἔτι
ἀντιλέγει καὶ φιλονεικεῖ, λέγων, τῇ τῶν Ἰουδαίων συν-
αγωγῇ παρεικασμένην εἶναι τὴν συκῆν ἀκριβῶς, λεγέτω
πῶς ἡ ἀπὸ ῥιζῶν ξηρανθεῖσα συναγωγὴ τοιοῦτον ἔγκαρ-
πον κλάδον ἐβλάστησε, τὸν γλυκύτατον Παῦλον. 


....  Ζητητέος τοίνυν, ἀγαπητοὶ, ὁ
περὶ τῆς συκῆς λόγος, τίνος ἔφερεν εἰκόνα. Ἀλλ' ἐὰν
σὺ, ὁ Ἀδὰμ, μνησθῇς, ὅτε ἐν τῷ παραδείσῳ ἐγυμνώθης,
ποίου δένδρου φύλλα λαβὼν καὶ συῤῥάψας ἑαυτῷ περι-
βόλαιον ὕφανας, ὄψει πῶς δικαίως ταύτην ἐξήρανεν· ἢ

γὰρ οὐχὶ φύλλα συκῆς λαβὼν τὴν σεαυτοῦ αἰσχύνην
ἐκάλυπτες; Ἦλθεν οὖν ὁ Χριστὸς, καὶ τὴν ἔτι ἐν σοὶ
ἀνθοῦσαν συκῆν τὸ τῆς αἰσχύνης κάλυμμα τῷ λόγῳ ἐξή-
ρανεν· ἦρέ σου τὴν πενίαν, καὶ δέδωκέ σοι τὸν πλοῦτον·
ἦρέ σου τὰ τῆς αἰσχύνης καλύμματα, καὶ δέδωκέ σοι
χιονοφεγγῆ στολὴν, ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος ὑφανθεῖ-
σαν· ἐξήρανε τὰ φύλλα τῆς συκῆς, καὶ ἀπέδωκέ σοι τὰ
σῦλα τῆς ψυχῆς. Ποῖα σῦλα; Ἃ ὄφις ἐσυλαγώγησεν ἐν

σοὶ ἐν τῷ παραδείσῳ, τὴν ἰσάγγελον ζωὴν, τὴν τοῦ πα-
ραδείσου τρυφὴν, τὴν τῆς ἀφθαρσίας στολήν...Στους  Εβραίοι εκλαμβάνεται η συκιά ως σύμβολο της ειρήνης και αφθονίας, αλλα και ως σύμβολο του έθνους τους. Οι οπαδοί του Μωάμεθ το ονόμασε το « Δέντρο του Παραδείσου ». 
Οι  Ρωμαίοι παλαιότερα θυσιαζουν και αφιερώνουν το γαλακτώδη χυμός της  άγριας συκιάς στην  Juno, ( Ηρα) – μπορουμε να τον συνδέσουμε και με το Γαλαξία καθως και το γάλα την πρώτη τροφή των βρεφων κλπ  και μερικές φυλές της κεντρικής Αφρικής χτίζουν  καλύβες για τα πνεύματα των προγόνων τους και δίνουν τις μορφές τους στις ιερές συκιές.
συνεχίζετε

3 σχόλια:

ανώνυμοι είπε...

Μήπως η «καημένη» η συκιά έπεσε θύμα του σχήματός της, της γλυκύτητας των μεθυστικών καρπών της, της πρότερης λατρείας της ιερότητάς της κι αποτέλεσε έτσι το κόκκινο πανί της όποιας θρησκευτικής αντί-ποιητικότητας και αντί-ερωτισμού; Αυτό βέβαια είναι σχήμα λόγου. Γιατί παρά τις κατάρες που έχει φάει, αυτή επιμένει να δίνει γλυκούς καρπούς και δεν έπεσε θύμα κανενός, ενώ αντιθέτως αυτά που δείχνουν να έχουν ξεραθεί από τη ρίζa τους μια και τα έσκιασε η φοβέρα και τα πλάκωσε η σκλαβιά, είναι μάλλον η ποίηση και ο έρωτας – αν και πάντα θα φυτρώνει στον ίσκιο κάποιας εύφορης συκιάς το δροσερό ποιητικό χορταράκι κι όλο και κάποιο σοφό φιδάκι θα ξαποσταίνει κουλουριασμένο στα κλαδιά της.

ανώνυμοι είπε...

Το παραπάνω σχόλιο θα επρεπε να αρχίζει: Μήπως η «καημένη» η συκιά έπεσε θύμα του σχήματός και της γλυκύτητας των μεθυστικών καρπών της... αντί του σχήματός της και...

Ατάργα είπε...

Ο Οφις η ανάποδη γραφή της σοφί-ας

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 10:16

Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.

Καλο Σκύριακο

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...